Strøkne bil- og sykkelveier, isglatte fortau

Mange velger å gå i veien i disse dager, noe man skulle tro ikke var helt trygt. Men det anses for mange tryggere enn å gå på fortauene. Foto: Reidar Martinsen

Fortauene i vårt distrikt er livsfarlig glatte. Samtidig er bil- og sykkelveiene i plettfri stand. De måkes, feies og saltes. Fortauene derimot er bare is og issvuller, og nå tvinges mange gående ut i veibanen på tørr asfalt for å komme noenlunde trygt frem.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.01.2018 kl 10:18

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Sykkelveiene er bare de fleste steder, som her langs Ullernchaussen.

OSLO VEST: Bymiljøetaten ved presseansvarlig Monica Olsen sier til Akersposten at fortauene skal strøs, og at publikum oppfordres til å sende inn klage på mangelfull strøing.

Bruker grus

Hun sier til Akersposten at man bruker knust grus på fortauer, gangveier og boligveier mens hovedveier og de prioriterte sykkelveiene saltes. Det er et klart mål i Oslo kommune å redusere saltbruken av hensyn til miljøet.

– Men problemet er vel at fortauene ikke ryddes skikkelig for snø, og det dannes is. Strøingen er mangelfull, og forsvinner dessuten raskt?

– Vi vil gjerne høre fra folk når det gjelder mangel på strøing. Det kan gjøres via våre nettsider. Men salte gjør vi ikke av hensyn til miljøet.

– Men sykkelveiene saltes jo?

– Ja, og det er bevisst. Det skal være mulig å sykle hele vinteren, og vi har et oppdrag her. 80 kilometer med prioriterte sykkelveier og sykkelfelt feies ekstra godt om vinteren. Der det prioriterte sykkelveinettet består av sykkelfelt langs veier som saltes av hensyn til motorisert trafikk, så saltes også sykkelfeltene og fortauene, sier Olsen.

– Øvrige deler av det prioriterte sykkelveinettet saltes ikke, som et prøveprosjekt. Her gjøres andre tiltak som mekanisk brøyting, feiing og bruk av grus eller sand, sier hun.

Hun opplyser at Byrådet har i år bevilget 8,5 millioner ekstra til økt vinterdrift på fortau.

– Det betyr at vi brøyter raskere og strør mer enn tidligere. Været er en faktor vi ikke rår over, og det vil fortsatt kunne oppleves steder som er glatte til tider, men vi ber om at folk melder fra til oss på BYMelding, slik at vi får utbedret så raskt som mulig, sier Olsen.

Nedprioriterer?

I 2017 ble det brukt brukt cirka 14,5 millioner kroner på sykkelvei-drift vinterstid, hvilket vil si 180 kroner pr. sykkel-meter og nesten 20 prosent av hele budsjett for vinterdrift. Stor og viktig innsats for sykkelveiene med andre ord, men det er altså ikke mulig å gå på fortauene og småveiene mange steder.

Hvorfor gjøres det så mye mer for de som sykler enn de som går? Det er tross alt flere som går enn sykler. Akersposten har sjekket fortauene fra Lysaker forbi CC Vest og opp til Ullernchausséen og kunne senest mandag konstatere at det er speilblankt på fortauene mer eller mindre hele veien. Vi så folk gå i veibanen for å komme seg frem.

Noen hadde skodd seg med brodder, og det er selvsagt en god løsning, men ikke alltid en praktisk sak i hverdagen. Småveiene i distriktet er også til dels farlige å bevege seg på.

Det virker som Bymiljøetaten nedprioriterer fortauene og småveiene i forhold til sykkelveier. Det begynner allerede ved brøytingen av snø. Fortauene ryddes veldig dårlig, og snøen blir liggende igjen. Dette betyr smalere fortau og is og issvuller dannes lett. Når isen blir hard, vil det som eventuelt kommer av strø lett forsvinne og til slutt er det bare spredde sandkorn igjen.

LES OGSÅ: Persrevyen: Ren og skjær humor

Slik blir du kvitt juletreet

Dette kan bli nye Smestad

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse