Usikkerhet rundt byplangrep på Skøyen

FULLSATT: Det var mange som ville vite hva som skjer på Skøyen. Her er det Oslo Venstres leder Espen Ophaug som holder innlegg. Foto: Vidar Bakken

Det er fremdeles mange som lurer på hva det såkalte byplangrepet betyr for utviklingen av Skøyen før en områdeplan er på plass.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.09.2016 kl 15:22

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

MANGE SPØRSMÅL: Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten hadde mange spørsmål å svare på. Til høyre møteleder Margrethe Geelmuyden. Foto: Vidar Bakken

Se bildet større

I MANGE ÅR: Odd Einar Dørum bor et steinkast fra Skøyen og har i mange år advart mot utbygging før det foreligger en helhetlig plan for området. Foto: Vidar Bakken

SKØYEN: En fullsatt sal i Skøyen kirke med cirka 150 deltakere en varm og fin høstkveld, viste at lokalmiljøet er svært interessert i hva som skal skje på Skøyen. Ullern Venstre arrangerte informasjonsmøte med avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl, som innleder.

Tut og kjør

Møteleder Margrethe Geelmuyden, leder av Ullern Venstre og fungerende leder av Ullern miljø-, plan og samferdselskomitè, åpnet møtet med å fortelle at bydelspolitikerne i Bydel Ullern var samlet i synet på at utbyggingen av Skøyen måtte stanses inntil det forelå et forslag til områdeplan, som alle kunne forholde seg til og uttale seg til. Hun mente at behandling og vedtak av detaljreguleringer under det såkalte byplangrepet førte til vilkårlighet.

– Nå er det bare tur og kjør, sa Geelmuyden, som syntes det var underlig at byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) verken ville stille opp på informasjonsmøtet eller svarte på henvendelser.

Les også: Tusenvis av nye boliger på og rundt båtopplaget i Bestumkilen

Tanken bak

Wasstøl informerte om grunnen til at byplangrepet ble tatt i bruk på Skøyen. Tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) fikk en rekke byggesaker på bordet, som stoppet opp på grunn av at områdeplanen for Skøyen skulle på plass først. Man måtte finne en måte å håndtere overordnet plan, samtidig som enkeltsaker kunne behandles. Resultatet ble byplangrepet, hvor detaljregulering kunne behandles, forutsatt at det ikke vanskeliggjorde kommende områderegulering.

– Ved bruk av byplangrepet har vi en prosess hvor vi åpent viser sammenhengen mellom områderegulering og detaljregulering. Vi kan med byplangrepet synliggjøre hvordan vi tenker med hensyn til den kommende områdereguleringen, sa Wasstøl.

Han viste til at det vil komme en områdeplan som skulle føre til et helhetlig bysamfunn, hvor blant annet den kommende Fornebubanen sto sentralt for utviklingen av området. Han pekte på at dagens E18 var et problem for planene om utviklingen av Skøyenområdet og at det ikke forelå konkrete planer om E18 i tunnel i overskuelig fremtid. I første fase måtte dette hensynstas.

– For å få utnyttet potensialet på Skøyen, må det bli gjort noe med E18, sa Wasstøl.

Hoffsdiagonalen ute

Han poengterte at det ville bli slutt på ensidige kontorbygg, selv om Orklas hovedkontor ved Sofienlund med kun 7,5 prosent boliger var vedtatt. Infrastruktur knyttet til skole, idrett, kultur og annet skulle på plass i områdeplanen. Makshøyde på bygg blir 16 etasjer og høyest rundt selve knutepunktet ved Skøyen stasjon.

Omlegging av trikketraseen til Hoffsveien er så langt med i planene. Den omtalte Hoffsdiagonalen i tunnel, for å lede biltrafikken vekk fra sentrale Skøyen er nå tatt ut av planarbeidet, blant annet på grunn av kostnadene og konflikt ved bygging av Fornebubanen.

– Vi vil begrense biltrafikken med å skape mer rom for kollektivtrafikk, syklende og gående. Tilgang til veikapasitet vil bli mindre og vanskeliggjør kjøring inn i området, sa Wasstøl.

Han kom også inn på båtopplaget i Bestumkilen, hvor Eiendoms- og byfornyelsesetaten har levert et mulighetsstudie med 1120 leiligheter og 2900 arbeidsplasser med utfasing av båtopplaget.

– Det vil nok bli en del diskusjon rundt utnyttelsen av tomten med båtopplaget, sa Wasstøl.

Demokratisk underskudd

Leder av Oslo Venstre og fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen, Espen Ophaug, mente at unntaksbestemmelsen i kommuneplanen som åpnet for byplangrepet var et negativt grep.

– Jo flere detaljreguleringer som blir vedtatt, jo mindre handlingsrom har vi. Det fratar oss en reell mulighet til å påvirke områdeplanen. Møtet i kveld viser hvor viktig det er å være med å påvirke. Byplangrepet er ikke noe som er under politisk kontroll, sa Ophaug blant annet.

Odd Einar Dørum etterlyste profesjonell håndtering og forhandlinger med grunneierne som skal bidra med 10 milliarder til Fornebubanen.

– La Ruter som aksjeselskap sitte med grunneierne rundt forhandlingsbordet. Uten grunneierbidraget får vi ikke penger til Fornebubanen, sa Dørum.

Han sa også at det ikke finnes penger til E18 i tunnel i overskuelig fremtid og at Statens Vegvesen ikke ville bidra ytterligere for å få denne på plass.

I likhet med Ophaug var han imot detaljreguleringer på Skøyen før forslag til områdeplan kom til politisk behandling.

– Når du tar bit for bit, blir politikerne satt på sidelinjen. Det er mangel på påvirkning i denne prosessen. Det er et demokratisk underskudd. Jeg er glad for at lokalpressen er til stede her i dag. Det er viktig med Akersposten, som gjør en utmerket jobb og følger denne saken, sa Dørum, som også roste Wasstøl for en god gjennomgang av hva som har skjedd og vil skje i sammenheng med fortettingen av Skøyen.

Flere spøsmål

Det var flere spørsmål fra salen. Blant annet om prosessen knyttet til byplangrepet som ledet til blant annet Orklabygget var juridisk lovlig, at dette dreide seg om dispensasjoner fra gjeldende regulering.

Wasstøl sa at det dreide seg ikke om dispensasjoner og viste til endringen i kommuneplanen som legger opp til høyere utnyttelse av området.

Leder av Skøyen vel, Eivind Bødtker, etterlyste også en helhetlig plan og mente at prosessene rundt byplangrepet gjorde at lokalbefolkningen ikke kom til eller ble hørt.

– Det er et prosessproblem. Man går rett på. Vi blir bare fortalt hva som kommer, uten å bli hørt. Det åpner for vilkårlighet. Vi får for eksempel 16 etasjer rett foran oss. Det påvirker alle som bor i dette området, sa Bødtker blant annet.

Representanter for idretten understreket det trykket det er på idrettsklubbene og mangelen på kapasitet allerede i dag. Andre ba om at lys og solforhold måtte få prioritet i den videre prosessen.

– Med Orklabygget og 16 etasjer blir vi skyggelagt store deler av året. Hvem skal ivareta dem som allerede bor her, spurte en av møtedeltakerne.

En etterlyste et koordinert samarbeid med hensyn til dagens grunneierne, slik at det ikke ble vilkårlig hvem som fikk hva for sin tomt, ut fra hvilken regulering som kom på den spesifikke tomten. Under utbyggingen på Ensjø hadde et slikt samarbeid ført til at grunneierne uansett regulering på tomten, ble tilgodesett ut fra eierbrøk i området.

På det siste svarte Wasstøl at det ville bli forhandlet inn bidrag når rammene for områdeplanen var klare.

Ellers beklaget han inntrykket av at varsling om planprosesser og dertil medvirkning var for dårlig. Han informerte om at det nå var en abonnementstjeneste hos Plan- og bygningsetaten, hvor man ble informert om hva som skjedde av plan- og byggesaker i nærområdet. I tillegg har nå PBE på Planinnsyn egne kart for planprosesser og byggesaker i nærområdet, ved å legge inn adresse i søkefeltet. Underveis informerte han også om prosesser som er på gang på Skøyen og at også flere var stanset opp i påvente av områdeplanen.

Videre forsikret han om at det ville bli satt krav til nye grunneiere med hensyn til grøntarealer og park på Hoff ville komme i områdeplanen. Lysforholdene ville bli ivaretatt gjennom organisering av boligfeltene. Skole og idrettsplasser/haller kommer i områdeplanen.

LES OGSÅ:
Bestum-fotografen har meldt seg!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse