ANNONSE
Annonse

- Skanska må ta hensyn til at Røa er en «landsby»

RØA ER EN LANDSBY: Å skape identitet og egenart i ny bebyggelse krever samarbeid, mener Jostein Refsnes. Foto: Vidar Bakken

Tirsdag 28.11 arrangerer Røa vel folkemøte om Røas fremtid og om hvem som skal bestemme utviklingen på Røa.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.11.2017 kl 15:25

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Da Skanskas planer for sentrale Røa ble presentert, reagerte mange umiddelbart, både gjennom media og ved at det ble dannet en aksjonsgruppe, «Redd Røa». Røa Vel mener det er mye som står på spill og at mangelen på helhetlig tenkning dominerer utviklingen.

Utfordrer bydelens politikere

- Det mangler en helhetlig plan for Røa og når Skanska presenterer sine planer, så vitner det om at det ikke har vært noen kontakt med Røas befolkning. Skanska må ta hensyn til at Røa er en «landsby». Igjen starter man i feil ende og kommer med et utfordrende prosjekt som vi må forholde oss til. I tillegg vet vi at i samme område er det en annen eiendomsutvikler som forbereder egne planer.

- Nå vil vi utfordre bydelens politikere i bydelsutvalget, at de skal ta initiativet og komme med krav om at det skal lages en plan, en mulighetsstudie for sentrale Røa. Det må bli slutt på at utbyggere råder grunnen alene, sier styremedlem i Røa Vel, Jostein Refsnes, som viser til initiativene som politikerne i Bydel Ullern har tatt, gjennom å lage egne mulighetsstudier for større byggeområder.

Les også: Her kan det bli 12 etasjer

Byutvikling på en helt annen måte

Han mener at et samarbeid hvor utbyggere, befolkning, politikere og plan- og bygningsetaten er involver,t vil gi de rette føringene for hvordan det fremtidige Røa skal se ut.

- Det er ikke bare snakk om å rive eller bevare trehusene i området. Det er mye mer som står på spill. Hva er det vi som bor her ønsker oss? Det er det ingen som spør om. Hvordan skal vi få hyggelige uterom, grøntarealer og boliger som vi vil trives i og næringslokaler med attraktive og kortreiste tilbud som dekker lokalsamfunnets behov. Skal vi bare akseptere en vegg av blokker som lukker oss inne, med et slags «signalbygg» på 12 etasjer i enden, uten noen form for egenart som sier noe om hva Røa vil være.

- Mange andre steder og i mange andre land ser man på byutvikling på en helt annen måte enn i Oslo. Man lager helhetlige planer gjennom konstruktivt samarbeid fra starten av, som tar hensyn til nærområdets kvaliteter og beboernes ønsker. Da kunne man solgt inn noe som vi kunne bli begeistret for og kunne si «dette er vårt». Som sagt etterlyser vi en helhetlig plan for Røa og initiativet må komme fra bydelsutvalget. Det blir for passivt å bare gjøre vedtak, hvor de ber utbygger forholde seg til gjeldende reguleringsplan. Nå vil vi ha engasjement, sier Refsnes.

Les også: Bydelsutvalget sier nei til Skanskas planer

Røatunnel også

Han viser til folkemøtet som Røa Vel arrangerer tirsdag 28. november, klokken 18.00 – 21.00, på Persbråten videregående skole.

- Møtet vil fokusere på to temaer som begge berører Røas utvikling i sterk grad, nemlig Skanskas utbyggingsplaner ved Røakrysset og den evige historien om Røa miljøtunnel. Det blir en interessant aften, sier Refsnes.

Her er Røa vels program for folkemøtet:

1. Røa Vel innleder og skisserer de viktigste utfordringene som Røa og de omkringliggende områders befolkningsvekst representerer. Røa Vels styreleder Anne Bjørnbye Vik.

2. «Skanska flytter inn på Røa». Representanter for Skanska og Link Arkitektur presenterer sitt forslag til utbygging på den 5 mål store hjørnetomten ved Røakrysset.

3. PAUSE

4. Miljøtunnelen på RØA – status og fremdrift. Røa Vel har invitert en rekke sentrale politikere (bla.a. byrådene Lan Marie Berg og Hanna Marcussen) til å gi oss innsikt og status i saken.

Fri adgang til møtet. Gode parkeringsforhold ved skolen. Møtesalen rommer ca. 130 tilhørere. Gode lydforhold. Spørsmål og kommentarer fra salen etter innleggene.

Les også:

Gammel bebyggelse ved Røakrysset kan stå i veien for utbygging

Debatt: "Det er bare å rive"

Samlet inn hundrevis av underskrifter

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse