Vil ha ridehall i Sørkedalen

HER: På denne utendørs ridebanen vil Kåre Kristoffersen anlegge innendørs ridebane. I bakgrunnen Julie Kathrine Lien på hesten Pojken. Foto: Vidar Bakken

Nestleder i byutviklingskomiteen i rådhuset, Camilla Wilhelmsem (Frp), vil ha ridehall på Elveli gård i Sørkedalen. Tiltakshaver Kåre Kristoffersen kan ikke forstå hvorfor Plan- og bygningsetaten og byrådet går imot prosjektet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.08.2016 kl 19:45

Akersposten
Akersposten Media

SØRKEDLEN: Etter at Plan- og bygningsetaten (PBE) og byrådet har innstilt negativt til forslaget om ny ridehall på Elveli gård, skal Byutviklingskomiteen behandle saken i neste komitemøte.

Må videreutvikle

– Jeg er ikke enig i Plan- og bygningsetatens avgjørelse. Jeg ser på dette som et idrettsanlegg som legger til rette for barn og unge. Vi har altfor få rideanlegg i Oslo. Vi må videreutvikle de få vi har, sier Camilla Wilhelmsen.

Hun understreker at det ikke er naboprotester til prosjektet.

– Jeg vil nå be byutviklingskomiteen om å foreta befaring på Elveli gård, slik at vi kan få se hvordan dette prosjektet vil ligge på gården og i landskapet, sier Wilhelmsen.

Eksponert og danner presedens

Den planlagte innebygde ridebanen skal legges på stedet hvor dagens utendørs ridebane ligger.

PBE sier blant annet i sin begrunnelse at prosjektet er avhengig av dispensasjon fra forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Marka. Etaten mener ulemper ved omsøkt tiltak er bygningens størrelse og omfang. En innebygd ridehall av en slik størrelse er mer eksponert og påvirker landskapet i større grad enn eksisterende ridebane. I tillegg mener etaten at sett i et overordnet perspektiv kan en dispensasjon medføre vesentlige ulemper i form av presedensvirkning. Det er ikke utenkelig at andre gårder i Sørkedalen ønsker oppføring av ridehall, og en dispensasjon i denne saken kan medføre at byggeforbudet i Marka på sikt blir uthulet.

Uforstående

Kåre Kristoffersen som er tiltakshaver og innehaver av Elveli gård med alle sine aktiviteter, stiller seg uforstående til PBEs begrunnelse.

– For det første vil ikke denne ridehallen bli særlig eksponert med sin beliggenhet mellom byggene på gården. Konkurransehallen bak vil for eksempel rage fem meter eller mer over den planlagte ridehallen. Vi har nettopp bygget hallen med den såkalte skrittmaskinen, som brukes til å vedlikeholde hestenes muskulatur. Når du kommer mot gården vil den nye hallen ligge mellom disse byggene og knapt synes, sier Kristoffersen.

Se bildet større

MELLOM BYGGENE: Kåre Kristoffersen peker mot ridebanen som ligger mellom byggene, hvor han mener den planlagte, innebygde ridebanen knapt vil synes. Foto: Vidar Bakken

Ingen presedens

At en tillatelse til bygging vil medføre presedens er Kristoffersen helt uenig i.

– Hvordan kan det bli presedens, når dette er det eneste stedet som er regulert til hestesportsenter. Det er ingen andre steder i Sørkedalen som har tilsvarende regulering. Faren for presedens blir det jo først hvis men gir dispensasjon på steder hvor det ikke er regulert til dette formålet.

LES OGSÅ: Elveli gård får ikke ridehall

– Vi er pålagt gjennom reguleringen at vi skal være et fullverdig ridesenter og det er det vi vil være. Med den pågangen og virksomheten vi har må vi ha en oppvarmingshall for hestene i tillegg til konkurransehallen. Den skal kombineres med rideskole for blant andre alle barn og unge som søker seg hit. Med dette kan vi arrangere rideskole og store stevner også vinterstid. Alt dette er i overensstemmelse med dagens regulering, sier Kristoffersen.

Se bildet større

ELVELI: Ryttere på vei inn etter ferdig øvelse på en av banene. Ridehallen vil komme bak det lyse bygget til venstre i bildet. Foto: Vidar Bakken

Velkommen til byutviklingskomiteen

Pågangen har ikke blitt mindre etter at Nordmarka Ryttersportklubb har mistet sin stall.

– Nordmarka Ryttersportklubb sin rideskole må desverre stenges der de holder til i dag. De vil gjerne komme hit. Skal vi klare å tilfredstille ytterligere pågang og drive som fullverdig ridesenter på sikt, så må denne hallen på plass så raskt som mulig.

Kristoffersen blir glad for å høre at Wilhelmsen vil be om befaring for Byutviklingskomiteen.

– Det er veldig bra. De er hjertelig velkomne. Det er godt at noen tar seg bry og med selvsyn får se hva dette tiltaket betyr og hvor lite det vil berøre området, sier Kristoffersen.

Les også:

Elveli gård får ikke ridehall

Planlegger innfartparkering på Holmen

Fullstendig flomkaos

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse