Skøyen i uforutsigbar støpeskje

FORAN SOFIENLUND: Fredede Sofienlund får snart selskap av 16 etasjer som kommer opp rett bak Carl Oscar Pedersen. Det blir altså en tredobling i høyden, i forhold til bygget til venstre. Foto: Vidar Bakken

Bydelsleder Carl Oscar Pedersen (H) stemte for Orklas hovedkontor på 16 etasjer i bystyret, mens han i bydelsutvalget stemte for å vente med slike utbygginger til det foreligger en områdeplan for Skøyen. Hva vil skje på Skøyen de neste årene?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.07.2016 kl 19:44

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

ORKLAS HOVEDKONTOR: Bystyret har vedtatt at Orkla får bygge sitt nye hovedkontor i 16 etasjer. Skisse: Narud Stokke Wiig

Se bildet større

EN ILLUSJON: Bilfritt, åpent, kulturaktiviteter og ingen bygg over 12 etasjer er noe av det som ligger i mulighetsstudiet som Bydel Ullern står bak. Illustrasjon: Dark Arkitekter

SKØYEN: Bydel Ullern brukte store ressurser på å utarbeide et mulighetsstudie for Skøyenområdet, som skulle være retningsgivende for utvikling av området for Plan- og bygningsetaten. Mulighetsstudiet skulle altså danne grunnlaget for en ny områdeplan/kommunedelplan. Etter det siste vedtaket i bystyret med Orklas 16 etasjers hovedkontor, spør flere om studiet er verdt "papiret" det er trykket på.

Det såkalte byplangrepet

- Det forrige byrådet med byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H)åpnet for det såkalte byplangrepet, som ga PBE mulighet for å behandle byggesøknader som var på vent. PBE skulle behandle disse etter de intensjoner som etaten ville følge i den kommende områdeplanen. Etter vedtaket om Orklas hovedkontor, er det klart at bystyret er på kollisjonskurs med bydelens mulighetsstudie, hvor det blant annet ble satt en høydebegrensning på 12 etasjer. Det er også i motsetning til bydelsutvalgets vedtak om å vente med videre utbygging av Skøyenområdet til områdeplanen er ferdig, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern og representant i bystyret, Carl Oscar Pedersen.

Les også: Skøyen: Nye høyhus og befolkningseksplosjon

6000 boliger

Mulighetsstudiet tar høyde for opp til 6000 nye boliger med høydebegrensninger på 12 etasjer på sentrale Skøyen. Hoff kan få ny bebyggelse begrenset fra tre til seks etasjer. Vækerøområdet knyttet opp mot stasjon på den planlagte Fornebubanen, vil kunne få bebyggelse på mellom seks og åtte etasjer.
Det legges stor vekt på utvikling av nye grøntområder, møteplasser og tilgang til og åpning av elve- og bekkeløp. Viktig er også tiltak som hindrer biltrafikk gjennom sentrale Skøyen, som blir et «kryss» for tog, T-bane, trikk og buss. Kulturtilbud, næring og avsetning av arealer til offentlige formål er viktig. Rekreasjon og tilbud for byens befolkning i havneområdet med relokalisering av båtopplaget er et annet sentralt punkt

Les også: Debatt: Harbitzgiganten på Hoff

Vanskelig avgjørelse

- Da byggesaken om Orklas hovedkontor kom opp i bystyret, så stemte du selv for prosjektet. Hvordan kunne du gjøre det når du hadde vært med å vedta noe annet i bydelsutvalget?

- Det var en vanskelig avgjørelse. Da saken var oppe i byutviklingskomiteen, sa jeg klart fra hva jeg mente om å tillate denne type byggeprosjekter, før det foreligger en områdeplan. Det samme gjorde jeg fra bystyrets talerstol. Jeg har også sagt klart fra om min mening internt i Høyres bystyregruppe. I bystyret følte jeg som fersk bystyrerepresentant, at jeg måtte følge partiets gruppe i stemmegivningen. Jeg fikk vite at det var uvanlig å gå imot egen gruppe. Noen ville kanskje si at det var feigt, men nå ble det slik denne gangen. Jeg vil likevel understreke at jeg fortsatt jobber for å få gehør for mitt standpunkt i saken, at det såkalte byplangrepet ikke kan legges til grunn for videre utvikling av Skøyen. Det er rett og slett udemokratisk, sier Pedersen.

Faller som en stein

- Nå er det ytteligere 11 større byggeprosjekter som er under behandling og som politikerne sannsynligvis skal avgjøre før det foreligger en områdeplan. Når i alt 12 isolerte byggeprosjekter blir vedtatt, hva skjer da med en helhetlig områdeplan når forutsetningene for helhet er borte?

- Vi må ikke la toget gå fra oss. Verdien av en områdeplan faller som en stein for hvert prosjekt som blir godkjent. Vi vet også lite om hva som blir boliger og hva som blir næring og kontorer. Risikerer vi å få en død bydel? Politikerne i rådhuset må få opp øynene for at vi nå har sjansen til å få til en godt utviklet knutepunkt med en helhetlig løsning. Det gir jeg meg ikke på.

Les også: Elveli gård får ikke ridehall

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse