ANNONSE
Annonse
Akersposten

«50.000 flere eldre i Oslo»

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl. Arkivfoto

«Flere eldre i Oslo er en mulighet, ikke et problem,» skriver byråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.04.2018 kl 18:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det første jeg gjorde som ny eldrebyråd i Oslo var å bestille en oversikt over hvor mange innbyggere over 67 år vi får frem mot 2040. Svaret er en økning på 65 prosent, eller 50 000 flere enn i dag. Det tilsvarer hele befolkningen i Tønsberg, som er Norges tiende største by.

På grunn av lave fødselskull i 1930-årene, vil antallet over 80 år gå noe ned de neste årene. Det gir oss et tidsvindu til å gjennomføre virkelig store og nødvendige løft i eldreomsorgen i byen vår. Løft som kan sette endelig punktum for det som har blitt beskrevet som en stoppeklokke- og institusjonsbasert eldreomsorg. Og som kan ta oss over i en aktiv alderdom der eldre får være sjef i eget liv.

Takket være en moderat eiendomsskatt, bidrar Oslos innbyggere til at Arbeiderpartiet og byrådet kan møte veksten i eldrebefolkningen offensivt:

*Eldre får bo hjemme lenger: Byrådet øker antall medarbeidere i hjemmetjenesten med ca. 25 prosent, totalt 500 flere årsverk, innen utgangen av 2019. Bydel Ullern har så langt fått midler til 24 nye årsverk, mens Bydel Vestre Aker har fått 33 nye årsverk. Flere medarbeidere gir eldre mulighet til å bo trygt hjemme lenger, de vil møte kjente fjes og få tettere oppfølging. Parallelt gjør vi byen vår aldersvennlig gjennom nye transportløsninger, flere benker, flere dagaktivitetstilbud og generasjonsmøter.

*Eldre får tilbud om nye boformer: Byrådet utvikler også nye og oppgraderte boformer for eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som heller ikke føler seg trygge nok eller har helse til å bo hjemme. Vi satser spesielt på Omsorg+, som er boliger med heldøgns bemanning, kafé og ulike aktiviteter. «En slags folkehøyskole for eldre», har vår Omsorg+ på St. Hanshaugen blitt kalt. Vi dobler antallet Omsorg+-boliger innen 2021 og tredobler antallet innen 2026. I Ullern og Vestre skal vi de neste årene bygge 155 nye omsorgsboliger.

*Sykehjemmene rustes opp: Innen 2021 vil tre fjerdedeler av sykehjemsplassene i Oslo ha blitt rehabilitert eller bygget opp på nytt. Oslos sykehjem skal være hjem, ikke institusjoner. Vi setter en helt ny standard som jeg vet at kommuner i hele Norge beundrer oss for. Enerom med eget bad, mulighet for samboerrom, tilbud som sansehager, treningsrom, sparom, frisør, dagligvarebutikk, bar, fotpleier og tannklinikk er noen av tilbudene våre. Vi jobber med mulighetsstudier flere sykehjem, nettopp for å gi alle i Oslo tryggheten om at et godt hjem venter dem hvis de ikke kan bo hjemme lenger.

Eldreomsorg koster

Byrådets eldrereform koster. Bare frem mot 2021 vil vi ha brukt 10 milliarder kroner på nye omsorgsboliger, sykehjem og flere medarbeidere. Jeg betviler ikke at også høyresiden ønsker om en god eldreomsorg, men de har verken råd eller politisk vilje til å prioritere eldre. I Høyres alternative oslobudsjett, foreslo Høyre store kutt som spesielt rammer Oslo vest. I Ullern var kuttene på 13,6 mill. kroner i 2017 og 14,8 mill. kroner i 2018. I Vestre Aker var kuttene henholdsvis 18,3 og 20,1 mill. kroner. Ikke bare er det lite raust overfor byens eldre. I det lange løp er det også lite lurt.

Nei til «eldrebølge» som begrep

«Eldrebølgen» bruker Erna Solberg som merkelapp på veksten i eldrebefolkningen. Det er dårlig gjort og lite nyansert. At det ble født mange i de samme tiårene, gjør ikke disse menneskene til en stor og ensartet bølge. Selv om noen øyeblikk i Norges historie kan gi dem en felles historie, har livene deres tatt ulike veier. Og de er fortsatt underveis. For eldre kan ikke skjæres over en kam. 80-åringer er like ulike som 30-åringer. Folk skal få være seg selv uansett alder. Sammen og hver for seg representerer eldre en ressurs, en klokskap og en mulighet som vil være et gode for hele Oslo. Ikke minst i frivilligheten, i Osloskolen og i politikken. Sammen kan vi gjøre de eldre dagene til gode dager, og Oslo til en aldersvennlig by.

Tellevik Dahl (Ap)
eldrebyråd i Oslo

LES OGSÅ: – Hjerteskjærende å lese om eldre som tvangsflyttes