Stort møte om Smestad-fortetting i dag 16. januar

BYMESSIG FORTETTING: Kartet viser det avgrensede området i Kommuneplanen som er tiltenkt bymessig fortetting.

Om ikke lenge skal planene om bymessig fortetting av Smestad-området opp til politisk behandling. Beboerne mobiliserer mot rasering av bomiljøet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.01.2017 kl 13:15

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Aksjonsgruppen «Stopp raseringen av Smestad» arrangerer sammen med Smestadgrendens vel møte om konsekvensene av Oslo kommunes planer om bymessig fortetting i småhusområdene rundt Smestad stasjon. Hva kan beboerne gjøre for å påvirke disse planene? Møtet finner sted i dag, 16. januar, klokken 19.30, i Skøyen kirke.

Les også: Ikke riv husene våre - vi vil bo her

Utfallet av planene kan føre til at blokkbebyggelse på opptil 16 etasjer blir en realitet i et av Oslos småhusområder, hvor mange familier har bodd i flere generasjoner. Det vil få konsekvenser for mange tusen barn og voksne som i dag bor i området.

Les også: Hvor lenge kan vi bo i hjemmet vårt?

I invitasjonen til møtet står det blant annet: «Kommunen mener at bærekraftig byutvikling forutsetter at mange småhusområder i Oslo må erstattes med store leilighetskomplekser. Vi mener at bærekraftig byutvikling må ta utgangspunkt i byens innbyggere og eksisterende boligområder. Å «tvinge» byens innbyggere til å flytte fra etablerte boligmiljøer er ikke bærekraftig utvikling.»

Arrangørene for møtet har satt opp følgende agenda:

1. Smestad og kommuneplanen – hva er besluttet og konsekvenser.
2. Erfaringer fra andre småhusområder – beboerinitiativene på nedre Grefsen og Holtet.
3. Fortidsminneforeningen – arbeid med Smestad som vernesak.
4. Korte innlegg fra politikere: Hvor står mitt parti i Smestad-saken, og hvordan kan vi hjelpe til med å bevare bomiljøet på Smestad?
5. Hva gjør vi på Smestad fremover? (plenumsdiskusjon).

Les også:

Vil fortette rundt Smestad T-banestasjon innenfor en radius på 100 meter


Tett i tett på møte om Smestad-fortetting

Dieselforbudet: - Reis før eller etter rushtiden

Oslo vest skal ta imot flest flyktninger

Lokkemann ved Grindbakken skole

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse