– Vi vet at det forekommer mobbing

Byråd Tone Tellevik Dahl angriper mobbing i barnehagene, og her i Nordjordet barnehage kommer den første plakaten opp. Foto: Fredrik Eckhoff

– Vi har en genuin interesse for at barnehagen skal være et godt sted å være. Da må relasjonene være gode. Vi skal være tistede for barna, og lytte, sier fagstyrer Mona Neksum i Nordjordet barnehage, som onsdag fikk besøk av byråd Tone Tellevik Dahl for å snakke om mobbing i barnehager.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.04.2017 kl 15:20

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Nordjordet barnhage, vis à vis Skøyen kirke.

SKØYEN: Forskning viser at omkring 12 prosent av barna sier de ofte blir plaget av andre barn når de er i barnehagen, oftest i form av utestengelse og manglende inkludering.

Se bildet større

Plakat mot mobbing i barnehagen.

I 2015 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse blant de eldste barna i Oslobarnehagen. Denne viste at om lag 55 prosent liker veldig godt å gå i barnehagen, 38 prosent sier at de liker det sånn passe og 6 prosent liker seg ikke så godt. 4,8 prosent av barna sa de ofte ble plaget av andre barn slik at de blir lei seg.

Opptrapper arbeidet mot mobbing

I en epost til Akersposten.no skriver kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap at bystyret har vedtatt en omfattende opptrapping av arbeidet mot mobbing, og i tiltaksplanen er man tydelig på at arbeidet mot mobbing må starte i barnehagen.

«Barnehage og skole får klare prosedyrer for hvordan mobbesaker skal håndteres, og disse skal være felles i hele Oslo kommune. Byråd for oppvekst og kunnskap sender nå en «marsjordre» til alle oslobarnehagene (både private og offentlige) der de ansatte får en plikt til å ta grep slik at alle barn får en trygg og inkluderende barnehagedag. Og hvis mobbing oppdages skal det settes inn tiltak umiddelbart,» skriver Steenstrup.

Henger opp plakater

Onsdag var byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) på besøk i Nordjordet barnehage på Skøyen. Der hengte hun opp den ferske plakaten med tittelen «Barnehage fri for mobbing». Den åpner med at «alle barn har rett til å trives i barnehagen, og oppleve et trygt miljø for lek og læring.»

Deretter forteller plakaten om hva dette innebærer for personalet, og hva som gjøres hvis det mistenkes at barn blir mobbet i barnehagen. Plakaten skal henges opp godt synlig flere steder i alle de kommunale barnehagene i Oslo.

– Hvorfor starter du med å besøke Nordjordet barnehage, byråd Tellevik Dahl?

– Fordi jeg hører at de allerede jobber godt og systematisk for å gjøre barn trygge. Langt på vei oppfyller de allerede kravene vi nå setter i handlingsplanen, sier byråden.

– Vi har laget retningslinjer, som jeg hører de er veldig fornøyd med. Dette er et utmerket sted å henge opp den første plakaten, sier Tellevik Dahl.

Hun mener at Nordjordet barnehage er et flott eksempel på en barnehage som tar mobbing i barnehager på alvor.

– Hvis noen er nysgjerrige på hvordan de skal gripe an den nye handlingsplanen, kan de gjerne ta kontakt med Nordjordet, sier byråden.

– Være tilstede

Fagstyrer Mona Neksum i Nordjordet barnehage nikker.

Se bildet større

Fagstyrer i Nordjordet barnehage, Mona Neksum.

– Vi har en genuin interesse for at barnehagen skal være et godt sted å være. Da må relasjonene være gode. Vi skal være tistede for barna, og lytte. Vi må ikke miste øyeblikkene. Dem er jeg opptatt av. Ellers fyker vi bare avgårde, sier Neksum.

– Vi kommuniserer at vi setter mobbing høyt på dagsorden. Vi vet at det forekommer mobbing og sosial ekskludering, vi må hver dag jobbe aktivt med dette. Vi må snakke om hva barnehagen skal gjøre, og hva foreldre bør gjøre, sier hun.

Byråd Tellevik Dahl er opptatt av at man må snakke tydelig om mobbing, også ned i barnehagealder.

– Trivsel er et viktig ord, som man alltid har snakket om, men man har tidligere ikke snakket mye om mobbing i barnehagene. Det er ulikt hvordan barnehagene har jobbet med dette. Her i Nordjordet barnehage har man valgt å sette ord på det, satt det i system, vært forebyggende og undersøkende, sier byråden, som med plakaten og handlingsplanen vil ha mobbing på dagsorden i Oslos barnehager.

Og det skjer ikke bare i barnehagene. Liknende plakater kommer også til byens skoler, tilpasset skolelevene.

– Kampen for det gode sosiale miljøet i barnehage og skole må være en felles kamp, sier byråden.

LES OGSÅ:

Hva gjør at du trives i ditt nabolag?


Brukte 270.000 kroner og mistet alt

Følg Akersposten.no på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse