Ullern-menn er friskest i Oslo

Bydelslege i Ullern, Olaf Hesle, synes sykefraværet blant bydelens menn er vanvittig lavt. Blant kvinner øte fraværet betydelig 2. kvartal, og det har ikke Hesle noen god forklaring på. Foto: Reidar Martinsen

Menn i Ullern er friskest i Oslo. Det er et faktum hvis man legger rapporten om legemeldt sykefravær til grunn. NAVs tall viser at fraværsprosenten for menn i bydelen er på 1,9 prosent.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.11.2017 kl 12:34

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Olaf Hesle har vært bydelslege i Ullern i 3 år, og er svært opptatt av folkehelsen.

Fakta

Legemeldt sykefravær 2. Kvartal 2017:(I parentes økning/nedgang i forhold til i fjor)

Nordre Aker 3,2 (- 2,3) Kvinner: 4,4 Menn: 2,1

Frogner 3,2 (3,7) Kvinner: 4,4 Menn: 2,1

St. Hanshaugen 3,2 (4,5) Kvinner: 4,3 Menn: 2,2

Sagene 3,3 (- 4,4) Kvinner: 4,4 Menn: 2,2

Vestre Aker 3,4 (2,2) Kvinner: 4,8 Menn: 2,0

Ullern 3,6 (4,4) Kvinner: 5,2 Menn: 1,9

Grünerløkka 3,7 (3,8) Kvinner: 4,9 Menn: 2,7

Gamle Oslo 4,1 (0,9) Kvinner: 5,3 Menn: 3,1

Nordstrand 4,3 (3,6) Kvinner: 5,8 Menn: 2,8

Østensjø 4,8 (1,0) Kvinner: 6,2 Menn: 3,4

Bjerke 4,9 (-3,9) Kvinner:6,5 Menn: 3,6

Alna 5,7 (-3,0) Kvinner: 7,0 Menn: 4,7

Grorud 6,0 (-3,0) Kvinner: 7,2 Menn: 4,9

Søndre Nordstrand 6,2 (-2,9) Kvinner: 7,8 Menn: 4,7

Stovner 6,2 (5,4) Kvinner: 8,0 Menn: 4,9

Oslo totalt: 4,2 %

Norge 6,4 %

ULLERN/VESTRE AKER: Hakk i hæl følger Vestre Aker med 2,0. 1,9 prosent er høyst sannsynlig det laveste tallet ikke bare i Oslo, men i hele landet. Oslo har nemlig landets laveste sykefravær.

Kvinnene trekker opp

Mens Bydel Ullern hadde en nedgang i sykefraværet blant menn i 2. kvartal i år på 7,5 prosent, trekker kvinnene i bydelen opp i statistikken slik at bydelen har en økning i sykefravær på 4,4 prosent og er med det nummer seks i Oslo med et sykefravær på 3,6 prosent. Bydel Vestre Aker ligger på plassen foran med 3,4 prosent. Det bemerkelsesverdige er at Bydel Ullern er den bydelen med størst økning i sykefravær blant kvinner med 9,7 prosent.

Best ut kommer bydelene Frogner og St. Hanshaugen med 3,2 prosent – men begge har en økning i forhold til året før. Størst nedgang i sykefravær har Bydel Sagene, mens dårligst er Stovner med 6,2 prosent og en økning på 5,4 prosent.

Bildet er veldig tydelig hva angår sykefravær når man ser på kjønn. Kvinner har gjennomgående et klart større sykefravær enn menn. Men ingen slår altså Ullern her i landet når det gjelder mannlige sykefravær – ei heller gapet i fravær for menn og kvinner.

– Vanvittig lavt

Bydelsoverlege i Ullern, Olaf Hesle, kommenterer tallene slik:

– 1,9 prosent sykefravær blant menn er vanvittig lavt, og det er ikke enkelt å forklare slike tall. Et moment kan være at menn i Ullern gjennomgående har mer spennende jobber enn mange andre. Man har en sterk motivasjon for å gå på jobben. Man blir ikke hjemme fordi ryggen er litt plagsom en dag fordi det venter spennende utfordringer på jobben. Man opplever kanskje at man «betyr noe» på jobben, at man er svært synlig osv. Det kan også være at menn i bydelen generelt er flinkere til å trene og mosjonere og på den måten ta bedre vare på helsa si enn menn i andre bydeler, og her ser man nok stor forskjell på vest og øst i byen, sier Hesle.

– Hvorfor er sykefraværet større blant kvinner. Også i Ullern og Vestre Aker ?

– Det er jo et faktum at mange kvinner jobber i helse og omsorg, sier Hesle. – Og der kan det være mange og tunge løft. Det gir for eksempel lett plager i muskel og skjelett, som jo er den dominerende grunnen til plager og sykefravær. Særlig i hjemmesykepleien kan det vært tøffe tak. Her har man jo gjerne ikke de hjelpemidler som tilbys på sykehjemmene, sier Hesle.

– Men nå er det selvsagt ikke slik at alle kvinner i Ullern jobber innenfor helse og omsorg, så bildet er mye mer sammensatt, og det er ikke lett å forklare den store økningen blant fravær for kvinner i Ullern bydel, sier Hesle.

Gode rutiner tidlig

Bydelsoverlegen er svært opptatt av folkehelsen, og taler varmt for mer fokus på trening og livsstil allerede i skolen.

– Det er her gode rutiner legges. Det er hva man opplever i unge år som gir en retning for resten av livet. Da må vi i kommune og bydel sette ressurser inn her og skape gode holdninger i tidlig alder, sier Hesle.

– Folk som kommer seg gjennom skolen, gjennom videregående, og får seg jobb, klarer seg bedre senere i livet. Vi må være med å spille dem gode, sier Hesle.

Livsstilssykdommer

Bydelsoverlegen sier han ser en økning i livsstilssykdommer.

– Det er dessverre slik at stadig flere får diabetes 2 – også blant unge mennesker. Det er bekymringsfullt. Diabetes gir en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Vi må snu denne utviklingen med å få enda mer fokus på riktig kosthold, mosjon, stumpe røyken og trening, sier han.

– Det er ikke nødvendig å gå på helsestudio 3-4 ganger i uka. Gå noen lange turer innimellom, bruk sykkel osv. Bevegelse og mosjon gir som kjent gevinster i form av lavere blodtrykk, det forebygger osteoporose (benskjørhet, red.anm.)), blodplatene blir smidigere og følgelig mindre risiko for slag, det vil på virke insulinen din og dermed gjøre deg mindre potent for sukkersyke – og man blir generelt mer fornøyd og dermed litt mer robust mot negative inntrykk, sier Hesle.

Blant diagnosene som gir flest sykemeldinger er muskel/skjelett-lidelser den klart største, fulgt av sykdommer i luftveiene og psykiske lidelser. Her er noen tall for Oslo:

Muskel/skjelett: 91 000 (kvinner), 69000 (menn); Sykdommer i luftveiene: 38000 (kvinner), 25000 (menn); Psykiske lidelser: 53000 (kvinner), 25000 (menn). Svangerskapssykdommer er ikke ubetydelig (22000), og rammer selvsagt utelukkende kvinner, og gjør naturlig nok utslag på statistikken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse