Unge flyktninger til Montebello

NYE BOLIGER: Det gamle tuberkulosehjemmet på Montebello bak Carl Oscar Pedersen, vil bli nytt hjem for unge flyktninger. Foto: Vidar Bakken

Høyt over Radiumhospitalet ligger Montebello terrasse 15. Den tidligere akuttinstitusjonen for rusavhengige skal bli flyktningeboliger for unge, mindreårige flyktninger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.03.2016 kl 19:23

Akersposten
Akersposten Media

MONTEBELLO: – I første omgang er det snakk om ni mindreårige asylsøkere som skal bo her. Det vil si at de er mellom 14 og 18 år, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

14 til

Bydelen er i første omgang forpliktet til å huse disse ni ungdommene.

– I 2017 vil bydelen få ansvaret å huse cirka 14 ungdommer til. Det er beregnet at det er plass til cirka 20 i dette bygget. I og med at det er snakk om mindreårige, vil bydelen ha døgnkontinuerlig bemanning på stedet, sier Pedersen.

I forståelse med naboene

Han opplever at nabolaget er positiv til at det bosettes flyktninger i bygget, som opprinnelig ble etablert som Ullern tuberkulosehjem i 1934.

– Flyktningeboligene blir opprettet i forståelse med naboene. Det er veldig viktig at de unge flyktningene føler seg velkomne. Bydel Ullern er vel den første bydelen som etablerer boliger for unge flyktninger. Jeg håper i så måte at vi blir en god pilot.

Se bildet større

VELKOMMEN: Carl Oscar Pedersen vil at bydelen skal bli en god vert for unge flyktninger. Foto: Vidar Bakken

Sammen med unge funksjonshemmede

Under torsdagens møte i bydelens politiske arbeidsutvalg (AU) møtte en utbygger sammen med representanter for unge med funksjonshemning. Jan Gustav Thrane-Steen vil utvikle bygningsmasse og tomten, også for unge mennesker med funksjonshemning.

– Vi ser på dette som en interessant tanke, at noen andre enn kommunen kjøper og utvikler tomten. Bydelen har tidligere vurdert bygget med hensyn til om bygget er egnet til ombygging for boliger til funksjonshemmede, sier Pedersen.

Representantene som møtte i AU, presenterte planer for leiligheter til unge flyktninger i dagens bygg, samtidig som man vil bygge nye boliger på den store tomten på baksiden. Disse nye boligene vil så bli solgt til unge mennesker med funksjonshemning, som da vil eie boligene selv og med de samme mulighetene for helsetjenester som det offentlige tilbyr, sier Pedersen.

Uregistrert behov

Arbeidsutvalget ble gjort oppmerksom på at det var et behov for boliger som falt utenfor hva det offentlige kan tilby.

– Flere pårørende som har godt voksne barn med funksjonshemning, ønsker ikke å benytte seg av tilbudet det offentlige gir. Grunnen til dette er at de føler de ikke har kontroll på hvor deres sønn eller datter havner, eller at de får tildelt noe som ikke egnet for deres barn. At det utvikles et område hvor disse kan eie boligen selv, med et tilbud på linje med det det offentlige gir, er for oss politikere det samme. Denne planen åpner opp for nye muligheter for utvikling av tomten, som vi ikke har tenkt på tidligere, sier Pedersen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse