Sykkelvei vil kutte i 38 eiendommer

TAR HAGEN: Kanten på sykkelveien vil komme cirka der hvor venstre del av bena på lekestativet står, konstaterer beboere og komitemedlemmer. Foto: Vidar Bakken

Da byutviklingskomiteen i rådhuset kom på befaring i Sørkedalsveien, møtte naboer mann- og kvinnesterkt opp. Samtlige berørte beboere protesterer mot planene om hovedsykkelvei på østsiden av Sørkedalsveien, mellom Røa kirke og Peder Ankers plass..

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.04.2016 kl 09:46

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

LOV Å BRUKE FORNUFT: Det mener Venstres Terje Bjøro. Bak i blå jakke, Knut Frederik Horn fra MDG. Foto: Vidar Bakken

Se bildet større

BEGRUNNER: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) begrunner byrådets forslag til sykkelvei. Foto: Vidar Bakken

RØA: – Det går ennå an å bruke fornuften i denne saken. Et enstemmig bydelsutvalg har i to omganger gått imot forslaget fra byrådet, sier nestleder i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Terje Bjøro (V).

Mærradalen

Striden står om Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag som byrådet har sluttet seg til. Byrådet går inn for en hovedsykkelvei på østsiden av Sørkedalsveien (Beklager tidligere skrevet Vækerøveien - journ.anm.), som berører i alt 38 eiendommer. Det krever ekspropriasjon av cirka 3600 m2.

– I stedet for en lang prosess med betydelige inngrep i hager og rivning av garasjer, hvor flere får en sykkelvei tett på husveggen, kan sykkelveien legges i Mærradalen. Der er det allerede er en sykkelsti. Det blir en flott helhet når også bekken skal åpnes på strekningen, sier Bjøro.

Naturinngrep

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, berørte beboere og Røa vel inn for en trasé i Hovseterdalen/Mærradalen. Byrådet derimot mener som PBE at Mærradalen ikke kan brukes fordi det er en del av turveinettet, uansett om mange sykler der i dag. PBE mener også at stigningsforholdene er ugunstige og at en sykkelvei kommer i konflikt med planene om å omregulere Mærradalen til naturvernområde. En representant fra PBE på stedet sa også at naturinngrepene ville bli for store.
(Saken fortsetter under bildet)

Se bildet større

ORIENTERING: En representant for plan- og bygningsetaten orienterer beboere og komitemedlemmer. Foto: Vidar Bakken

Kan ikke forstå

Miljøpartiet de Grønnes representant i bydelsutvalget, Knut Frederik Horn, reagerte på dette.

– Jeg kan ikke forstå denne argumentasjonen. Hva er dette med stigningsforholdene? Jeg sykler der daglig, og det er ikke noe problem. Hva er så galt med å legge sykkelvei i et naturvernområde? Det vil ikke gjøre store forskjellen fra i dag. Tilgjengeligheten blir bedre ved å legge traseen gjennom Mærradalen. Jeg kan heller ikke forstå nødvendigheten av at hele sykkelveien skal asfaltlegges, som etaten sier. Vækerøveien er det først og fremst sportssyklister som bruker, som er på vei til trening innover mot Sørkedalen. De bruker veibanen uansett for å komme fort frem, sier Horn.

Utrede andre alternativer

Camilla Wilhemsen (Frp) i rådhusets byutviklingskomité er klar på at hun ikke støtter byrådets innstilling.

– Det får altfor store konsekvenser for mange beboere langs Vækerøveien. Vi vil blant annet ha utredet alternativet Mærradalen, så Frp stemmer imot byrådets innstilling når det skal behandles i komiteen, sier Wilhelmsen.

Den nye sykkelveien vil gripe betydelig inn i hagene og langs sykkelveien vil det bli 22 utkjørsler som krysser sykkelveien. Det mener naboene er svært risikabelt for syklistene.

Høyres Pia Farstad von Hall (H) i byutviklingskomiteen mener at saken ikke er tilstrekkelig opplyst.

– Vi vil vite om det er andre alternativer. Vi ser at konsekvensene av dette forslaget dreier seg om store inngrep og ekspropriasjon, som berører mange boenheter. Det vil bli en tidkrevende og kostbar prosess. Vi mener at det er grunnlag for å utrede andre alternativer, blant andre Mærradalen. Det har kommet argumenter som tilsier at man kan finne løsninger uten store naturinngrep. Vi vil foreslå i komiteen å sende saken tilbake til byrådet for å få kartlagt om det er andre og bedre alternativer, sier Farstad von Hall.

PS! Du liker vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Flere nyheter på Akersposten.no:

Totalt forfall av verneverdig villa

Slik slår du et slag for Røarevyen 2016!

"Startet med to tommer hender og skarve 150 millioner kroner"

Syns du jogging er et ork?

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse