– Vi sliter med å holde den dårlige veistandarden vi allerede har

Hullene i veiene dukker opp når snøen og isen forsvinner etter en tøff vinter. Her fra Røakrysset. Innfelt: Overingeniør Stein Hunthorp Johansen i veiseksjonen i Bymiljøetaten. Foto: Fredrik Eckhoff

– Vi forventer at det nå kommer frem en del skader. Det har vært en tøff vinter, sier overingeniør Stein Hunthorp Johansen i Bymiljøetaten. Han mener at Oslo-veiene blir verre år for år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.03.2018 kl 14:38

Akersposten
Akersposten Media

OSLO: Vinteren har vært tøff. Mye snø og kulde, kombinert med et par korte mildværsperioder, har, sammen med stor trafikkbelastning, ført til at Oslo-veiene nå fremstår hullete og slitne. Akersposten har fått flere henvendelser om dette i det siste, og lokalpolitiker Yngvar A. Husebye tok opp dette temaet i et debattinnlegg på Akersposten lørdag.

Husebye skrev blant annet: «Det har aldri vært verre enn det er nå, både i boligveier og på større veier. Jeg er gammel nok til å huske at det ikke alltid var perfekt under det borgerlige byrådet, men så ille som det er nå må være ny oslorekord. Det er ikke få innbyggere som får sine biler ødelagt i disse dager.»

Han skrev også: «Det kreves nå sikk-sakk-kjøring på høyt nivå for å unngå de verste gropene. Men jeg tror selv Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal vil slite i oslotrafikken. Jeg har ikke sett én anleggsbil ute for å fikse de verste hullene. Hva sier byens bussjåfører, ambulansesjåfører og taxisjåfører, de kan umulig godta slike arbeidsforhold? Behovene er nå så store at det vil kreve en ekstraordinær oppgraderingspakke for veivedlikeholdet i Oslo.»

Forventer mange skader

Overingeniør Stein Hunthorp Johansen i veiseksjonen i Bymiljøetaten bekrefter at 2018 er et ekstra vanskelig år.

– Vi forventer at det nå kommer frem en del skader. Det har vært en veldig tøff vinter, med det vi kaller gjentatte fryse- og tinesykler. De betyr at vann fryser og utvider seg, og har en sånn prosess begynt, blir det mye skader, sier Hunthorp Johansen.

– Det ligger fremdeles mye snø og is, særlig i høyden. Vi frykter spesielt områder som Holmenkollåsen, som ligger høyt, sier han.

Stadig dårligere standard

Overingeniøren forteller at det kartlegges kontinuerlig hvordan det står til med de rundt 100 milene med kommunale veiene i Oslo. Med et snitt på seks meter veibredde gir det et antall kvadratmeter kommunal vei på hele seks millioner.

– Hvordan skal dere nå gå løs på den store oppgaven å reparere skadene etter vinteren?

– Til syvende og sist er det et økonomisk spørsmål, hvilket nivå vi skal legge oss på når det gjelder standarden. Mye burde vært tatt, men vi får ikke nok midler til å ta det som burde vært tatt, sier han.

– Vi sliter med å holde den dårlige veistandarden vi allerede har, sier han.

– Så Oslo-veiene blir dårligere og dårligere for hvert år?

– Ja.

Etterslepet

At det er et etterslep på vedlikeholdet av veiene i Oslo, kan kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien, bekrefte.

– Det er et vedlikeholdsetterslep, og det så man også før denne vinteren kom, sier Kongsteien. – En del vedlikeholdsarbeid har vært nedprioritert, og det er kostbart på sikt. Dette blir til slutt en politisk vurdering, hvor mye midler som settes av til veiene, sier han.

Ber folk melde fra

Med rundt seks millioner kvadratmeter med kommunale veier i Oslo, sier både Hunsthorp Johansen og Kongsteien at etaten ikke kan ha full oversikt over alle veier til enhver tid. Nå når snøen og isen etter hvert forsvinner, kan hull og skader oppstå eller avdekkes brått. De oppfordrer folk til å melde fra på bymelding.no.

– Det er viktig, når folk ser hull som kan være farlige, si i fra! sier Kongsteien.

Usikkert om ekstra bevilgning

Akersposten har stilt følgende spørsmål til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg: «Vil den ekstra tøffe vinteren i år føre til ekstra bevilgninger til veivedlikehold?»

Byråden svarer: – Vurderingen av om det skal settes av mer penger til veivedlikehold tas i forbindelse med budsjettprosessen. Bymiljøetaten spiller inn sine behov i forkant av budsjettbehandlingen, og jeg kan ikke per i dag si noe om ekstra bevilgninger til veivedlikehold.

Klare meldinger fra Akersposten-lesere

Da Akersposten publiserte debattinnlegget til Yngvar A. Husebye i helgen, kom det mange innspill og reaksjoner på Facebook-siden til Akersposten. Her er et utvalg:

Morten Malmø: «Fint at Husebye tar opp dette. Se nederst i Holmenkollveien ved Smestad. Turistene som kommer i buss må jo tro de er kommet til et u-land.»

Geir Lasse Krohn: «Lurer på om byrådet mener det er meget miljøvennlig at helt nye biler går i stykker på grunn av at veiene er direkte trafikkfarlige…»

Eyvind A. Larre: «Jeg har en hypotese om at noe av problemet kommer av måten vedlikeholdet av veiene blir utført på. Jeg har lagt merke til at i dette området lappes veiene veldig mye og dette gjøres av blant annet Vaktmesterkompaniet. Når jeg har stått og sett på jobben som gjøres er jeg svært skeptisk til kvaliteten og gjennomføringen. For meg ser det ut som voldsomt hastverksarbeid og rett og slett dårlig utført. Vi ser også at disse hullene som tettes ikke holder gjennom én vinter en gang. Så enten må kommunen sørge for at lapping av veiene gjøres på en bedre måte som holder over lengre tid, eller rett og slett legge mer arbeid i å ta hele veien noe oftere (altså fjerne alt asfalt og legge ny).»

Siri Lise Aukner: «Nederste del av holmenkollveien er også helt horribel! - ikke så enkelt å gjøre noe med akkurat nå sikkert, men til våren... Er det håp?»

Øivind Grimsmo: «På grunn av dårlig og manglende måking har jeg sett at renovasjonsbiler og andre lastebiler kjører med kjettinger. Detter er med på å ødlegge veiene og lage dype asfalthull!»

Torbjørn Endal: «Kjør sakte og ta dagen med et smil. Vestkantveiene ble elendig vedlikeholdt også under de blå.»

Les Husebyes debattinnlegg her

Utbygger felte 100 år gammel tre i Lilleakerveien – ante ikke at det var ulovlig

I flere timer hektet fast i en BMW

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse