Skolene i Oslo vest er best – men hvilke er aller best?

HVLKEN SKOLE GJØR DET BEST?: Kanskje det er Bogstad skole. Se artikkel for å vite svaret. Foto: Fredrik Eckhoff

De nasjonale prøvene for 5. trinn viser at Oslo vest-skolene scorer skyhøyt over både landsgjennomsnitt og gjennomsnittet for Oslo.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.12.2016 kl 14:31

Akersposten
Akersposten Media

OSLO VEST: På de nasjonale prøvene opereres det med tre mestringsnivåer i "fagkategoriene" engelsk, lesing og regning, hvor mestringsnivå 3 er det beste. Vi har tatt for oss hvor stor del av elevene som hører innunder mestringsnivå 3.

Oslo vest drar opp

Resultatene fra de nasjonale prøvene for 5. trinn viser at Oslo-skolene i snitt gjør det bra sammenliknet med landsgjennomsnittet. Mens landsgjennomsnittet viser at mellom 24-25 prosent av elevene er på høyeste mestringsnivå, er 34-36 prosent av Oslo-elevene på dette mestringsnivået i de tre «fagkategoriene». Det er liten tvil om at elevene i Oslo vest drar opp dette snittet, hvor 44,4 prosent av elevene ligger på høyeste mestringsnivå i engelsk, 47,1 prosent i lesing og 47,3 prosent i regning.


Finn resultatene fra din skole her

I denne sammenheng tar vi for oss skolene i bydelene Vestre Aker og Ullern. Resultatene viser at ulike skoler scorer høyest i de tre kategoriene.

Lilleaker skole

I Engelsk er det Lilleaker skole som scorer høyest. Hele 61.2 prosent av elevene er innenfor mestringsnivå 3. Vinderen skole og Grindbakken skole følger etter med henholdsvis 54,5 og 53,6 prosent. Det er såpass tett mellom skolene at det skal ikke mye til før stillingene endrer seg. Resultatene fra Sørkedalen skole og Bjørnsletta skole er ikke offentliggjort på grunn av for få elever deltar på prøvene.

Slemdal skole

I Lesing er det elevene ved Slemdal skole som viser de beste ferdighetene. Hele 61,8 prosent av elevene er i mestringsnivå 3. Bogstad skole følger etter med 61,2 prosent og Lysejordet skole med 56,3 prosent.

Voksen skole

Fremtidens matematikere finner vi kanskje på Voksen skole, som topper med 59,7 prosent av elevene på høyeste nivå i Regning. Skøyen skole er ikke mye dårligere med 59 prosent og så Svendstuen skole med 58,3 prosent av elevene på mestringsnivå 3.

Bogstad skole

Hvis man legger sammen prosentandelen for de tre kategoriene og lager et snitt, så er det Bogstad skole som scorer høyest med et snitt på 55,1 prosent. Vinderen skole får et snitt på 52 prosent, mens Lilleaker skole følger med et snitt på 50,9 prosent av elevene innenfor mestringsnivå 3.

Tett oppfølging

Assisterende rektor ved Bogstad skole, Gry Stubberud, er glad for at skolen gjør det så bra på nasjonale prøver.

- Sånt liker vi. Vi er naturligvis godt fornøyde med det elevene våre har prestert. Vi jobber hele året for å få disse resultatene. Det er den daglige jobben for å få den enkelte elev til å strekke seg som teller. Tett oppfølging av elevene med dyktige lærere vil alltid gi gode resultater. Nå analyserer vi de nasjonale prøvene og ser på hvilke oppgaver vi skal fokusere på videre, ikke bare for elevene på 5. trinn, men også for 1. til 4. trinn, sier Stubberud.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse