– Vi fikk gjort utrolig mye

TUNGE LØFT: Denne proppen i Mærradalsbekken ble effektivt ryddet unna. Foto: Anne Bjørnebye Vik

Frivillige stilte opp mandag og gikk løs på oppgaven å fjerne propper i Mærradalsbekken og lage rasteplasser langs bekken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.09.2016 kl 12:30

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

DER OG DER: Ida Fossum Tønnessen fra Oslo Elveforum instruerer de frivillige. Foto: Anne Bjørnebye Vik

Se bildet større

TID FOR KAFFE: Røa Vel kom med kaffe og boller til dugnadsgjengen. Foto: Vidar Bakken

MÆRRADALEN: – Vi fikk gjort utrolig mye. Mærradalsbekken ble ryddet langt nedover nedenfor Ankerveien, hvor vi fikk fjernet alt fra store stokker til vaser av kvist. Nå har bekken fritt løp nedover, som forhåpentlig vil hindre slike flomskader vi så under det siste ekstremværet. Samtidig fikk vi ryddet unna langs turstien og åpnet opp mot bekken, der hvor Bymiljøetaten hadde gitt tillatelse. Her planlegger vi å sette ut benker med utsyn mot bekken, sier Anne Bjørnebye Vik i Røa vel, hvor velet sammen med Oslo Elveforum arrangerte dugnaden.

Les også: Ingen "eier" flomskadd tursti

Hun poengterer at dugnaden viser hvor viktig det er at beboere selv tar ansvar for nærområdet.

– I tillegg har vi fått til et godt samarbeid med etater i Oslo kommune. Stokker, kvist og søppel som er samlet, blir fjernet av kommunen. Samtidig vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten ta mye av det tyngste arbeidet når det gjelder kantvegetasjon som vil åpne opp mer mot bekken. Enda en rasteplass vil også bli ryddet, sier Bjørnebye Vik, som er glad for at det nå er noen som tar ansvar og regulerer selv turveien.

Se bildet større

FORNØYDE: En rydning mot Mærradalsbekken er klar. Snart kommer det benker. Foto: Anne Bjørnebye Vik.

Bymiljøetaten har satt i gang arbeidet med å få turveien regulert til turvei, slik at den kommer på det offentlige turveikartet, etter at Røa Vel og Oslo Elveforum fant ut at ingen hadde ansvar for vedlikehold av turveien i øvre del av Mærradalen.

– Jeg vil gjerne takke alle de frivillige som stilte opp og gjorde en kjempeinnsats. Neste år vil vi ha ny dugnad. Da håper jeg også flere andre vil være med å gjøre en innsats, sier Bjørnebye Vik.

LES OGSÅ:
Bestum-fotografen har meldt seg!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse