Seniorene på Huseby lanserte «Hjertesone» før byrådet

Byrådet kunne stoppet snuplassen i 2016

KAN IKKE STOPPES: Selv om byrådet fikk anledning til å stoppe prosjektet som vil ta hele denne hagen i 2016, ble tilrettelegging for bil prioritert.

Seniorene som mister grøntområdet sitt skrev allerede i 2016 om «Hjertesone» til byrådet. Nå er det byråd Lan Marie Berg som lanserer det samme begrepet med samme innhold.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.05.2018 kl 15:06

Akersposten
Akersposten Media

HUSEBY: Akersposten skrev igjen om snuplassen som kommunen skal anlegge i hagen til Husebyhagen seniorboliger ved Huseby skole. Den skal gjøre det enklere for foreldre å bringe og hente barna like utenfor skolen, samtidig som man tror dette vil skape mer orden i kaoset som bilkjøringen skaper. Beboerne er nå i sluttforhandlinger med kommunen om snuplassen, som skal anlegges i skoleferien.

Les saken: Snuplassen koster millioner og kan bli skrotet i løpet av kort tid

Seniorene lanserte Hjertesone

I flere år har beboerne kjempet for grøntområdet, hvor snuhammeren vil føre trafikken helt inntil leilighetsbygget. De har lansert flere løsninger som alternativer til denne snuplassen, som ville innebære at sonen rundt skolen ble bilfri, uten å få gjennomslag.

Hjertesonebegrepet, som byråd Lan Marie Berg nylig har lansert, tok seniorene opp med byrådet allerede i september 2016, som begrunnelse for å endre planene (se lenger ned i saken).

Dørum og avslaget

I oktober 2016 ble saken behandlet i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, hvor et enstemmig bydelsutvalg, inkludert MDG, støttet kravet til Husebyhagen om at de trafikale problemene måtte løses på en annen måte, slik at hensynet til beboerne ble ivaretatt. Dette ga beboerne nytt håp den gangen, uten at byrådet responderte på dette.

Les saken: Planlegger å ta eldres friområde for biler til skolen – Bærum gjør motsatt

Odd Einar Dørum (V) tok i januar 2017 også opp spørsmålet med byrådet, om nødvendigheten av å anlegge denne snuplassen. Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) viste til Plan- og bygningsetaten som igjen viste til at dette var avklart gjennom planprosess og innarbeidet i gjeldende reguleringsplan. Hun viste også til Undervisningsbyggs planer for avbøtende tiltak og svarte at det dermed ikke var grunnlag for byrådet å gripe inn.

Kan ikke kommentere

Beboerne i Husebyhagen seniorboliger håpet også at byrådet ville se på saken på nytt, etter at byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) lanserte planene om såkalte hjertesoner, bilfrie soner rundt skolene. Disse kan komme på plass i løpet av kort tid, der hvor dette lar seg gjennomføre.

Er det da grunn til å anlegge en kostbar snuhammer i et grøntområde om denne ikke skal brukes om ett eller to år? Akersposten ba byråd Lan Marie Berg om en kommentar.

– Byrådet har bedt om at det settes i gang en prosess med å få til bilfrie soner rundt skolene, såkalte hjertesoner. I første omgang vil vi finne noen pilotskoler for å teste ut hvordan vi best får i stand dette samarbeidet, og så skal det rulles ut i hele byen. Jeg kan ikke så tidlig i prosessen kommentere på tiltak som er planlagt eller i ferd med å utføres ved skolene, sier Lan Marie Berg.

Appellerte til byrådet med Hjertesone

I et intervju med Nordre Aker Budstikke oppfordrer byråden leserne om å komme med forslag til hvilke skoler som egner seg til bilfrie soner. Det er det beboerne i Husebyhagen seniorboliger har gjort med hensyn til Huseby skole de siste årene. Som sagt sendte seniorene et brev til byrådet allerede i spetember 2016, hvor de pekte på begrepet «Hjertesone» som var anbefalt av Trygg Trafikk og Politiet. De viser også til planverket "Oslohelse og "en grønnere miljøvennlig by". De skriver videre:

"Majoriteten av elevene på Huseby skole har en rimelig gang/-sykkelavstand på det som ansees å være både trygge og sikre skoleveier. Skolebarnkjøringen skaper derimot daglig svært farlige trafikksituasjoner hvor både barn og voksne utsettes for fare.

Dersom Oslo kommune ønsker å framstå som en Grønn - og aldersvennlig by, vil vedtaket i PBE sak nr 201511337-2 stride i mot disse politiske vedtatte målene. Eiendommen: G nr 29 –B nr 730 (adr Stasjonsveien 71) er videre bygget og klausulert som bolig for pensjonister og bebos i dag av sådanne. Eldre mennesker vil ved en slik planlagt opparbeidelse bli eksponert for trafikkfare, støy og eksos i det som tidligere har vært en del av parkområdet."

MDGs representant gjorde sitt

MDGs representant i bydelsutvalget, Knut Fredrik Horn, var en av dem som skulle følge opp saken med sine representanter i rådhuset.

- Jeg fulgte opp saken som lovet. Da fikk jeg beskjed om at saken var kommet for langt til at den kunne stoppes og at planprosessen var en del av en reguleringsplan som var undratt politisk behandling. Jeg mener fremdeles at bygging av denne snuplassen for å tilrettelegge for biler går imot det MDG står for, sier Horn.

Akersposten har fått tilgang til e-post fra Horn til partikolleger i bystyre og byråd, hvor han flere ganger tar opp saken i 2016.

Les også:

– Gledelig for skolene i Ullern og Vestre Aker

– Regjeringen prøver seg på en frekkis

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse