Fylkesmannen stoppet HTKs tennisanlegg

Fylkesmannen mener at HTK må finne et erstatningsareale for barn og nekter klubben å bygge på Bautatomten på Midtstuen. Gangveien til høyre på illustrasjonen er gangveien mellom Ankerveien og Midtstuen stasjon.

– Vi kan lett dokumentere at det kommer til å være flere hundre barn og ungdommer som kommer til å bruke dette anlegget, på en tomt hvor det ikke er noen barn fra før, sier HTKs styreleder Bjørne Byhring. Denne uken satte Fylkesmannen en stopper for klubbens nye tennisanlegg på Midtstuen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2018 kl 23:07

Akersposten
Akersposten Media

MIDTSTUEN: I juni 2017 ga bystyret grønt lys for at Holmenkollen Tennisklubb skulle få bygge nytt tennisanlegg på Bautatomten på Midtstuen. Etter planen skal de selge dagens anlegg i Bjørnveien ved Gressbanen. Dette gjør klubben blant annet for å få bygd en innendørshall.

Det har imidlertid vært en lang prosess for å få politikerne til å gå inn for at klubben skal få bruke Bautatomten ved Midtstuen til sitt nye anlegg, som er planlagt å inneholde seks innendørs- og seks utendørsbaner.

Byrstyret vedtak om å la HTK få bygge, ble imidlertid innklaget til Fylkesmannen, og denne uken kom avgjørelsen: Fylkesmannen har kommet frem til at bystyrets vedtak er ugyldig.

«Bystyrets vedtak oppheves og hjemvises til ny behandling,» skriver Fylkesmannen i sitt vedtak.

Hva syns du? Gi ditt svar i gallupen! Saken fortsetter nedenfor.

Gallup

Hvordan er Bautatomten på Midtstuen best til bruk for barn?

Som den er i dag.
Som helårs tennisanlegg for HTK
Som noe helt annet.

Vis resultat

Naboklager

Flere naboer har klagd på planene om å la tennisklubben få bygge nytt anlegg på tomten som ligger opp mot Midtstuen stasjon. I vedtaket beskriver Fylkesmannen klagene slik:

«Fylkesmannen viser videre til at klagebrevene samlet sett er omfattende. Slik Fylkesmannen forstår klagene retter klagene seg i hovedsak mot kommunens skjønnsutøvelse og begrunnelse. Det er på bakgrunn av dette knyttet konkrete anførsler til hensynet til barn og unge, friluftsliv, miljø, støy og trafikk. Det er også anført at reguleringsplanen strider mot kommuneplan og andre kommunale føringer.»

Snubler på ett punkt

Og det er ett punkt Fylkesmannen reagerer på, og som gjør at konklusjonen blir at tennisklubben nå ikke kan gå videre med planene om å realisere sitt nye anlegg: Erstatningsarealer.

I sin utredning skriver Fylkesmannen blant annet dette:

«Kommunens utgangspunkt er likevel at det omdisponerte arealet «ikke kan erstattes». Det må i lys av dette legges til grunn at kommunen har funnet at arealet har høy egenverdi som friområde uavhengig av faktisk bruk i dag. Det kan dermed ikke sies å ha vesentlig betydning at den faktiske bruken ikke er utredet.
Det er videre Fylkesmannens syn at det er problematisk at kommunen vurderer et areal som uerstattelig, samtidig som det ikke stilles krav om kompenserende erstatningsarealer. Det stilles heller ikke krav til andre kompenserende tiltak. Dersom arealets egenverdi er så høy at det ikke kan erstattes, vil det etter Fylkesmannen syn være tilsvarende viktig å forsøke og erstatte det.

Fylkesmannen kan ikke se at det i saksdokumentene foreligger en konkret utredning av hvilke alternativer som finnes til erstatningsarealer. Det vises kun til arealet i Bjørneveien og at forslagstiller ikke ønsker å omdisponere dette.

Fylkesmannen finner videre at det også mangler en vurdering av hvilken betydning det har at det ikke er mulig å skaffe erstatningsareal, samtidig som et uerstattelig areal skal omdisponeres.»

– Gagner barn og ungdom

Holmenkollen Tennisklubbs styreleder Bjørne Byhring bekrefter overfor Akersposten at det er dette ene punktet, manglende erstatningsarealer, som gjør at Fylkesmannen setter foten ned.

– Skoen trykker på ett punkt. Alle andre klager er avvist. Det er jo vanlig når man tar lekeplassen til barn, at man må komme opp med et erstatningsareale. Det er logisk. Dette visste jo vi også, men det er snakk om fem mål, og det er jo ikke bare å hoste opp i dette området, sier Byhring.

Han mener imidlertid at et tennisanlegg med innendørshall på denne tomten vil gi barna et godt tilbud på en tomt som han mener ikke brukes av barn i dag.

– Dette er jo nesten et skummelt sted, som ikke av barn i det hele tatt. Og når alt dette dreier seg om unger, kan vi snu på det og si at dette er et prosjekt som til de grader gagner barn og ungdom. Jeg mener vårt anlegg vil fylle opp området med barn og ungdom som aldri har vært der, sier HTK-lederen.

– Du mener at Fylkesmannen ikke kan ha fått med seg at tomten omtrent ikke er i bruk?

– Jeg tror at det har vært litt underkommunisert fra kommunens side at dette prosjektet er fordi det er lange ventelister både i HTK og Heming innendørs, sier Byhring, som ser for seg at anlegget kommer til å tas i bruk av 5-600 barn og ungdommer hver eneste uke, mer enn 40 uker i året.

Samarbeid med skolen

Han minner også om at det er inngått en avtale med naboskolen, Midtstuen, som skal bruke anlegget tre ganger i uken på dagtid. De vil få tilgang to innendørsbaner som de kan bruke til hva de vil av fysisk aktivitet.

– Rektor der er jo like fortvilet som oss nå, sier Byhring.

Må ta nye runder

– Hva skjer nå,, Byhring? Gir dere opp drømmen om nytt anlegg på Midtstuen?

– Saken er jo avsluttet som den står nå. Men vi må prøve å få kommunen til å bli med oss, starte på nytt igjen og rette opp denne – jeg vil nesten kalle det – misforståelsen. – Vi kan lett dokumentere at det kommer til å være flere hundre barn og ungdommer som kommer til å bruke dette anlegget, på en tomt hvor det ikke er noen barn fra før, avslutter han.

Idrettsbyråden:

Når Akersposten ber byutviklingsbyråd Hanna Marcussen om en kommentar til Fylkesmannens vedtak, er svaret:

– Vi har nettopp blitt kjent med fylkesmannens vedtak og tar det til etterretning. Nå som fylkesmannen har opphevet bystyrets vedtak, er det den gamle reguleringsplanen med friareal og grøntområde som gjelder. Det er Holmenkollen tennisklubb som står bak prosjektet, så det er det opp til dem å vurdere hva de vil gjøre videre, sier Marcussen.

LES OGSÅ: Bystyre-ja til HTKs nye tennisanlegg

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse