– Vi må rive de gamle sykehjemmene

– Vi må tenke helt nytt når det gjelder boliger og boformer for eldre. Vi har en gylden mulighet til å gjøre den omleggingen nå, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl. Mandag 23. april klokken 12 er hun å høre på Ullern kultursenter. Arkivfoto

– Vi må rive de gamle sykehjemmene og tenke nytt. I Oslo kommune tenker vi at vi skal bygge hjem, ikke institusjoner, sier eldrebyråd Tone Tellevik Dahl til Akersposten. – Vi skal sette en helt ny standard, og eldre mennesker skal behandles med respekt og verdighet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.04.2018 kl 10:19

Akersposten
Akersposten Media

ULLERN: – Vi må tenke helt nytt når det gjelder boliger. Et sykehjem skal være et hjem. Vi er så heldige at vi nå er inne i en periode hvor vi virkelig kan snu opp ned på tingene, sier Tellevik Dahl og legger til at i Oslo har hatt ledig kapasitet på sykehjemmene over flere år.

Gyllen mulighet

– Det har blitt cirka 4000 færre over 80 år i Oslo siden 2005, og nedgangen fortsetter noen år til. Derfor må jobben gjøres nå. Vi må benytte de neste årene til å ruste oss fram til at vi får 50 000 flere eldre fram til rundt 2040. Byrådet vil ha en kraftig omlegging av eldreomsorgen så vi er godt forberedt til en by med langt flere over 80 år. Vi må virkelig benytte oss av denne gylne muligheten, både til å gjøre det mulig for flere å bo hjemme lenger, til å bygge flere omsorgsboliger og til å ruste opp sykehjemmene til en ny standard.

LES OGSÅ: Se det lekk're sykehjemmet!

På et debattmøte om «Oslo – en god by å bli eldre i» i forrige uke, ble det gitt uttrykk for at sykehjem ikke nødvendigvis skal være et fysisk sted, men et sted en bor og hvor det er knyttet et knippe tjenester til.

Landsbyer

– Vi må for eksempel tenke oss at vi kan bygge sykehjem som «landsbyer». Med det mener jeg at vi må gi et boligtilbud som minner mest mulig det livet en har levd.

Tellevik Dahl snakker om at mye av det som finnes i samfunnet også må finnes innenfor en slik «landsby».

Eksempelet Lille Tøyen

- På Lille Tøyen, som skal stå ferdig som nytt sykehjem under navnet «Dronning Ingrid Hage» i 2021, tenker vi oss at det skal være ulike typer butikker, kafeer, apotek, frisør, fotpleier og liknende. Vi må tenke at eldre mennesker – når de trenger vår omsorg – ikke skal miste seg selv, men få et verdig liv. Da må vi tilpasse boligmassen til det.

– Litt sånn spa-opplegg?

– Kall det gjerne det. Vi må hele tiden ha i bakhodet at det å bli eldre er en prosess, det er ingen tilstand, eldre skal få leve fullt og helt så lenge som mulig.

Det vil i årene som kommer bli rehabilitert boligblokker for å tilpasse dem den nye situasjonen. Det vil bli større rom enn i dagens sykehjem, alltid eget bad, mulighet for samboerrom og ulike tilbud, som kafé, frisør, treningsrom og sansehager. I hjemmene, omsorgsboligene og sykehjemmene vil en også installere velferdsteknologi, for eksempel fallsensorer og automatiske brytere, slik at eldre mennesker kan klare seg godt hjemme. Men teknologi skal aldri erstatte helsearbeiderne våre.

– Vi vil tredoble antallet omsorgsboliger i Oslo frem mot 2021, og det kommer til å komme hundrevis av nye boliger i årene fremover.

– Du snakker egentlig om å avvikle de fleste sykehjem og komme med helt nye boligtilbud?

– Ja, jeg vil helst at det boligtilbudet vi kan tilby eldre mennesker, mest mulig skal være likt det samfunnet en har bodd i hele sitt liv.

For første gang

Dette krever ressurser. Fram til 2021 regner byråden med at en vil bruke rundt 10 milliarder kroner på nye omsorgsboliger, sykehjem og flere medarbeidere.

– For første gang på flere år skal vi ansette flere i de kommunale sykehjemmene. Vi skal om kort tid lyse ut 125 flere årsverk. Dette er jeg virkelig stolt over.

– Det gjelder kun de kommunale sykehjemmene?

- Ja, fordi kontraktene vi har med private sykehjem sikrer høyere bemanning enn det Oslo kommune har hatt i egne sykehjem. Det er viktig for meg at bemanningen er god både på kommunale og private sykehjem.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten rustes opp med 500 flere medarbeidere frem mot 2019.

– Bydel Ullern har så langt fått midler til 24 flere årsverk. I tillegg er det færre eldre så dette er en reell vekst, sier Tellevik Dahl.

– Det forrige byrådet kuttet i bevilgningene til eldreomsorgen, og Høyre har i sine alternative oslobudsjetter lagt inn nye kutt.

Et kutt på 13,6 millioner kroner i 2017 og et kutt på 14,8 millioner i 2018 er Høyres forslag.

Dronning Sonja om nye Hovseterhjemmet: – Veldig mange fornøyde beboere her!

Ullern kultursenter mandag

Mandag 23. april kommer byråd Tone Tellevik Dahl til Ullern kultursenter.

– Hva ønsker du å ta opp der?

– At Oslo skal være en god by og bo i for alle. At Oslo står foran store reformer, ikke minst innen dette med boformer for eldre. Vi må sørge for at hovedstaden også skal være en aldersvennlig by. Eldre skal ikke føle seg fanget i egen bolig, understreker Tone Tellevik Dahl.

– Og så må vi hele tiden gjøre det vi kan for å bekjempe ensomhet.

Se bildet større

Ullern kultursenter, hit kommer byråd Tone Tellevik Dahl mandag 23. april kl. 12. Arkivfoto

LES OGSÅ: Se det lekk're sykehjemmet!
Dronning Sonja om nye Hovseterhjemmet: – Veldig mange fornøyde beboere her!

Hvorfor ble Oslos beste sykehjem lagt ned?

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse