Strandsonen i fare!

FORSLAGET: Illustrasjon av Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering for Skøyen.

Skøyen miljøforum arrangerer dialogmøte for inviterte medlemmer som tar for seg konsekvensene av forslag til områderegulering for Skøyen, som har høringsfrist den 4. september.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.06.2017 kl 14:42

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

STARTEN: Dette er interimstyret som var starten på Skøyen miljøforum. Eivind W. Robertsen, Mats Uchermann Larsson, Jorun Christoffersen og Eivind Bødtker. Sentrale Skøyen i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

SKØYEN: Dialogmøtet starter i dag 28.06, klokken 17.00, i Oslo Motorbåtforenings klubbhus, som ligger på båtopplaget i Bestumkilen. Arrangør er Skøyen miljøforum, som er en sammenslutning av 30 velforeninger, borettslag og båtopplag. En rekke politikere fra rådhuset og bydelsutvalget i Bydel Ullern stiller på møtet.

Les også: Dette er nye Skøyen

- Nå gjelder det at bydelens innbyggere kjenner sin besøkelsestid, for dette toget har langt på vei gått den 4. september. Det er nå vi har en mulighet til å påvirke livet som det vil være i fremtiden på Skøyen, sier Mats Uchermann Larsson i Skøyen miljøforum.

- Vi vil opprettholde Skøyen som et trivelig og allsidig område både for dem som bor her og for alle de som skal flytte hit i årene som kommer. Vi har viktige innsigelser mot områdereguleringsplanen.

Les også: Vil kjempe for Skøyens egenart

Skøyen miljøforum vil ha fokus på følgende momenter under møtet:

  • Ingen nedbygging av strandsonen, ingen ytterligere utfylling av Bestumkilen. Sjølystparken må være større og romme flere aktiviteter og må følge dagens strandlinje. Strandlinjen burde være like hellig som markagrensen.
  • Kommunens egne tomter må først og fremst nyttes til allmennyttige formål som skoler, barnehager, idrett, kultur og rekreasjon. De må ikke selges unna til private utbyggere for kortsiktig fortjeneste. Ingen ekspropriering for disse formålene i eksisterende boligområder, som f. eks. Tingstuveien
  • Senke målsetning om 13 800 nye innbyggere, områdeutnyttelsen må ned fra 165% til 125% som kommuneplanen sier. Bebyggelsen rundt stasjonen må ikke være høyere enn12 etasjer, og avtrappes mot strandsonen og boligmiljøene bak.
  • Beholde deler av den maritime virksomheten i Bestumkilen og knytte den til annen kulturvirksomhet. Kommunen må finne ny løsning for båtopplaget, dette er en forutsetning for utvikling av båtopplagsplassen.

Les også:

Tingstuveien: - Høyre lager en konflikt som ikke eksisterer


- På tide at byrådet slutter å skylde på egne etater og politiske motstandere


- Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Se forslag til områderegulering her

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse