Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello

ET NYTT MONTEBELLO: Slik tenker erkitekten seg at opptil 16 etasjer vil se ut i landskapet. Alle foto fra prosjektbeskrivelse JM/White Arkitekter

Fordelen med Statnetts gamle tomt på Montebello er at ingen bolighus må rives for å skape et nytt boligområde. Cirka 700 leiligheter skal på plass, men hva med høyden?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.02.2017 kl 12:05

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Trapp opp til stasjonen

Se bildet større

Sett fra stasjonsområdet

Se bildet større

Park med eplehage

Se bildet større

Sett fra Frognerparken

Se bildet større

Sett fra Smestaddammen

Se bildet større

Sett fra Husebybakken

Se bildet større

Sett fra Noreveien

Se bildet større

Også mot fjorden

MONTEBELLO: Husebyplatået er navnet på prosjektet som skal anlegges på den 57 mål store tomten. Statnett solgte tomten til JM og Miliarium Bolig for cirka 700 millioner kroner i 2014, i følge Statnetts hjemmeside. JM Norge har bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten og nå er det mulig å se hva planene for Husebyplatået dreier seg om.

6 milliarder

Det er snakk om cirka 700 leiligheter med totalt bruksareal på 57 000 m2. Med et antatt snittall på for eksempel 100 000 kroner per m2 om noen år, vil det innebære en omsetning av leiligheter på nærmere 6 milliarder kroner. I tillegg kommer næringsarealer på cirka 13 500 m2.

Se det presenterte prosjektet i PBEs saksinnsyn her

Samt på JMs hjemmeside, som du finner her

På bakken eller spektakulær utsikt

Vi møtte prosjektleder for Husebyplatået AS, Per Larsson, på Montebello. Han peker på at et mer eller mindre utilgjengelig industriområde i fremtiden vil bli transformert til et nytt møtested for nærområdet, med boliger til ulike målgrupper, grøntarealer, lekeområder, kafeer og spisesteder, butikker og aktiviteter.

Se bildet større

BYGGEOMRÅDET: Prosjektleder Per Larsson på broen over Montebello t-banestasjon med noe av det planlagte byggeområdet i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Han mener at det er en fordel at dette er et område, hvor det ikke er nødvendig å rive andre boliger for å skape nye.

- Oslo trenger leiligheter til både unge, eldre og barnefamilier. Vi vet at det er store muligheter for å tilby nettopp det på Montebello, enten du trives best på bakken eller vil ha en leilighet med spektakulær utsikt, sier Larsson.

- Bred politisk enighet

Det planlagte boligområdet vil bli liggende tett opp til Montebello T-banestasjon. Denne T-banestasjonen er ikke en del av de stasjonsnære områdene som er pekt ut til bymessig fortetting i dagens Kommuneplan. Men, Plan- og bygningsetaten og byrådet vil identifisere flere områder på eksisterende banenett som egner seg for kraftigere fortetting i forbindelse med revisjon av Kommuneplanen. Montebello er ett av disse.

- Det er bred politisk enighet om at man må bygge boliger langs T-banelinjene for å sikre en grønn by. Boliger rett ved T-banestasjonen vil også gi mange muligheten til å velge mer miljøvennlig i hverdagen, sier Larsson.

Se bildet større

Skisse over fordeling av boliger og næringslokaler

Høyhusene på 16 etasjer vil ligge nærmest stasjonen. Ellers vil det bli bebyggelse med ulike høyder og nedtrapping til tre og fire etasjer mot boligområdene utenfor byggeområdet.

Tilgjengelighet for alle

I de to byggene som blir stående igjen og som er på Byantikvarens gul liste med høy arkitektonisk kvalitet, vil det bli åpnet opp for alt fra dagligvarer og kafeer til treningssenter, ulike servicetilbud og kontorer. På området vurderes også en barnehage med plass til 80 barn. Sentralt på området er det planlagt en park utformet som en eplehage.

- I tillegg vil området være tilgjengelig for alle i nærområdet som kan benytte seg av tilbudene som blir etablert her. Et tidligere mer eller mindre avstengt område blir åpnet opp for trygg ferdsel gjennom det som blir et bilfritt sentrum. Det blir åpent for alle. Her kan man bo, passere eller besøke, sier Larsson.

Se bildet større

Planlagt byggeområde på Montebello

Dialogmøter

Det er grunn til å tro at beboerne i nærområdet vil reagere på planene om en boligstruktur som er fremmed i et småhusområde, hvor de blant annet skal forholde seg til høyhus på opptil 16 etasjer.

- JM er vant til å ha en god dialog med nabolaget i forbindelse med sine byggeprosjekter. Vi vil legge opp til dialogmøter hvor naboer, planetat, berørte fagetater og andre interessenter møtes, hvor analyser og presentasjon av planforslag blir lagt frem. Her vil ulike innspill komme og relevante temaer og problemstillinger bli diskutert og oppsummert, som så vil bli en del av den videre planprosessen, sier Larsson.

Boliger til vanskeligstilte?

Akersposten viste til at Bydel Ullern er veldig opptatt av at store byggeprosjekter i bydelen skal ta opp i seg tilrettelagte boliger, særlig for dem med funksjonshemning eller andre vanskeligstilte, som ønsker egen bolig. Dette er det behov for, både i privatmarkedet og for bydelen som ønsker å leie eller kjøpe boliger til mange med ulike behov.

- Dette har så langt ikke vært tema i vårt møte med bydelen, men JM har hatt andre byggeprosjekter med tilrettelagte boliger i samarbeid med kommunen, sier Larsson.

Les også:

Stor oppslutning rundt "Stopp raseringen av Smestad"


Ordføreren fikk høre om unge fra Ullern sitt møte med Grorud

Bestum-jente (15) reddet seg unna i siste liten

Daisy på Vinderen: – Jeg vet hva kundene vil ha når de kommer inn døren

Toppmodellen Eline fra Besserud: – Tøft for ungdom å vokse opp i Oslo vest

Følg Akersposten.no på Facebook!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse