ANNONSE
Annonse

10 etasjer på sentrale Smestad – deler av området skal ikke fortettes

SONER: Området er delt inn i fire soner, hvor hver sone har fått egenvurdering med hensyn til høyder.

Nå kan beboerne på Smestad se konturene av det som vil bli foreslått områderegulering for Smestad.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.05.2018 kl 16:44

ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Plan- og bygningsetaten har sendt et utkast til «Planprogram for områderegulering Smestad» til den såkalte samspillgruppen, for å få siste innspill før forslaget legges ut til offentlig høring.

I dette utkastet legges det opp til at det kan bygges opp til 10 etasjer nærmest T-banestasjonen i det som kalles sone 1 i skissen under. Gjennomgående ellers vurderes 8 etasjer i denne sonen.

Klikk på skisse for større versjon

UTKAST: Dette skal medlemmene av samspillgruppen forholde seg til og kommentere før forslaget blir lagt ut til offentlig høring. Skisse: Plan og bygningsetaten

I sone 2 er det snakk om 4-6 etasjer. Det er ganske i tråd med planene som Neptune Properties har for deler av dette området, som Akersposten tidligere har presentert.

Les saken her: Her er planene for Smestadkvartalet

I sone 3 vurderes 2-4 etasjer. Her er det utbyggerinteresser som har talt varmt for 100 prosent utnyttelse av området, så denne vurderingen av området er nok skuffende for disse.

Les saken: Utbygger i strupen på aksjonsgruppen på Smestad

I sone 4 er området tatt ut av området for bymessig utvikling. Her vurderes det at småhusplanen fortsatt skal være gjeldende regulering.

Munkengveien og nytt område

I tillegg har et større område (skravert hvitt med punkter) i det tidligere avgrensede planområdet fått vurderingen «områder med kulturminneverdier som vurderes vernet og småhuskarakter opprettholdes". Dette gjelder særlig de historiske villaene rundt Munkengveien.

Det som er nytt er at selve planområdet er utvidet betraktelig på oversiden av Ring 3. Plan- og bygningsetaten vurderer hele det nye området for fremtidig vern med Jon Smestads vei og området kalt Smestadaksen bak Bakkekroen.

I utkastet er to tomter nær T-banestasjonen vurdert til bevaring på grunn av å inneha viktige kulturhistoriske verdier med viktige grøntområder og identitetsskapende verdier. Det gjelder Sørkedalsveien 86 og 88.

SØRKEDALSVEIEN 88: Denne tomten vurderes som verneverdig. Arkivfoto

For å utvikle området rundt T-banestasjonen er omlegging av Smestadkrysset under vurdering fra x-kryss til to T-kryss. I dette forslaget er ikke Jon Smestads vei berørt.

Les mer om dette: - Bruker villaveier for å gjennomføre et umulig prosjekt

Senking av T-banen og omlegging av Sørkedalsveien til gate med kollektivfelter, fortau og sykkelfelter er under vurdering. Større grøntdrag gjennom sonene og gode tverrforbindelser for gående og syklende er også en del av dette.

Les også:

100 prosent utnyttelse av Smestad

Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

Går inn for 0-alternativ på Smestad

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse