ANNONSE
Annonse

Så mange er vi i Oslo i 2040

Det blir trangere med folk i Oslo i årene fremover. Illustrasjonsfoto

– Årets framskriving viser at Oslo vil vokse med over 8000 innbyggere hvert år frem mot år 2040, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.10.2017 kl 15:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: – Størst er befolkningsveksten blant de eldste og de yngste. Vi vil ha stort behov for nye boliger og investeringer i eldreomsorgen, barnehager og annen sosial infrastruktur i mange år framover, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Dette viser den årlige befolkningsframskrivingen som Oslo kommune lager.

Avtatt noe

Ved inngangen til 2017 hadde Oslo 666.759 innbyggere. Årets framskriving anslår at Oslos befolkning i 2040 vil være på om lag 854.000 innbyggere mot tidligere anslag på 890.000 innbyggere i fjorårets framskriving.

I en pressemelding fra Oslo kommune står det at veksten fremdeles er høy, selv om den er noe lavere enn i tidligere framskrivninger. Det er hovedsakelig fire forhold som påvirker befolkningsveksten i Oslo: antallet fødsler, de store etterkrigskullene, at folk lever lengre og tilflytting.

– Oslo har hatt sterk befolkningsvekst de siste årene. Selv om veksten nå ser ut til å ha avtatt noe, viser årets befolkningsframskriving at Oslo vil fortsette å vokse kraftig fram mot 2040. Dette har store konsekvenser for hvordan vi planlegger for fremtiden. Oslo vil ha stort behov for boliger, bedre kollektivtilbud, flere barnehageplasser, skoler og en bedre eldreomsorg, sier byrådsleder Raymond Johansen.

De eldre blir flere

Fødselskullene i Norge steg raskt etter 1945. Oslo har vært igjennom en periode der antallet eldre over 80 år ikke har endret seg mye til tross for en sterk økning i levealderen, men fremover vil denne gruppen voksekraftig, viser framskrivningen, ifølge pressemeldingen.

– Nå begynner også de som ble født i årene etter andre verdenskrig å bli eldre. Vi vil styrke eldreomsorgen med bedre hjemmetjenester for de som ønsker å bo hjemme lengre. I tillegg må vi bruke tiden godt på å rehabilitere gamle og nedslitte sykehjem slik at de kan stå klare med god kvalitet når det økte behovet kommer om noen år, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Flytting påvirker befolkningsvekst

Det som gir størst utslag i denne befolkningsframskrivingen, er anslag om lavere nettoinnflytting til Oslo. Det vil gi en årlig vekst på i overkant av 1 prosent. EU-utvidelsen i 2004 og påfølgende arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, førte til en kraftig økning i innvandringen fra 2004 og utover.

Siden toppåret 2008, har nettoinnflyttingen til Oslo variert mye fra år til år, men jevnt over hatt en fallende tendens. Dette skyldes i hovedsak en nedgang i arbeidsinnvandringen. Oslos befolkningsframskriving er prognoser som blir oppdatert årlig for å reflektere disse variasjonene.

Slik er prognosen for befolkningsveksten i Oslo i årene frem mot 2040 – pr oktober 2017.

LES OGSÅ:

Har lett etter Thillie (4) i mer enn to uker

Kirkenær Ballettskole: Nye eiere og ny fremtid

Budsjett 2018: Slik vil han bruke 71 milliarder kroner

Følg Akerposten på Facebook

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse