Slik skal Ullern-seniorer få mer lyst på livet

Frisklivsveileder Rebecca Verde Haganes (t.v) og seniorveileder Mari Kibsgaard Bilben tar gjerne i mot påmeldinger til neste Livscafé i Bydel Ullern.

– Det kan være en utfordring når man blir pensjonist å finne nytt innhold i hverdagen. Det kan bli mange lange dager alene. «Lyst på livet» er en fin mulighet for å treffe andre mennesker i nærmiljøet som er i samme situasjon, sier Mari Kibsgaard Bilben.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.01.2018 kl 14:29

Akersposten
Akersposten Media

BYDEL ULLERN: For tredje gang starter det opp ny livscafé for pensjonister i Bydel Ullern. Seniorveileder Mari Kibsgaard Bilben og frisklivsveileder Rebecca Verde Haganes er koordinatorer for tilbudet, mens selve gruppene ledes av frivillige pensjonister.

Lyst på livet

Livscafene er basert på konseptet «Lyst på livet». Dette er et internasjonalt og helsefremmende konsept som ble hentet til Norge i 2010. Livscafeene er sosiale møteplasser hvor pensjonister kommer sammen for å styrke egen helse og livsglede. Sammen utforsker man ulike livsområder knyttet opp mot en aktiv aldring. I dag er det over 50 kommuner i landet som har startet opp livscafeer.

– I «Lyst på livet» handler det mye om å benytte de ressursene man har. Pensjonister har kunnskapen om hvordan de skal ta vare på egen helse, men alle kan ha behov for noen støttespillere underveis, sier Rebecca Verde Haganes.

– Dette er et godt tilbud for dem som er mye alene, for dem som ønsker å gjøre en endring, om det gjelder mat man spiser, fysisk aktivitet eller å være trygg i sitt eget hjem, sier Kibsgaard Bilben.

Varierende aktivitetsnivå

Livscafeene går ut på at en gruppe møtes jevnlig i en periode.

– Det er en utfordring å få med deltakere. Det har vært åtte i hver av de to første gruppene, men vi ønsker oss gjerne flere, sier hun.

Møtene skjer omtrent hver tredje uke, og de er på tre og en halv time. Det er tid til både lunsj, gode samtaler og en bolk med faglig påfyll.

– Vi har innspill om for eksempel medisinering, om psykisk helse i forhold til det å være alene, og vi har hatt en ergoterapeut på besøk, som snakket om hjelpemidler. Vi har også hatt en treningsinstruktør hos oss.

– De to har god oversikt over behovene til de eldre i bydelen. Mari Kibsgaard Bilben reiser blant annet rundt og besøker 77-åringer i bydelen, og snakker med dem om hvordan de aktiviserer seg i hverdagen og hva de ønsker.

– Det er veldig varierende aktivitetsnivå på 77-åringene i bydelen. Forskjellene er store. Noen er fremdeles i jobb og er veldig aktive og har mange aktiviteter de er med på. Noen har fortsatt en partner, mens andre er alene. Noen har mistet en del av nettverket sitt og sliter med å finne gode aktiviteter, sier hun.

– Mange eldre har et stort behov for å være med på noe fast en eller to ganger i uken, og det kan vi hjelpe dem med.

Trenger frivillige

Livscafeene ledes av én eller to frivillige.

– Vi ønsker oss flere frivillige. De må være lyttende, inkluderende og ha litt organisatoriske egenskaper. Av oss får de opplæring i opplegget og et hefte som man følger steg for steg, sier Rebecca Verde Haganes.

Livscafeen er en gruppe som skal drive seg selv gjennom erfaringsutvekslinger og samtale, og de har en mal som følges.

– Alle deltakere skal inviteres til å snakke og delta, sier hun.

– Hvordan er tilbakemeldingene etter de to gruppene som er gjennomført?

– Tilbakemeldingene er at de er veldig glade for tilbudet, og de anbefaler det videre til andre, sier Verde Haganes.

– Det krever en egeninnsats å få til en endring i livet, og vi merker at tidligere deltakere nå for eksempel bruker seniorsentrene mer, de blir med i treningsgrupper og andre tilbud, sier hun.

Ønsker deltagere

Ønsker du å vite mer om tilbudet, kan du ta kontakt med:

Mari Kibsgaard Bilben på telefon 917 414 25 eller på e-post: seniorveileder@bun.oslo.kommune.no.

Eller: Rebecca Verde Haganes på telefon 476 65 718, eller e-post: friskliv@bun.oslo.kommune.no

Mer informasjon om "Lyst på livet" her

LES OGSÅ:
– Toget går nå for Røa

Imponert over helsepersonell etter uhell på ski

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse