Vestkantgutter revolusjonerer sjømatfrakt

Ole Johan Lønnum fra Vettakollen, Mats Giovanni fra Skøyen og Gaustad-gutten Balder Riiser Haugerud. Foto: Hilde Tunge

Sjømatnæringen møter stadig høyere forbrukerkrav til bærekraftig sjømatproduksjon. Derfor har Ole Johan Lønnum fra Vettakollen, Mats Giovanni fra Skøyen og Gaustad-gutten Balder Riiser Haugerud sammen med seks andre masterstudenter brukt sommeren til å utvikle smarte «robotcontainere» med kjølesystemer som kan seile til kai uten menneskelig innblanding.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Foto: Hilde Tunge

OSLO VEST: – Ny teknologi gir oss uante muligheter for produksjon av sjømat. Bedre kjølemetoder som gir lengre holdbarhet, førerløse skip og stordata kan redusere kostnader, sikre høyere kvalitet og bedre informasjon til forbruker. Mulighetsrommet dette skaper har vi forsøkt å utnytte, sier prosjektleder Ole Johan Lønnum fra Vettakollen, som til daglig studerer marin teknikk ved NTNU.

Sammen med de seks andre masterstudentene har han utviklet SEAtrue, en logistikkkjede for frakt av sjømat. Forbrukerapplikasjonen TraceEat sender forbrukerpreferanser til den digitale plattformen Veracity. Plattformen tilrettelegger for best mulig utnyttelse av ressursene. De smarte «robotcontainerne» med kjøleteknologi gir sjømat lengre holdbarhet og mulighet for selvkjøring.

– Revolusjonerende

– SEAtrue er et revolusjonerende logistikksystem som tilrettelegger for optimal distribusjon med mindre utslipp, et utvalg tilpasset det forbrukeren vil ha og mulighet for en mer bærekraftig sjømatproduksjon, sier Lønnum.

Containerne kan på egenhånd seile fra et prosesseringskip til et containerskip, samt seile til havn ved leveransestedet. På den måten blir transport av sjømat mer effektiv. For å gi den førerløse transportkjeden informasjonen den trenger, er alle nødvendige ledd koblet opp mot Veracity, DNV GLs digitale plattform.

– Jeg er imponert over hvor god innsikt studentene har fått i bransjen og hva de har klart å produsere på kort tid. Vi håper de har fått et godt innblikk i arbeidslivet, sier prosjektleder fra DNV GL Liv Aune Hagen.

Kan gi bærekraftig vekst til havs

Problemstillingen studentene har tatt for seg, er også et prioritert område for regjeringen, som tidligere i år presenterte Norges havstrategi. Målet er å bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene – deriblant innen akvakultur.

– Sommerprosjektet åpner opp for nytenkende ideer som møter både regjeringens vekstambisjoner innen akvakultur, verdens matbehov samt DNV GLs visjon om en global påvirkning for en trygg og bærekraftig fremtid, sier Hagen fra DNV GL.

Dersom prosjektet blir realisert, er det mulighet for store fremskritt for norsk industri. Studentene håper at løsningen SEAtrue kan skaleres globalt, spesielt fordi tilgangen på proteiner, både fra hav og land, ikke lenger er selvsagt. Prosjektet legger nemlig opp til at det ikke er nødvendig med ytterligere infrastruktur på land fordi distribusjonen skjer ved prosesseringsskip og selvkjørende smartcontainere til markedet.

Det betyr at løsningen enkelt kan skaleres fra område til område uten store krav til ny utbygging, og er særlig egnet for land med lite utbygd infrastruktur.

Likevel er teamet tydelige på at løsningen må testes ut og forankres i mindre skala i første omgang. De mener løsningen kan implementeres innen 2030, men er enige om at dette både krever en god dose optimisme og et brennende engasjement fra alle involverte parter.

Læring for hele industrien

Studentene har også vært i kontakt med kunder av DNV GL for å forstå deres utfordringer bedre. Studentene har slik tilegnet seg både bredere og dypere kunnskap. På den måten blir sommerprosjektet en del av noe større som industrien i fellesskap kan dra nytte av.

– Sommerprosjektet inngår i en satsning mot 2050 og er ekstremt viktig. I den forbindelse ønsker vi å involvere studenter fordi de bringer inn uavhengige og nytenkende ideer, i tillegg til at de utfordrer tradisjonelle metoder. Videre tror vi prosjektet bidrar til at egne ansatte og industrien som helhet ser nye muligheter og evner å tenke mer bærekraftig og fremtidsrettet. Sammen har vi ressursene og vi må bli flinkere til å utnytte dem, sier Ketil Aamnes, leder for maritim rådgivning i DNV GL.

Han har fulgt teamet underveis i prosessen og skjønte tidlig at de var motiverte og ivrige etter å samarbeide om et felles prosjekt.

– Årets team har vist ved flere anledninger at de er uredde, trygge på seg selv og tør å satse. Det inspirerer, legger Aamnes til.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse