Raymond besøkte melkeruta

Ullern var på ingen måte ukjent mark for byrådslederen

VELKOMMEN: Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten og bydelsleder Carl Oscar Pedersen tok imot byrådsleder Raymond Johansen på Stoppestedet. Foto: Vidar Bakken

Byrådslederen var på ingen måte ukjent med Bydel Ullern, om det var noen som trodde det. Som guttunge var han fast med på farfars melkerute i bydelen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.10.2016 kl 13:45

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

SAMLET: Byrådslederen fikk møte mange av dem som jobbet med barn og ungdom i bydelen. Foto: Vidar Bakken

Se bildet større

MYE BRA: Julie Kaada og Nicolas Wong kunne fortelle Raymond Johansen at Ullern-ungdommen er bra, men at også mange sliter med rus og psykiske problemer. Foto: Vidar Bakken

ULLERN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) besøkte på eget initiativ Bydel Ullern for første gang som byrådsleder. Han var imponert over det arbeidet bydelen gjør.

Han møtte bydelsdirektør Marien Anbjørg Joten og hennes team i bydelshuset tidlig på formiddagen, hvor temaet for dagens besøk dreide seg om det å være ung og barn i Oslo vest og hvilke tilbud bydelen hadde for å ivareta de unge.

Utenforskap

Senere ankom han Stoppestedet, kulturhuset for unge og eldre, hvor han tok seg tid til prat med noen av de eldste brukerne. Etter en kort omvisning, hvor han ble orientert om det unike ved huset, hvor det er et sambruk av barn og unge, var det fokus på de unge i bydelen.

Gjennom Salto-koordinator i bydelen, undom fra bydelen, representant for skolehelsetjenesten, barnevern og bydelens nyvinning og lavterskeltilbud, Rask Psykisk Helsehjelp, fikk byrådslederen et godt innblikk i barn og unges situasjon. Selv om Bydel Ullern består av mange ressurssterke mennesker, har bydelen mye å jobbe med. Blant annet betyr store sosiale forskjeller innen en bydel, at utenforskap er et sentralt tema.

Rask Psykisk Helsehjelp

Ungdommene kunne fortelle om press, forventninger og rusproblemer, som har vært et gjennomgående problem i de vestlige bydeler. Det var også noe skolehelsetjenesten hadde fokus på, hvor også psykisk helse og seksualitet er sentrale temaer. Raymond Johansen stilte flere spørsmål underveis og etter at han ble informert av de ansatte om arbeidet til Rask Psykisk Helsehjelp, var han imponert.

(Akersposten kommer tilbake med en egen sak om Rask Psykisk Helsehjelp)

- Dere gjør en fantastisk viktig jobb. Å ha et slikt lavterskeltilbud er utrolig viktig, sa byrådslederen blant annet.

Bydelsdirektør Joten fortalte om hvor viktig det var med samordning og det å bygge kompetanse på tvers av tjenestene.

Carl Oscar Pedersen takket for besøket og understreket hvor nødvendig det var å bygge arenaer for ungdom og la vekt på idretten i så måte.

- Jeg vil sitere Tage Erlander som en gang sa; Vår oppgave er å bygge dansegulv, så får folk danse sine egne liv, sa Johansen.

Se bildet større

IMPONERT: Raymond Johansen var imponert over arbeidet i bydelen, som han har besøkt mange ganger, ikke minst som guttunge på melkeruta. Foto: Vidar Bakken.

Tydelig fokus

Akersposten møtte Raymond Johansen etter møtet på Stoppestedet.

- Dette var spennende. Bydelen har en ledelse med visjoner og som tar tak i ting. Bydelen er i seg selv en stor bedrift, med en ledelse som har tydelig fokus. Dette er en trivelig bydel med mange ressursterke mennesker, men som også har store utfordringer, blant annet når det gjelder psykisk helse. Det griper bydelen tydelig tak i. Jeg er imponert over det arbeidet som blir gjort, sier Johansen.

Melkerute i Ullernchausseen

- Har byrådslederen noe kjennskap til Bydel Ullern fra før?

Johansen ler litt av spørsmålet.

- Det kan man trygt si. Min gamle farfar kjørte melkerute og hadde fast rute i Ullernchausseen og på Smestad. Han leverte melk til alle butikkene som lå her i gamle dager. Som guttunge var jeg mye med han rundt på disse turene. Jeg husker blant annet han vant 12 rette i tipping sammen med en av butikkinnehaverne her. Farfar startet med hest og vogn og holdt på med melkeruta i 40 år, forteller Johansen.

- Siden begynte jeg å kjøre melk selv. Jeg hadde rute i flere deler av Oslo. Det var en fin måte å bli kjent med byen på.

Byrådslederen har spilt på Vålerenga og har to sønner som også er Vålerengagutter.

- Mange lørdager var vi også på Ullernbanen på treninger i forbindelse med spillerutvikling og trening med kretslaget. Der traff vi også andre foreldre. Fotball og annen idrett er en god måte å bli kjent med andre på, sier Johansen, som må haste videre til nye møter denne fredag ettermiddag.

Les også:

To menn angrep ansatt på Hovseter

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse