ANNONSE
Annonse

Skøyen: Tingstuåsen tatt ut av områdereguleringen

FOLKEMØTE: Under det improviserte folkemøtet i Tingstuveien stilte stortingspolitikere, rådhuspolitikere og lokale politikere. Det haglet med kritikk mot områdeplanen. Foto: Vidar Bakken

Årets sommergave fra byrådet og Plan- og bygningsetaten. Området rundt Tingstuveien er ikke lenger en del av Områdereguleringsplanen for Skøyen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.07.2017 kl 18:52

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

TINGSTUVEIEN: Etter en kort men intens beboeraksjon før fellesferien, ble aksjonen kronet med seier. Tingstuåsen trenger ikke lenger frykte for verken ekspropriering eller bymessig fortetting i småhusområdet.

Les sakene om Tingstuveien nederst i saken

Utmattende

- Plan og Bygningsetaten har trukket Tingstuveien, Tunveien og Bestumveien ut av planforslaget for områderegulering av Skøyen. Dette har aksjonsgruppen i Tingstuveien kjempet for i tre meget intense og usikre uker. Det er veldig godt å få denne bekreftelsen. Mange har måttet sette sommerferier på vent for å sette seg inn i planforslagets enorme omfang. Det er utmattende å få en slik sak slengt i fanget uten forvarsel. Endelig kan man senke skuldrene igjen og ta nattesøvnen og sommeren tilbake, sier Harald Knudtzon i beboeraksjonen.

KAN PUSTE UT: Harald Knudtzon, Mette Bredengen og Hans Olav Heli sto alle i fare for å få ekspropriert sine eiendommer. Nå kan de ta sommerferie med visshet om at hele området er ute av områdereguleringen for Skøyen. Foto: Vidar Bakken

Byrådet har lyttet

Knudtzon var den første Akersposten var i kontakt med da både hans eiendom og en rekke andre tomteeiere ble «truet» med ekspropriasjon da planforslaget ble lagt frem. Siden har byrådet lyttet til alle innspillene fra beboeraksjonen.

Les også: Skøyen: Trusselen om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Plan- og bygningsetaten skriver blant annet i sin nye kunngjøring: «Høringen av planforslaget har så langt avdekket at det ikke er oppslutning om den del av Plan- og bygningsetatens forslag som berører småhusområdene på Tingstuåsen (Tingstuveien, Tunveien og Bestumveien). Dette området tas ut av planforslaget.»

Flere småhusområder

- Vi vil samtidig understreke at det fremdeles er flere småhusområder i Oslo som er omfattet på tilsvarende måte av pågående reguleringssaker. På Skøyen er det fortsatt berørte boligområder i Harbitzalleen, Astrids vei og Askekroken, sier Knudtzon.

- La småhusområder få være småhusområder, la de mange nabolagene i Oslo få beholde sine ulikheter og unikheter, og gi heller fortetningen et frivillig preg. Oslo trenger boliger, dette er det ingen tvil om, men det må gjøres på en fornuftig og helhetlig måte - ikke klyngevis og konsentrert slik det foreslås i dag, sier han

Medvirkning og åpenhet

Politikerne, uansett farge, har vært samstemmige i at måten planprogrammet ble presentert for uvitende beboere rundt Tingstuveien var kritikkverdig, i og med de store konsekvensene for området. Samtidig har det vært rettet sterk kritikk mot Plan- og bygningsetaten, fordi beboerne ikke har fått møte etaten etter å ha bedt om dette.

Les også: - Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

- Kommunale etater og politikere må aldri få anledning til avvike fra at Oslos borgere har en berettiget forventning og et rettslig krav om god og riktig saksbehandling og behandling generelt, i tråd med gjeldende lover og regler og sunn fornuft. Prosesser må være preget av medvirkning og åpenhet, ikke lukkethet og avvisning. Alles hjem skal være det tryggeste og sterkeste en har. Å true dette er ikke en politisk farbar vei i Norge, sier Knudtzon.

Les også:

"La Tingstuveien leve"

«Utbyggerstyrt», «utbyggerstyrt», «utbyggerstyrt»


Tingstuveien: - Høyre lager en konflikt som ikke eksisterer


- På tide at byrådet slutter å skylde på egne etater og politiske motstandere


- Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

"Hold dere unna Tingstuveien"

Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Dette er nye Skøyen

Les alt om Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering her

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse