ANNONSE
Annonse
Akersposten

12 000 liter diesel lekket ut under skoletomt

DIESELTANK PÅ DENNE TOMTEN: Oslo kommune kjøpte skoletomten, hvor dieseltanken som forårsaket forurensingen står. Til venstre for tomten er grøntdraget som Hoffselva følger.

Akersposten skrev om dieselutslipp i Hoffselva. Det skjedde fra kommunens egen tomt over lang tid.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.02.2021 kl 08:54

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOFF/SKØYEN: Flere dager med diesel i Hoffselva skaper bekymring. Akersposten kunne konstatere at dieselutslippet fra Nedre Skøyen vei, kunne spores hele veien ned til Bestumkilen. Oslo brann- og redningsetat kan fortelle at utslippet kommer fra kommunens egen skoletomt, som relativt nylig ble kjøpt for 670 millioner kroner. Der skal det etter planen stå ferdig en barne- og ungdomsskole i 2028.

Les saken: Dieselvandring langs Hoffselva

Akersposten spurte i den forbindelse:

Hvor lenge har så utslippet pågått og hvor lenge fløt diesel fritt ut i Bestumkilen, før lenser kom på plass? Hva skjedde, som utløste forurensningen? Hvilke konsekvenser kan dette få for dyrelivet i elven og Bestumkilen. Hva med diesel som blir liggende i jorden under bebyggelsen. Kan det fjernes?

Det viser seg at de første utslippene ble registrert allerede 5. februar. Det fremgår av innsyn hos Plan- og bygningsetaten, hvor det også ble gitt stoppordre for arbeidet på tomten. Selv om tanken med lekkasje for lengst er tømt, siger det fortsatt diesel ut i Hoffselva. Det kommer ikke frem hvem eller hva som har forårsaket utslippet.

Forklaringen

Oslo brann- og redningsetat forklarer følgende ved Nicklas Helgstrand, beredskapsrådgiver:

I forbindelse med grunnundersøkelser i Nedre Skøyen vei 24-26, ble en nedgravd tank med diesel dessverre skadet tidlig i februar. Tanken rommet om lag 25 kubikkmeter diesel, og av dette gikk om lag 12 kubikkmeter ut i grunnen rundt selve tanken.

Tanken er nå fjernet og en betydelige andel av utslippet er fjernet fra gropen med tett leire der tanken var lokalisert.

Noe diesel fant veien gjennom dreneringsrør frem til en kum nord for Nedre skøyen vei 26, der forurensningen ble fraktet med drensvann ut i Hoffselva og festet seg til snø og is. Utslippet ble oppdaget fredag 5. februar og straks varslet til brannvesenet, som fikk rekvirert en separator for å hindre mer forurensning å nå elva. Utslippskilden er fjernet og Oslo brann- og redningsetat (OBRE) vurderer akuttfasen som avsluttet.

På grunn av høyere temperatur og smelting av is og snø i elva, vil noe diesel i tiden som kommer fortsatt bli frigjort og fanget opp i lensene, som er etablert både ved bygget og utløpet av Hoffselva. Diesel fordamper raskt, men vil være synlig i elva og i havneområdet i tiden som kommer. Dette følges opp løpende, blant annet ved å tilføre absorberende naturlig materiale.

Selv om de mest miljøsårbare områdene av Hoffselva er lokalisert ovenfor utslippsområdet, og således ikke er berørt, vil alle nødvendige ressurser bli satt inn for å understøtte avbøtende saneringstiltak.

Bygningene på eiendommene skal rives. Dersom det oppdages ytterligere forurensning i grunnen vil dette bli forskriftsmessig håndtert av eiere av bygg.

OBRE understreker at alle involverte parter samarbeider meget godt om å redusere omfanget og konsekvensene av hendelsen.

Følg Akersposten på Facebook