- Velstående klumper seg tettere sammen

KLARE SKILLER: I Oslo er det ifølge sosiologer mer beskrivende å snakke om gylne, heller enn tradisjonelle ghettoer. FOTO: Pål Magnus Tømmervold

Forskere konkluderer med at Oslo er en unik by i Norge, med hensyn til segregering. Men også innad på vestkanten dokumenteres et øst-vest skille.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.06.2017 kl 12:33

Akersposten
Akersposten Media

OSLO VEST: Mange storbyer er splittet. Likevel skiller Norges hovedstad seg klart ut.

Oslo har ingen ghettoer i tradisjonell forstand. Områder, som hovedsakelig er bebodd av velstående og ressurssterke, finnes det imidlertid flere av. Det som utmerker seg mest i Oslo er ikke fattige innvandrernabolag, men gylne ghettoer.

I de ulike mediene dreier ghettofiseringen av Tigerstaden seg hovedsaklig om at mange innvandrere og mindre ressurssterke nordmenn bosetter seg i de samme bydelene.

Men da sosiologene Jørn Ljunggren og Patrick Lie Andersen gjorde analyser av inntekts- og bosettingsmønsteret i hovedstaden over en lang periode, ble de overrasket, skriver forskning.no.

- Større adskillelse

Ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå har de kartlagt alle Oslo-ungdommer som i 1980 og i perioden mellom 1993 til 2005 var mellom 15 og 18 år.

Resultatet viser at det er de rike og ressurssterke, som lever mest adskilt fra andre grupper i byen. Forskerne har kommet frem tll at det er denne gruppen som etter 1980, har beveget seg mest i retning av større adskillelse

Flere av de mest velstående bor rundt Holmenkollen og lenger vest. Dessuten er det store innslag av gylne ghettoer på Bygdøy, Kjelsås, Nordberg og deler av Nordstrand, ifølge forskerne.

Men hovedskillet i Oslo er ikke en rett strek. Det blir riktigere å tegne det som en S, mener Ljunggren og Andersen.

Øst-vest skille

Også innad på vestkanten i Oslo, finner forskerne et øst-vest skille. De har nemlig tatt et dypere dykk i yrkesgrupper som professorer, redaktører og museumsdirektører. Det vil si personer med mange kulturelle ressurser.

Disse bor på vestkantens østkant og har samlet seg på Nordberg, Kjelsås og i Nordre Aker. Folk som er økonomisk rike, men ikke så rike på kulturelle ressurser, har imidlertid flokket seg på vestkantens vestkant.

Ifølge forskning.no kan forskerne konkludere med at Oslo er en unik by i Norge, med hensyn til segregering: Det lar seg knapt gjøre at befolkningen bor mer adskilt enn i dag.

Også i europeisk sammenheng er Oslo en by med store skiller mellom fattige og rike bydeler, skriver nettstedet.

Forskerne vil derfor rette søkelyset mot de gylne ghettoene. For skal politikerne lykkes med å bygge ned skillene i befolkningen, er de gylne ghettoene angivelig vel så viktige som de tradisjonelle østkant-ghettoene.

Omgås sjelden fattige

En ghetto er derimot ikke bare en ansamling med fattige, eller innvandrere med lite utdanning, inntekt og sosiale ressurser.

- På samme vis som man kan tenke seg flere negative konsekvenser av at det ikke finnes særlig mange ressurssterke personer i et nabolag, får det også konsekvenser at de rike blir så konsentrert i egne nabolag, sier sosiologen Jørn Ljunggren - og legger til at byens fattigste og mest velstående ser lite til hverandre i dagens Oslo.

- Men det er først og fremst de aller rikeste som bor for seg selv og aldri omgås de fattigste i Oslos østlige bydeler. Ungdom fra øst og vest i byen møtes vel stort sett bare når de bytter trikk på Jernbanetorget. De stereotype oppfatningene de måtte ha om hverandre, blir dermed aldri utfordret, sier Ljunggren.


LES OGSÅ:
Sykkelentusiast (35) om veisikkerheten fra Tryvann: - Latterlig og flau!

LES OGSÅ: Innehaver av vill rekordfart NED FRA Tryvann: - Tiden gir få rettigheter til å skryte

LES OGSÅ: Wow, sjekk den spinnville rekorden til Tryvann på sykkel!

LES OGSÅ: Vraket franske alper og finanslivet for et liv med hunder

LES OGSÅ: «Jeg er fra Ullern. Når jeg sier det må jeg ofte unnskylde meg litt»

LES OGSÅ: Hemings alpinprinsesse hyller klubb og foreldre

LES OGSÅ:
«Pappa kjørte meg til skolen i Audi'en, sykt flaut. Audi'en liksom»

LES OGSÅ: «Vet egentlig folk hvor vanskelig livet kan være som rikmann?»

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse