«Rask psykisk helsehjelp» for alle

RASK HJELP: Disse blide ansiktene møter deg som ønsker Rask psykisk hjelp. Cathrine Lyse og Anne Usterud-Svendsen Hirsch legger tingene til rette. Foto: Vidar Bakken

Bydel Ullern har opprettet lavterskeltilbudet "Rask psykisk helsehjelp". Hensikten med tilbudet er å hindre at vanlige psykiske plager ikke utvikler seg til noe mer alvorlig og langvarig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.11.2016 kl 10:07

Akersposten
Akersposten Media

BYDEL ULLERN: – Dette tilbudet er til alle over 16 år som er bosatt i Bydel Ullern. Vi har fått henvendelser fra 16 åringer til den eldste som er 93 år. Det siste er også viktig, i og med at vi har hatt lite ressurser rettet mot psykisk helsetjeneste for eldre, sier leder for psykisk helse Anne Usterud-Svendsen Hirsch.

Kort ventetid

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud til alle over 16 år med lettere former for angst eller depresjon, samt eventuelle søvnproblemer i tillegg. Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer. Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning.

Telefon til Rask psykisk helsehjelp for Bydel Ullern: 952 98 322 eller mail til: raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no

Sammen med Hirsch møter vi psykolog Cathrine Lyse.

Selvhjelp

– Vi er fire personer som jobber i Rask psykisk helsehjelpteamet. De som ønsker hjelp tar kontakt selv på telefon eller mail. I en kort samtale med en av terapeutene finner vi sammen ut av om dette tilbudet er det riktige for dem som tar kontakt. Vi setter opp en kartleggingssamtale innen 14 dager, eller så hjelper vi dem videre til andre aktuelle tilbud.

– Kartleggingssamtalen danner grunnlag veien videre. Tilbudet i Rask psykisk helsehjelp består av veiledet selvhjelp, kurs og/eller individuelle samtaler. Alt er basert på kognitiv atferdsterapi. Vi er opptatt av at menneskene som kommer til oss deltar aktivt i sin egen behandling. Og målet på sikt er at de kan bli sin egen terapeut, sier Lyse.

Her er link til Rask psykisk helsehjelp

Mentale vitaminer

– De fleste som tar kontakt får tilbud om kurs. Kurset kalles «Mentale vitaminer», hvor deltakerne blant annet får lære mer om verktøy de kan bruke for å hjelpe seg selv. Vi gir ut ulike «vitaminer» og det er opp til kursdeltakerne selv å finne ut hvilke «vitaminer» han eller hun trenger. Hva skal til for å få det bedre?

– Alle som har fått tilbud om kurs, har sagt ja så langt. Kurset går over fire dager, en gang i uken. Det er folk i alle aldre som melder seg på. Den yngste er 17 år og den eldste 80 år på det første kurset. De liker at kurset ikke har form som gruppeterapi, men at man får informasjon om vanlige psykiske fenomener og plager, og tilgang til verktøy til å møte disse. På et anonymt skjema kan kursdeltakerne også komme med ønsker om hva de vil skal bli tatt opp, sier Hirsch

Ta tak på et tidlig tidspunkt

For noen holder det med kurset, men etter kurset vil deltakerne også få tilbud om individuelle samtaler med en terapeut. Inntil åtte samtaler med terapeuten blir satt av.

– Heldigvis har det blitt slik at det skrives og snakkes mer om psykiske vansker i dag, og forhåpentligvis gjør dette det lettere å forstå seg selv, og også be om hjelp om man trenger det. For oss er det viktig at man kommer til oss på et tidlig tidspunkt, før det utvikler seg til alvorlige psykiske problemer. Det kan dreie seg om alt fra søvnproblemer, stress og indre uro til nedstemthet, angst eller dårlig selvbilde. Det er veldig mange årsaker som påvirker psyken vår. Mange sliter med vonde og triste tanker, blir fort trøtte og slitne og føler at de har mistet noe av livsgnisten. Det er som sagt viktig å ta tak i det på et tidlig tidspunkt og ikke streve for lenge, sier Lyse.

Gode resultater

Hun forteller at innholdet i kursene kan være ting som kurslederne selv har opplevd.

– Vi er opptatt av å normalisere og ufarliggjøre psykiske vansker, det er også noe av grunnen til at vi blant annet bruker eksempler fra egne liv i kurset – alle har jo en psykisk helse, sier Lyse.

– Denne form for selvhjelp har vært prøvd ut blant annet i England, som kan vise til fantastiske resultater. Bydel Nordstrand har prøvd modellen en stund og er veldig fornøyde med resultatene. Vi har også fått gode tilbakemeldinger etter det første kurset, sier Hirsch.

Les også:

Vekk fra "Stoppeklokkeomsorg" i Bydel Ullern

Ingen mindreårige flyktninger til Montebello

Bydel Ullern fikk bot for omsorgssvikt etter at eldre kvinne døde

To tyver hoppet i Hoffselven

– Helt Fleksnes på Hovseter

Ingen respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse