Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

SJOKKERTE NABOER: 19 hus i nabolaget kan forsvinne. Hans Olav Heli (til høyre) får etter planene en ny vei gjennom huset sitt. Nabo Mette Bredengen får regulerrt inn en park på sin eiendom, mens Harald Nicolay Knudtzon blir eventuelt offer ny skole på sin tomt. Foto: Vidar Bakken

Som lyn fra klar himmel hadde byrådet plassert skole, barnehager, vei og grøntområder i Tingstuveien. Dermed mistet plutselig 19 huseiere i teorien boligene sine.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.06.2017 kl 18:28

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

STORT UBRUKT AREAL: Naboene mener at et stort, ubrukt område helt inntil reguleringsområdet og langs jernbanelinjen, kan utvikles som en del av skolearealet. Foto: Vidar Bakken

Se bildet større

FORSVINNER: Dette er bare en liten del av området som står i fare for å bli skoletomt og park. Foto: Vidar Bakken

SKØYEN: I forslaget til områderegulering av Skøyen er det planer om å fjerne store deler av småhusbebyggelsen i Tingstuveien for å få på plass skole, barnehager, park og vei.

Kan miste drømmehuset

- Vi har vært på informasjonsmøter og fulgt nøye med på forslaget til ny kommuneplan og den delen som omhandler Skøyen. Skolen som planlegges på Hoff er vi godt kjent med, men en ny skole i vårt boligområde har aldri vært tema i noen sammenhenger. Når så forslaget til områderegulering for Skøyen blir lagt frem, så er plutselig mitt hus og 11 andre borte fra kartet. Her skal det bli skole og flerbrukshall, sier Harald Nicolay Knudtzon, som kjøpte ny bolig i området han er vokst opp i, og hvor han nå bor sammen med sin gravide kone.

Skolen er planlagt i nedre del av reguleringsområdet mot Bestumveien.

Klikk på bildene for større versjon

Se bildet større

SKOLETOMTEN: Bildet viser hele den planlagte skoletomten innrammet av Tingstuveien, Bestumveien og jernbanelinjen. Google Maps

- Huset ble kjøpt i fjor og er totalrenovert. Vi trodde vi endelig hadde etablert oss i drømmehuset, og selv om en slik reguleringsplan ikke iverksettes umiddelbart, så oppleves dette svært ødeleggende og inngripende. Vi har gledet oss til en fremtid i dette flotte bomiljøet og plutselig skjer dette. Vi er naturligvis ikke interessert i å selge og dermed står bare en ting tilbake, og det er at vår eiendom må eksproprieres, sier Knudtzon.

Les også: Dette er nye Skøyen

Overraskende og ubehagelig

Hans Olav Heli våknet opp til en områderegulering, hvor en ny vei går tvers gjennom funkishuset hans. Ved siden av er det avsatt en liten park som medfører at også to andre funkishus i Tingstuveien eventuelt må fjernes.

- Dette er en planlagt gate med flotte funkishus, som eventuelt må rives hvis forlaget til områderegulering blir vedtatt. Vi har fulgt godt med på planprosessen rundt kommuneplanen og har hatt kommunikasjon med kommunen. Det som nå skjer i Tingstuveien har aldri vært kommunisert. Plutselig er disse eiendommene båndlagt. Det er svært overraskende og ubehagelig, sier Heli.

Les hva Plan- og bygningsetaten sier om områdereguleringen

Knapp høringsfrist

- Familiers verdier blir låst. Ingen kan flytte og ingen vil kjøpe heller før man vet hvordan det går. Saken kommer opp rett før skoleferien med høringsfrist 4. september, altså rett etter at skoleferien er over. Alle forstår hvor vanskelig det er for oss å få den totale oversikten og hvilke konsekvenser dette får for nabolaget, for deretter å komme med innspill med en slik høringsfrist. Byrådet oppfyller det som kalles lovens minstekrav, men det er ikke sunn fornuft, sier Knudtzon.

http://byplanoslo.no/content/inviterer-til-dialog-om-nye-skoyen

Vilkårlig

Mette Bredengen, som risikerer å miste huset med planene om parkanlegg er sjokkert over vilkårligheten i prosessen.

- Det står ingenting om dette i forslaget til kommuneplan som har høringsfrist 30. juni. Dette henger ikke sammen med overordnet plan for Skøyen. Hvorfor sendes det ut et forslag til områderegulering før det foreligger en oppsummering av innspillene til den delen av kommuneplanen som omfatter Skøyen, spør Bredengen, som er oppgitt over hvor vanskelig det er å kommunisere med plan- og bygningsetaten.

- Selv om vi har kort frist på oss til å komme med en uttalelse og vi har behov for mer informasjon, så har ikke etaten tid til å møte oss før sommerferien. De sier også at de neppe får tid til å svare på våre spørsmål som vi har sendt inn for å få opplyst saken, sier Bredengen.

Hun må innrømme at det å se for seg at familiens hus risikerer å bli ekspropriert og revet tar på.

- Jeg får nesten ikke sove om natten. Disse planene griper inn i folks liv på en måte som ingen hadde ventet seg. Det er bare trist, sier Bredengen.

Se bildet større

Husene forsvinner: Flotte boliger ligger på rekke og rad i Tingstuveien. Disse må rives om skolen skal realiseres. Harald Nicolay Knudtzon og Hans Olav Heli mener det er helt utelukket. Foto: Vidar Bakken

Andre alternativer

- I følge områdereguleringen vil 12 hus bli rammet av forslaget til plassering av skole. Ytterligere syv hus blir rammet av planene om barnehage vei og parker. Et stort og veletablert bomiljø blir vilkårlig plukket ut, mens det finnes alternativer. På andre siden av Bestumveien, som ligger helt inntil reguleringsområdet er et stort åpent område, hvor en stor del er parkeringsplass. Sammen med «brakkeområdet» på andre siden, kan dette gi plass til både skole og flerbrukshall, sier Knudtzon, som mener at det på Oslo kommunes tomt som omfatter båtopplaget kan være et alternativ for skole.

Les også:


Vil bevare Skøyens egenart

«Skøyen – fra trafikalt knutepunkt til et grønt bysenter»

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse