– Vi burde ha fulgt opp bekymringsmeldinger raskere

– Det er en tragisk og vond sak for alle, spesielt for de pårørende, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i en pressemelding. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Mandag 24. april møter Bydel Ullern i Oslo tingrett. Oslo kommune er ilagt et forelegg for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som ble funnet død i sitt hjem i august 2015.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.04.2017 kl 10:22

Akersposten
Akersposten Media

BYDEL ULLERN: – Det er en tragisk og vond sak for alle, spesielt for de pårørende, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i en pressemelding.

Akersposten var først ute med nyheten i november 2016 om at Bydel Ullern var ilagt et forelegg på to millioner kroner på grunn av omsorgssvikt etter at en eldre kvinne ble funnet død i sitt hjem.

– Forelegget er gitt fordi vi avsluttet tjenestene for tidlig, og vi burde ha fulgt opp bekymringsmeldinger raskere, sier Joten.

Styrket bemanning og forbedret rutiner

Bydel Ullern skriver i pressemeldingen at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige.

– Det vil hjelpe oss å unngå slike hendelser i fremtiden, sier Joten. Bydelen ramser opp følgende tiltak:

 • Vi har styrket hele hjemmetjenesten med totalt 20 årsverk siden 2015. Av disse er det ansatt åtte sykepleiere i hjemmetjenesten.
 • Vi har gjennomført en omorganisering for å samordne tjenestene bedre, slik at vi kan levere enda bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene til bydelen.
 • Vi har innført Tillitsmodellen som innebærer færre ansatte og bedre kontinuitet for den enkelte bruker.
 • Vi har gjennomgått og forbedret rutinene våre for de tilfellene vi mener det er riktig å avslutte tjenestetilbudet til en bruker.
 • Vi har revidert og utdypet våre rutiner for bekymringsmeldinger.
 • Bydelsoverlegen og nærmeste leder involveres nå i alle bekymringsmeldinger.

Bydelsoverlegen inn i bekymringsmeldinger

I fjor mottok bydelen 11 bekymringsmeldinger. Hittil i år har bydelen fått inn tre slike meldinger. De omhandler både personer med psykiske lidelser og personer som har kognitiv svikt. Bydelsoverlegen har nå en sentral rolle i håndteringen av bekymringsmeldinger i Bydel Ullern.

– Jeg diskuterer innholdet i bekymringsmeldingen med hjemmetjenesten og søknadskontoret. Sammen bestemmer vi hvilke tiltak som må gjøres. Vi vurderer alltid om det er behov for hjemmebesøk for å vurdere bruker. Jeg holder også kurs for ansatte i bydelen og fastleger om demenssykdom og samtykkekompetanse, sier bydelsoverlege Olaf Hesle i pressemeldingen fra Bydel Ullern.

– Våre ansatte og fastleger gjør en uvurderlig innsats for innbyggerne i Bydel Ullern hver dag, og vi skal fortsette med å bedre rutinene og øke kvaliteten på våre tjenester slik at vi ikke opplever en tragedie som dette igjen, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten.

– Vi hadde håpet at vi kunne sluppet en rettssak, men vi mener boten er for høy når den høyeste boten som har vært gjort i en slik sak var på 700.000 kroner, sier bydelsdirektøren til TV 2 fredag.

Bydelen oppsummerer fakta i saken slik:

*Oslo kommune er ilagt et forelegg for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne døde i Bydel Ullern i august 2015.

 • Hun mottok tjenester fra innsatsteam og hjemmetjeneste fra januar til mars 2015, da tjenestene ble avsluttet. Kvinnen ønsket å klare seg selv.
 • Bydelen mottok bekymringsmeldinger i juni og juli. Fastlege og saksbehandler ved søknadskontoret snakket med kvinnen på telefon etter at bekymringsmeldingene ble mottatt.
 • Fastlege og saksbehandler ved søknadskontoret i Bydel Ullern fant kvinnen død i august 2015.
 • I følge tiltalen har bydelen ikke gitt kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp.
 • Saken skal opp i Oslo tingrett mandag 24.4. Det er satt av fire dager. Oslo kommune har erkjent skyld og vil vedta en bot. Retten skal ta stilling til botens størrelse.

LES OGSÅ:

Bydel Ullern får to millioner kroner i forelegg etter omsorgssvikt

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse