ANNONSE
Annonse

Siste sjanse for Elveli gård

RIDEHALL: Kåre Kristoffersen vil bygge innendørs ridebane der hvor det i dag er utendørs ridebane. Foto: Vidar Bakken

Byutviklingskomiteen har vært på befaring på Elveli gård etter at Plan- og bygningsetaten har gitt avslag på søknad om oppføring av ridehall. Nå skal komiteen behandle klagen på avslaget fra grunneier.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SØRKEDALEN: Onsdag denne uken skal byutviklingskomiteen i rådhuset behandle klagen til Kåre Kristoffersen, som vil bygge ny innebygd ridehall på Elveli gård i Sørkedalen. Plan- og bygningsetaten har sagt nei til dispensasjon fra Markaloven og det vedtaket har byrådet støttet i sin innstilling i saken. Byutviklingskomiteen har siden vært på befaring på Elveli gård, for å vurdere hvilken virkning en eventuell ridehall vil få på omgivelsene.

Les også:
Plan- og bygningsetaten og byrådet sier nei til innebygd ridebane

Frp vil ha ridehall

Ikke til sjenanse

Pia Farstad von Hall


- Byrådet har sagt nei til ny ridehall på Elveli gård. Høyre mener dette er synd fordi det burde være mulig å bygge ny ridehall inne på et område som allerede brukes av Elveli gård til rideformål. Forslaget omfatter ikke bygging på nytt område, og er ikke til sjenanse for turgåere i Marka, sier Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Pia Farstad von Hall.

Positivt for miljøet

Hun viser til at det er behov for mer hallkapasitet i ridemiljøet.

- Elveli gård ligger i Marka og er derfor omfattet av markaloven, men det burde i dette tilfellet ikke brukes mot Elveli gård. Byrådet burde heller legge opp til en prosess som gjør det mulig å bygge en ny ridehall. Det har byrådet mulighet til om de vil. Ny ridehall gjør det mulig å tilby riding vinterstid. I tillegg vil ridemiljøet få en hall som kan brukes til konkuranser, noe som vil være positivt for dette miljøet, sier von Hall, som håper byrådspartiene i Byutviklingskomiteen vil støtte Høyres forslag om å gi klager medhold, sier Farstad von Hall

Bydelen sier ja

Arbeidsutvalget i Bydelsutvalget (BU) i Bydel Vestre Aker har også behandlet saken. De vedtok følgende uttalelse: «AU kan ikke se at oppføring av ridehall er i strid med Markaloven. Området er regulert til spesialområde-ridesenter. Vi ser ikke at det på noen måte kan være til sjenanse for turgåere eller skiløpere. Ridehallen vil ligge mellom to bygninger og ikke svekke helhetsinntrykket visuelt. Arbeidsutvalget er videre opptatt av at dette er eneste ridesenter i området og svært viktig for oppvekstmiljø for barn og ungdom i regionen. Det henvises for øvrig til Markaloven hvis formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.»

I og med at det dreier seg om dispensasjon fra Markaloven er det til syvende og sist Fylkesmannen i Oslo og Akershus som sitter med det siste ordet, om byutviklingskomiteen skulle gi klager medhold.

Les også:

Raymond besøkte melkeruta

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse