Vil rive Kirkenær ballettskole

DET BLÅ HUSET: Går reguleringsplanen gjennom forsvinner bygget som huser ballettskolen. Bydelspolitiker Margrethe Geelmuyden (V) og eier av Kirkenær ballettskole, ballettpedagogen Siri Frømyr, foran bygget. Foto: Vidar Bakken

Utbygger har i sitt forslag til reguleringsplan bedt om leilighetsbygg og rekkehus i Sørbyhaugen 33. Det innebærer riving av det Blå huset.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.11.2016 kl 16:53

Akersposten
Akersposten Media

SØRBYHAUGEN: Nå foreligger det planer om å bygge leilighetsbygg og rekkehus på tomten hvor det blå huset med Kirkenær Ballettskole ligger. Det innebærer at bygget med ballettskolen må rives. I den påbegynte reguleringssaken legges det opp til 12 boenheter, fordelt på et fem etasjers leilighetsbygg og rekkehus. Prosjektet krever dispensasjon fra Småhusplanen som er gjeldende regulering for området.

Se bildet større

LEILIGHETER OG REKKEHUS: Skisse fra forslag til reguleringsplan, hvor det Blå huset eventuelt rives. Skisse: Rodeo Arkitekter AS

Høy identitetsverdi

Da Byantikvaren tidligere i år så at en boligutvikler hadde kjøpt eiendommen, og det var fare for at bygget kunne bli revet, ble huset satt på Byantikvarens Gul liste.

Byantikvar Janne Wilberg sa til Akersposten i april: "Kirkenær ballettskole er en viktig institusjon, med høy identitetsverdi i lokalsamfunnet", og mente det var et forsterkende argument at huset er bygd for formålet – av det anerkjente arkitektfirmaet Blakstad & Munthe-Kaas.

– Hvis noen kjøper denne eiendommen og ønsker å rive eller endre, får vi saken til uttalelse. Hvis kulturminneverdiene er høye nok, og det er de her, så vil vi be om forbud mot tiltak, sa byantikvar Wilberg.

Les også: Byantikvaren vil sette Kirkenær-huset på Gul liste

Lav-middels kulturhistorisk verdi

I Plan- og bygningsetaten er det nå altså opprettet en reguleringssak etter at det Larvik-baserte selskapet Inter Eiendom kjøpte eiendommen tidligere i år. Tiltakshaver i reguleringssaken er HH Inter Utvikling AS, 50 prosent eid av Inter Utvikling AS og 50 prosent av HH Boligprosjekt AS, hvor blant annet den tidligere stilhopperen fra Røa, Olav Hansson er inne på eiersiden. Søker er Rodeo Arkitekter AS.

I forbindelse med reguleringssaken har Inter Utvikling kontaktet Rebuilding AS for å få en forenklet vernevurdering av eiendommen, etter at eiendommen ble satt på Gul liste. Rebuilding har gjort flere vernevurderinger i offentlig og privat sektor og eies i all hovedsak av Rodeo Arkitekter, som altså er ansvarlig søker for prosjektet.

Rebuilding kommer til en annen konklusjon enn Byantikvaren: «Vår samlede verdivurdering antyder at bygningen har en lav-middels kulturhistorisk verdi» Rebuilding mener at «Bygningen er delvis sterkt endret volummessig, men er av en godt dokumentert typologi som det eksisterer mange representanter for, også i Oslo. Samtidig har vi registrert at bygningens bruk har affeksjonsverdi spesielt for de som har vært involvert i ballett-skolens drift. At bygningen er signert Blakstad og Munthe-Kaas er en liten kuriositet, men etter vår vurdering er ikke dette en vesentlig representant for deres arkitekturproduksjon.»

Fraråder sterkt

Denne konklusjonen er ikke byantikvar Janne Wilberg enig i.

Se bildet større

Byantikvar Janne Wilberg. Foto: Sofie Løchen Smedsrud

– Byantikvaren vil vurdere å fremme alternativ plan dersom kulturminneverdiene ikke ivaretas i tilstrekkelig grad i prosessen videre. Jeg må også si at vi knapt har opplevd et så stort lokalt og regionalt engasjement som i denne saken, sier Wilberg til Akersposten.

Byantikvaren har sendt sin uttalelse til Plan- og bygningsetaten etter at reguleringssaken er åpnet, hvor det blant annet står:

«Etter Byantikvarens vurdering er det knyttet høy kulturhistorisk verdi til bygningen, som er formålsbygget for ballettpedagog Jorunn Kirkenær.
Byantikvaren fraråder sterkt det foreliggende forslag til reguleringsplan. Vi anbefaler at eksisterende bebyggelse bevares og reguleres til hensynssone H-570 – bevaring kulturmiljø, og at eventuelt ny bebyggelse innpasses på den ubebygde delen av eiendommen, som i dag hovedsakelig er benyttet til parkering. Byantikvaren vil vurdere å fremme alternativ plan dersom kulturminneverdiene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.»

LES OGSÅ: "Rask psykisk helsehjelp" for alle

Ingen mindreårige flyktninger til Montebello

Bydel Ullern fikk bot for omsorgssvikt etter at eldre kvinne døde

To tyver hoppet i Hoffselven

– Helt Fleksnes på Hovseter

Ingen respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse