ANNONSE
Annonse

Tett i tett på møte om Smestad-fortetting

MER ENN FULLT: Ingen tvil om at beboere på Smestad vil vite hva som skjer i eget boområde. Foto: Vidar Bakken

Har du tips til saken? Send tips!

De rundt 200 beboerne som møtte opp i Plan- og bygningsetatens lokaler, fikk vite lite annet enn at planen om fortetting av Smestad-området går sin gang. Men spørsmålene var mange.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.08.2016 kl 15:08

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SENTRUM/SMESTAD: Plan- og bygningsetatens kundesenter var fylt til trengsel da etatsdirektør Ellen S. de Vibe ønsket velkommen til informasjonsmøte om Smestad.

Møtet ble holdt for å informere om planprosessen vedrørende fortetting av området rundt Smestad t-banestasjon som er lagt ut til bymessig fortetting. Det er i tråd med ny kommuneplan, hvor Smestad er definert som prioritert stasjonsnært område.

Les også: Hvor høyt og hvor tett?

Usikkert når

Under møtet kom det frem av innledningen at etaten forserer arbeidet mot planprogrammet. Det skal igjen danne grunnlaget for en områderegulering eventuelt detaljregulering før byggesaker blir behandlet. Etaten håper å komme i gang med selv planarbeidet ved årskiftet.

Når en områderegulering er på plass er høyst usikkert, blant annet avhengig av den politiske prosessen. Det ble opplyst om at det var behov for å etablere et grunneierforum for å sikre medvirkning, uten at det ble sagt noe om hvordan dette skulle organiseres eller hvor i prosessen medvirkningen skulle tre i kraft. Det skulle avsettes tomter til kommunale formål, ble det også informert om.

Les også: Nye høyhus og befolkningseksplosjon

Destruksjon av småhusområde

Det var lite nytt å høre for alle de fremmøtte. Først under utspørringen kom det frem nye momenter.

Blant dem som tok ordet ble det reist sterk kritikk mot både prosessen med hensyn til medvirkning på et tidligere stadium og den politisk beslutningen om å rasere et etablert småhusområde.

– Det er vedtatt destruksjon av et etablert boområde uten mulighet for medvirkning. Det er et skinndemokrati, hvor diskusjonen er over og ut, sa en av deltakerne.

Stig Nielsen, nestleder i Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene, var ikke nådig.

– Dette er et av de vakreste småhusområdene i byen. Det er en tragedie det som skjer. I mange år ble det jobbet med å få en ny småhusplan på plass, som skulle ivareta småhusområdene. Så kommer dette. Vi forlanger at beboerne blir tatt med tidlig i planprosessen. Utbyggerne må ikke få rede grunne alene, sammen med PBE og politikerne, sa Nielsen blant annet.

KRITISK: Stig Nielsen var sterkt kritisk til at et av byens vakreste småhusområder skulle raseres. Til venstre etatsdirektør Ellen S. de Vibe. Foto: Vidar Bakken

Utbyggere med tilbud

I følge flere av beboerne hadde utbyggere vært på flere grunneiere med tilbud om blant annet opsjonsavtaler med løfte om dobbel pris av dagens takst. Lønner det seg å binde seg nå? Det var stor usikkerhet knyttet til hva som ville bli verdien av den enkeltes tomt, avhengig av hva som ble regulert inn på tomten. Det kunne innebære store forskjeller om det for eksempel ble en del av en kommunal idrettsplass eller regulert inn på et grøntområde.

Les også: Orkla får bygge 16 etasjer på Skøyen

Kunne etaten eller kommunen garantere en prosess hvor alle fikk en «oppside» i så måte? Det ble ikke gitt noen garanti fra etatsdirektøren, annet enn at temaet måtte bli en del av planprosessen. Det ble også reist spørsmål om man risikerte ekspropriasjon om nekt av salg, som kunne føre til at deler av reguleringen ikke kunne gjennomføres.

Området som skal fortettes. Skisse fra Plan- og bygningsetatens presentasjon

Smestadkrysset

Det ble i flere omganger spurt om det ville bli gjort noe med Smestadkrysset i forbindelse med fortetting og voksende befolkning i bydelene og om ikke en regulering av krysset burde være en del av rekkefølgebestemmelsene. Det er også grunn til å tro at en massiv utbygging av området vil belaste krysset med transport i flere år. I følge de Vibe er en vurdering av Smestadkrysset noe som vil komme i planprosessen.

Etatsdirektøren viste til at politiske føringer i dag ville endre trafikkmønsteret på sikt.

– Om 10-20 år vil folk bruke mer kollektiv, gå og sykle. Det å kjøre bil fritt kommer til å endre seg. Det vil bli et trafikkmønster hvor man blir tvunget til å endre adferd, sa de Vibe.

Dette vakte en del reaksjoner i salen, blant annet på grunn av at kapasiteten på T-banen i rushtiden allerede er sprengt og at køen fra Bærum i dag står forbi Røa.

– Det må på plass en løsning for Smestadkrysset før utbygging starter, sa Ingrid Nyhus (H) i Bydel Vestre Akers bydelsutvalg.

12 til 14 etasjer

De Vibe antydet at nær stasjonsområdet ville det kunne komme høyblokker på 12 til 14 etasjer. Samtidig viste hun til Røa som et godt eksempel på vellykket bymessig fortetting. Fortettingen av Røa består riktig nok av boligblokker og næring på 4 til 6 etasjer.

Leder av Smestadgrendens vel, Leiv Aschehoug, var svært kritisk til informasjonsflyten i prosessen så langt.

– Vi har ikke hatt noenting å si. Her er det langt flere spørsmål enn svar, hvordan dette vil påvirke hver og en av oss. Hva slags utnyttelse blir det av tomtene våre og skal det bestemme verdien av tomtene? Vi må komme med i et grunneierforum, slik at vi blir hørt, sa Aschehoug blant annet.

Både Nielsen og Aschehoug ble oppfordret av de Vibe til å ta initiativ til å organisere et grunneierforum.

Les også:

Skøyen i uforutsigbar støpeskje

Blir det så høyt?

SMESTAD: Skal ikke være skummelt å gå eller sykle til skolen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse