ANNONSE
Annonse

Skanskas planer på Røa stoppes på nytt

STOPP IGJEN: Skanskas planer for Røa er igjen stoppet av Plan- og bygningsetaten. Skisse: LINK Arkitektur

Skanska leverte inn nye reviderte planer for utvikling av sentrale Røa. Det hjalp ikke.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.06.2018 kl 13:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Plan- og bygningsetaten (PBE) vurderte å stoppe Skanskas planintiativ i forrige omgang, blant annet fordi det brøt vesentlig med gjeldende reguleringsplan for Røa. I det nye reviderte forslaget ble byggehøyder og volumer redusert og forslaget om å erstatte Randklev-huset ved Røakrysset med en 12 etasjers blokk fjernet. Randklevhuset skulle bestå. Men, fremdeles er byggehøyder og volumer større enn reguleringsplanen for Røa legger opp til. Det er ikke PBE fornøyd med og har stoppet planinitiativet.

Les også: Skanska med nytt Røa sentrum

Må holde seg til Røaplanen

PBE mener at Røaplanen legger til rette for flere boliger med en bymessig fortetting, og dette bør fortsatt gjelde for området. Også det reviderte planinitiativet bryter med Røaplanens rammer og krav. PBE anmoder forslagsstiller om å utvikle området basert på dagens regulering. Slik utbygging kan behandles som byggesak, skriver etaten.

Saken fortsetter under bildet

PERSPEKTIV: Slik tenkte Skanska at tomteområdet kunne utnyttes. Skisse: Link Arkitektur

I tenkeboksen

Akersposten spurte prosjektsjef i Skanska, Oddvar Svartdal, om hvordan PBEs avgjørelse påvirker Skanskas planer for utvikling av området.

- Vi har mottatt brevet fra PBE om at de stopper plansaken. Vi vil nå sette oss grundig inn i deres begrunnelse før vi tar stilling til hvordan vi skal forholde oss til dette i vårt videre arbeid, sier Svartdal.

Skanska kan kreve at PBEs beslutning blir forelagt bystyret til endelig avgjørelse.

Les også: Skanska gir opp å rive Randklev-huset på Røa

Etatens konklusjon

I PBEs konklusjon står følgende:

Det juridisk bindende plankartet i Kommuneplan 2015 viser at planområdet er avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg. For området gjelder derfor Røaplanen som ble vedtatt av bystyret i 2004, og som regulerer området til bymessig utbygging med blandet arealbruk og med en stor andel boliger.

Det er positivt at bebyggelsen i Vækerøveien 203 bevares.

Revidert planinitiativ er fortsatt i strid med kravene i gjeldende plan om utforming av ny bebyggelse, maks høyde og fasadelengde, utforming mot torg og krav til uteareal. Revidert planinitiativ foreslår bebyggelseshøyder som er høyere enn det som er tillatt i den gjeldende plan. Det innebærer at området ikke foreslås utbygget i tråd med Røaplanens rammer for bymessighet, utearealskvaliteter, kvalitet i utforming av byrom og forbindelser, og dette betyr en utvikling som ikke ivaretar Røas karakter, skalaog identitet i tilstrekkelig grad.

SAMMENLIKNER: Plan- og bygningsetaten har konkludert med at revidert forslag med hensyn til høyder, ikke er i overensstemmelse med gjeldende reguleringsplan.

• Røaplanen stiller omfattende krav til hvordan ny utbygging skal sikre bymessige kvaliteter og Røas karakter, skala og identitet. Plan- og bygningsetaten mener at Røaplanen sikrer disse kvalitetene og skal opprettholdes. Vi anbefaler at utbygging innenfor planområdet forholder seg til gjeldende reguleringsplan. Det betyr også at slik utbygging kan behandles direkte som søknad om rammetillatelse.

• Plan- og bygningsetaten stopper planinitiativet, jfr pbl § 12-8.

Etatens begrunnelse kan i sin helhet leses på PBEs saksinnsyn.

Les også:

Truer med å stoppe Skanskas utbyggingsplan

- Nå må Skanska komme på banen

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse