ANNONSE
Annonse

- Skoler og barnehager står på stedet hvil

BARNEHAGER TRENGER VIKARER: Fra åpningen av Blokkajordet barnehage. Illustrasjonsfoto: Fredrik Eckhoff

Utdanningsforbundet mener at ikke alle løftene i byrådserklæringen er innfridd i byrådets forslag til budsjett, selv om forbundet har mye godt å si om budsjettforslaget.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.10.2017 kl 15:33

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: - Det er mye å glede seg over i byrådets forslag til budsjett for 2018. Mange gode tiltak som har blitt startet de siste årene vil nå omfatte enda flere barn og elever i Oslo. Det er også godt å for første gang på mange år se et forslag til budsjett som kompenserer fullt ut for elevtallsveksten. Dette betyr at den daglige driften av skolene i Oslo ikke rammes av store kutt, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen i en pressemelding til Akersposten.

Les også: Oslobudsjettet 2018: - Vi blir igjen stående utenfor

Utdanningsforbundet mener dette ikke gjelder barnehagene, hvor bydelene har fått rammekutt og mangler økonomisk kompensasjon for befolkningsveksten. Handlingsrommet for skolene er så vidt opprettholdt og ikke økt

Ikke rom for bedring

Byrådets forslag legger opp til effektiviseringsgevinster på alle områder innenfor skolesektoren. Konkret betyr dette for eksempel 12,7 mill. på grunnskoleområdet og 5 mill. på området for videregående skoler.

- Det vil ikke være rom for å bedre hverdagen ute på skolene, men det er heller ikke store kutt. Vi er glade for at skolene slipper med marginale kutt i år, men vi hadde håpet på større handlingsrom ute på skolene, sier Skjefstad Andersen.

Les også: BUDSJETT 2018: - Avgiftsregime for å få folk til å bruke kollektivt

Utdannibgsforbundet skriver: "Våre medlemmer rapporterer om en skolehverdag hvor elever ikke får den spesialundervisningen de har krav på, hvor midler til forsterket norskopplæring brukes til å få timeplanen for hele skolen til å gå opp og hvor det ofte ikke settes inn vikarer ved fravær. For å løse disse utfordringene trengs det penger.

Fra 2011 til 2016 opparbeidet Osloskolen seg et etterslep på 300 millioner. Det er dette etterslepet som lager økonomiske vansker i hverdagen for Oslos over 60 000 elever. Byrådet har ingen tiltak på bordet for å rette opp skadene, hverken i dette budsjettforslaget eller i økonomiplanen for de fire neste årene."

Budsjettet 2018: Bygger for flere skoleelever i Ullern og Vestre Aker

Snakker lite om byrådsløfte

- Også i 2018 vil det bli flere barnehageplasser i Oslo, og satsingen på å rekruttere flere barn inn til barnehagene fortsetter. Dette er tiltak vi støtter fullt ut, men vi vil også minne byrådet på at de har lovet vikarer i barnehagene. Det løftet snakkes det lite om, sier Skjefstad Andersen.

I byrådserklæringen står det at byrådet vil gjøre bydelene i stand til å sette inn vikarer i barnehagene.

- Men bydelsøkonomien er ikke bedret i budsjettforslaget for 2018 og det er ikke nevnt noen tiltak som vil sikre vikarer i barnehagene. Vi har fått på plass en god bemanningsnorm for Oslobarnehagene, men den må gjelde hver dag – også de dagene hvor det er fravær, sier Skjefstad Andersen.

Les også:

Budsjett 2018: Slik vil han bruke 71 milliarder kroner

Følg Akerposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse