- Utidig innblanding av Plan- og bygningsetaten

HVEM SKAL HA HÅND PÅ RATTET?: Bydel Ullern vil ha lokal medvirkning til sitt områdestudie for Smestad. Det vil ikke Plan- og bygningsetaten.

Det har gått et brev til bydelsutvalget i Bydel Ullern fra Plan- og bygningsetaten, hvor etaten ber bydelen om å droppe lokal medvirkning i Smestadprosessen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.04.2017 kl 16:13

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Bydelsutvalget i Bydel Ullern har vedtatt at bydelen skal gjennomføre sitt eget områdestudie i den videre planprosessen for Smestadområdet, med sterk lokal medvirkning. Plan- og bygningsetaten (PBE) mener dette kan skape usikkerhet og forvirring og anbefaler bydelen å gjennomføre områdestudiet uten lokal medvirkning. Henvendelsen fra PBE skal behandles i dagens møte, torsdag 6. april, i bydelsutvalget.

Vi treffer en lett irritert bydelsleder da Akersposten ringer Carl Oscar Pedersen for å få en kommentar til PBEs anbefaling.

- Jeg synes dette er en utidig innblanding i bydelsutvalgets arbeid. Vi ønsker å sikre et godt underlag for vårt arbeid med områdestudiet og det krever god medvirkning lokalt. Mer vil jeg ikke si om det, i og med at saken skal behandles under dagens møte, sier Pedersen.

Les også: Utbygger i strupen på aksjonsgruppen på Smestad

Her er brevet fra PBE som er signert av blant andre avdelingsdirektør Morten Wasstøl, som også skal holde et innlegg under dagens møte i bydelsutvalget:

Vi viser til møter om videre planprosess for Smestad. Medvirkningsprosessen angående områdereguleringen på Smestad bør være samordnet mellom Plan- og bygningsetaten (PBE) og
bydel Ullern. Dersom det etableres parallelle prosesser med ulike forutsetninger, vil dette kunne være forvirrende for berørte innbyggere og vil skape usikkerhet. I dette brevet vil vi forklare nærmere hvorfor vi tror dette er viktig.

Bydel Ullern har besluttet at det skal gjennomføre en egen områdestudie med «sterk lokal
medvirkning» ifølge vedtaket i bydelsutvalget den 9.2.2017. Som ledd i planprosessen har PBE nå startet opp en medvirkningsprosess hvor lokale grunneiere og også bydelene er representert.

Det vil kunne bli forvirrende for berørte innbyggere å forholde seg til to ulike medvirkningsprosesser.Planprosessen for Smestad kan være krevende for mange berørte beboere. Usikkerheten om hva som blir resultatet av planprosessen og hvordan det påvirker hver enkelt, beskrives av flere berørte beboere som vanskelig. Det er stort behov for en ryddig prosess, og oversiktlig informasjon. Vi får en del henvendelser som viser at det er en del usikkerhet rundt hva som ervidere planprosess.

Vi vil derfor anbefale at bydel Ullern enten gjennomfører sin områdestudie uten lokal medvirkning, eller at studien samordnes med planprosessen som etaten gjennomfører i samarbeid med blant annet bydel Ullern.

Les også:

- Vi vet egentlig ikke hva vi har vedtatt

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse