ANNONSE
Annonse

– Vi vil vise at vi tar ansvaret alvorlig

TAKK: Lars Abjørn Hanssen (til høyre) takker Øystein Bø og Forsvarsdepartementet for at de tok ballen, som han og Eirik Lae Solberg sendte oppover i systemet. Foto: Vidar Bakken

Når en statssekretær i Forsvarsdepartementet ber om et møte på 7-erbanen bak FO-bygget, er det alle grunn til å håpe at det skjer noe i den betente banesaken.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2017 kl 19:24

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: - Vi har nå sett på saken. Vi har hatt et et ansvar for å drive dette anlegget og det vil vi fortsette med, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø.

Forlangte leie, drift og vedlikehold

Forsvarsbygg, som hører innunder Forsvarsdepartementet, har som kjent vært i forhandlinger med Bydel Vestre Aker, med krav om at bydelen skal garantere for husleie av 7-erbane og ballbinge på kommersielle vilkår. I tillegg til skulle bydelen bekoste drift og vedlikehold av banen. Dette vakte harme, særlig fra bydelsleder Lars Asbjørn Hanssen (H) sin side, sett på bakgrunn av at banen er ett av de kompensatoriske tiltakene Forsvarsbygg står for etter salget av ambassadetomten. Etter at Forsvarsbygg nektet å bygge en 11-erbane som var bydelens ønske, ble kravene knytte til 7-erbanen dråpen som fikk det til å flyte over.

Les saken her: Vi føler oss lurt

Ingen krav

- Vi vil ikke kreve noen form for husleie. Garden vil stå for drift og vedlikehold som tidligere. Dette skal være et tilbud til barn og unge i bydelen i sambruk med Garden, sier Bø.

Bø vil ikke kommentere Forsvarsbyggs opptreden i denne saken.

- Vi er blitt enige med Oslo kommune om at dette oppfyller avtalen, som er en del av reguleringsvedtaket i bystyret i forbindelse med ambassadesaken.

Påpekte det urimelige

Hanssen som var med på forhandlingene med Forsvarsbygg, tok kontakt med Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, og orienterte om situasjonen. Det hvilte en spesiell forpliktelse for Høyre, som var med å fremme byrådets forslag til ambassaderegulering med de kompensatoriske tiltakene.

- Høyres bystyregruppe tok et initiativ overfor ledelsen i Forsvarsdepartementet og påpekte det urimelige i at bydelen skulle leie, drifte og vedlikeholde dette anlegget. Vedtaket i bystyret la opp til at dette skulle være et anlegg tilgjengelig for barn og unge og uten de betingelser som Forsvarsbygg har satt. Nå er jeg glad for at Forsvarsdepartementet har vist handlekraft i denne saken, sier Lae Solberg.

- Vi har forståelse for historien bak dette og vi vil vise at vi tar dette ansvaret alvorlig, sier Bø.

SAMARBEID: Lars Asbjørn Hanssen sendte ballen avgårde, mens Eirik Lae Solberg nikket den videre til Øystein Bø, som visste hva han skulle gjøre med ballen. Foto: Vidar Bakken

En gledens dag

Den som kanskje er mest glad av alle er bydelslederen selv.

-Dette er en gledens dag. Takk til Eirik som tok ballen videre og Forsvarsdepartementet som forsto alvoret i situasjonen. Nå gleder vi oss på idrettens vegne, i en bydel hvor 80 prosent av barn og unge er medlem i et idrettslag. De får nå tilgang til denne banen og jeg er sikker på at vi får til et fornuftig sambruk mellom idrettslag og Garden. I forhandlingene med Forsvarsbygg har representanter for Garden sagt at de ikke har mye bruk for denne banen, så det kan bli mye tid fordelt på flere idrettslag med store fotballgrupper, sier Hanssen.

Ros til Hanssen

- Jeg har selv en gutt som spiller fotball, så jeg vet hvor viktig det er med tilgang til spilleflater. Jeg vet også at det er en utfordring i denne bydelen når det gjelder tilgjengelighet til spilleflater, sier Bø.

Lae Solberg vil kreditere Lars Asbjørn Hanssen for hans engasjement i saken.

- Lars Asbjørn har stått på hele veien og synliggjort denne saken for Høyre i rådhuset. Siden har saken også blitt tatt opp nasjonalt i Høyre og med en forsvarsminister fra Høyre, håpet vi på en positiv reaksjon. Og det fikk vi, sier Lae Solberg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse