Tusenvis av nye boliger på og rundt båtopplagstomten

FASE 1 og 2: Fase 1 omhandler båtopplaget innenfor E18, mens fase 2 gjelder utbygging på andre siden av E18. Skisse: Asplan Viak

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har levert innspill til utvikling av blant annet båtopplagsområdet i Bestumkilen, basert på arbeidet til Asplan Viak.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.09.2016 kl 10:34

Akersposten
Akersposten Media

SJØLYST: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har levert et mulighetsstudie, som inngår i arbeidet med områdeplan for Skøyen.

EBY skriver blant annet: Det går ut på hvordan Karenslyst kan utvikles med utnyttelse i henhold til Plan- og bygningsetatens forslag til plangrep. Alternativet viser en urban struktur med blandingsformål, bolig, næring og diverse virksomhet (forretning, bevertning, kultur),offentlige rom og grønnstruktur, slik at de overordnede føringene beskrevet i plangrepet for Skøyen ble ivaretatt.

Les også: Infomøte om Skøyen mandag 5. september

Se bildet større

BOLIGER: Tenkt utnyttelse av båtopplaget med boliger rundt utløpet av Hoffselva. Bilde: Asplan Viak

I det som blir beskrevet som fase 1, hvor båtopplaget inngår, viser mulighetsstudiet 50 prosent boliger og 50 prosent næring. Det vil gi 1120 boliger og etablering av cirka 2900 arbeidsplasser. Hovedtrekkene er bygg med næring opp til 12 etasjer nærmest E18 og avtrapping med boliger med fire til seks etasjer mot sjøfronten.

I fase 2, på andre siden av E18, vil det kunne bli 1300 boliger og 6500 arbeidsplasser i følge mulighetsstudiet. Mot sentrale Skøyen med bygg på opptil 16 etasjer.

Se bildet større

HØYDER: Inn mot sentrale Skøyen er det skissert opp til 16 etasjer. Mot sjøsiden blir det avtrapping med boliger. Skisse: Asplan Viak

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse