Tro det eller ei, dette er en skolegård

VOLDSOM TRAFIKK: Bildet er tatt på høyde med aktivitetsskolen (AKS). I bakgrunnen ses trafikken utenfor selve skolen. Foto: Vidar Bakken

På Smestad skole, med sine 700 elever, er det kaos i den ene skolegården med kjørende, ryggende og svingende biler. Daglig oppstår farlige situasjoner i rushtiden. Hvorfor blir ingenting gjort, spør foreldre og skoleledelse.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.11.2017 kl 14:02

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Gjennom dagen beveger hundrevis av biler seg mellom hundrevis av elever som har en rekke aktiviteter i og rundt skolegården.

Traff ryggsekken i stedet for kroppen

Akersposten møtte elevrådsrepresentanter, FAUs trafikkgruppe, skoleinspektør og bystyrerepresentant James Stove Lorentzen, leder av helse- og sosialkomiteen. Anledningen var at Faus trafikkgruppe, skoleledelse og elevrådet ville orientere om situasjonen i skolegården og hvilke tiltak som må til for å bedre situasjonen.

Se bildet større

ORIENTERTE: Foran: Ingrid Nyhus, Trafikkgruppen FAU, elevrådsleder Laura og nestleder Thea. Bak: Margret Gunnarsdottir, Trafikkgruppen FAU, Ragnhild Weel-Sneve, Trafikkgruppen FAU, Line Hauger, Trafikkgruppen FAU, James Stove Lorentzen, bystyret og Nermin Eminovic, Trafikkgruppen FAU. Foto: Vidar Bakken

– Det er en situasjon som viser hvor lite trygg denne skolegården er. To gutter på 5. trinn kom nedover på sykkel med en bil opp på siden. Plutselig svingte bilen over til venstre og traff den ene syklisten. Han veltet og stupte over styret. Deretter kjørte bilen over ryggsekken som eleven hadde på ryggen. Nærmere en svært alvorlig ulykke kommer man ikke, sier Line Hauger i trafikkgruppen.

– Det er bare et under at ingen har kommet til skade, sier Margret Gunnarsdottir.

– Det er rapportert om flere nestenulykker i området. Og som du ser er det en salig blanding av biltrafikk, foreldre med og uten barnevogn og med mange elever til og fra de ulike aktivitetene, sier Ingrid Nyhus.

– Jeg må si jeg synes det er usedvanlig med trafikkert vei gjennom skolegården, sier Stove Lorentzen.

Trenger bare enkle grep

Denne ettermiddagen er det mørkt og det striregner. Biler kjører til og fra, mens noen barn er på vei fra AKS tilbake til skolen. På den ene siden av veien ligger barnehage med 126 barn, ballbinge og aktivitetsskole. På den andre siden ligger skole, lekeplass og idrettsplass. Ved skolen er det anlagt en liten rundkjøring for «kiss and ride». På andre siden kjører biler til og fra i forbindelse med henting i barnehagen. Flere parkerte biler skaper trange rom i det samme området.

Se bildet større

LITE GJENNOMTENKT: Alle involverte på Smestad skole mener at denne skolegården er direkte livsfarlig. Foto: Vidar Bakken

- Vi mener at med noen enkle grep kan vi gjøre situasjonen mye tryggere for elevene. Vi vil ikke ha biler ned på skolens område. Det er fullt mulig å sette en bom lenger opp i veien og anlegge en liten rundkjøring for «kiss and ride» for foreldre som kjører barn til skolen. Den skal naturligvis kunne betjenes av utrykningskjøretøyer. De ansattes parkeringsplasser i skole og barnehage kan bestå. De er på plass før elevene kommer, sier Nyhus, som orienterer oss rundt på området.

Ny levering til barnehage

Skolen og trafikkgruppen har også funnet en løsning for dem som skal kjøre og følge barna inn til barnehagen.

- Det som skjer nå, er at flere følger barna til barnehagen og så setter igjen bilene på parkeringsplassen på baksiden av Smestadhjemmett, før de drar videre på jobb. Parkeringen er gratis, samtidig som det er få biler fra de ansatte som jobber på Smestadhjemmet. Fra denne parkeringsplassen går det en sti ned til barnehagen. På denne parkeringsplassen kunne man ha begrenset tid for dem som ikke tilhører Smestadhjemmet og da ville denne være ideell for dem som skal levere til barnehagen. Her er det mye plass, sier Nyhus.

Se bildet større

EN LØSNING: A: P-plass bak Smestadhjemmet. B: Liten rundkjøring, "Kiss and ride". C og D: P-plass ansatte. E: Utvidelse og stoppområde i Konventveien. Skisse: Trafikkgruppen FAU

Elevrådet er også bekymret for situasjonen.

- I lillefri eller storefri kommer også store søppelbiler ned her mens vi er ute og holder på med forskjellige ting. Det er ikke bra, sier elevrådsleder Laura.

- Noen ganger kommer det også store biler som skal hente containere mens barna løper rundt bilene. Det er også skummelt, sier nestleder i elevrådet, Thea.

Ingen vil ta ansvar

- Vi savner at noen tar tak i saken og gjør noe med dette. I flere år har skolen hatt kontakt, befaring og møter med etater og kommunale foretak som Bymiljøetaten, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. Politiet har sett på situasjonen. Bydel og byråd er klar over situasjonen. Men ingenting er blitt gjort. Det er ingen som vil ta ansvar, sier Nyhus.

- Dette er et initiativ som har vært i gang en god stund. Jeg og mine kolleger i rådhuset er opptatt av trygg skolevei.og her må det legges større press for å finne en løsning. Jeg ser at det er jobbet bra for å finne gode løsninger fra skolens side. Jeg lover at jeg skal ta med meg dette og bringe det inn for de rette kollegene i rådhuset, sier Stove Lorentzen.

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har fattet følgende vedtak i mai i år, som er oversendt byrådet:

«Trafikksituasjonen i Priorveien utenfor Smestad skole er svært utrygg for barna. Priorveien er skolevei, samt forbinder skolens uteområder. Bydel Ullern ber Bymiljøetaten vurdere kortsiktige og langsiktige tiltak for å gjøre Priorveien mer trygg for skolebarna. Bydel Ullern har i denne forbindelse mottatt forslag fra FAU ved skolen som vedlegges. Bymiljøetaten bør avklare aktuelle tiltak og ha dialog med skolen, de to aktuelle barnehagene, samt undervisningsbygg og omsorgsbygg.»

Les også:

Nå er det like før det smeller

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse