Privat bom førte til kaos under regnværet

SPERRET: Like før Svenstuveien munner ut i Skogryggveien ble det full stopp i veien da Brann- og redningsetaten måtte trå til i forbindelse med vann i kjellere. Foto: privat

Det at private har stengt øvre del av Svenstuveien med bom har vært et hett diskusjonstema i mange år. Oversvømmelse sist tirsdag i Svenstuveien, førte til at boområdet ble delvis avstengt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.03.2017 kl 18:31

Akersposten
Akersposten Media

MIDTSTUEN: I forbindelse med det kraftige regnværet natt til tirsdag kom det vann inn i kjellere i boliger i Svenstuveien. Brann- og redningsetaten måtte rykke ut om morgenen, noe som førte til problemer med trafikkavviklingen i området. Brann- og redningsetaten hadde ikke nøkkel til den private bommen øverst i Svenstuveien. Dermed kunne man ikke sluse trafikken inn i Svenstuveien fra Skådalsveien eller ut i Skådalsveien for dem som kom fra Frognerseterveien. I følge trafikanter i området ble det lettere kaos i Svenstuveien, som også er skolevei.

Klikk på bildet under for større utgave

Se bildet større

DELER SEG: Svenstuveien har en lang arm mot venstre, hvor rød markering viser den omtalte bommen. Gul Markering viser hvor hendelsen fant sted. Google Maps

Utfordrer byrådet

- Det er helt utrolig. Hva om det hadde skjedd en annen ulykke lenger opp med utrykning fra Frognerseterveien? Nå må samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) få et spørsmål, om det er riktig at noen få personer skal få lov til å skape slike problemer for sine omgivelser for å ivareta sine egne interesser, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H)

- Det forrige byrådet ville åpne Svenstuveien og varslet at de ville fjerne bommen, da de mente at oppsitterne ikke hadde rett til å stenge denne veien. Oppsitterne meldte saken inn for Byfogden som ga en midlertidig forføyning og kommunen kunne ikke fjerne bommen. Før de rakk å gjøre noe mer med saken kom valget og vi fikk et nytt byråd. Siden har det ikke skjedd noe med saken. Det kan byråden gjøre noe med, hvis hun vil. Byråden kan bestemme at kommunen skal fjerne denne bommen av miljømessige og trafikksikkerhetsmessige årsaker. Så blir det opp til oppsitterne om de bestrider dette. Her kan det nye byrådet vise handlekraft og få en løsning på et mangeårig problem grunnet noen få personer som ikke vil ha biler forbi sin eiendom på en offentlig vei. Bydel Vestre Aker kommer igjen til å løfte frem denne saken for å gjøre oppmerksom på både de miljømessige sider ved denne saken og ikke minst skape en tryggere skolevei for barna, sier Hanssen.

Les også: Planlegger 280 boliger og lokk over t-banen på Slemdal

Vant i retten

Mens nesten hele Svenstuveien er offentlig vei, er den lille biten med privat vei sperret av med bom siden 1986. Det har vært uenighet om den private disposisjonsretten av veistubben, siden den tidligere var åpen for alminnelig ferdsel.

I mange år har bydel Vestre Aker forsøkt å få til en løsning slik at veien blir åpnet for gjennomgangstrafikk. Nå må all motorisert ferdsel sluses ned gjennom den smale Skådalsveien og Skogryggveien, hvor blant andre mange skolebarn ferdes. Selv om Svenstuveien virker bred nok med fortau og har bedre standard enn "omveien", ville ikke kommunen tidligere ved Bymiljøetaten ekspropriere den øverste private delen, fordi veien ifølge etaten, etter nytt regelverk, ikke tilfredsstilte kravene til kommunal standard. Det dreier seg om cirka 75 meter vei. Siden ville byrådet med byrådsleder Stian Berger Røsland dispensere fra regelverket, slik at kommunen kunne ekspropriere veibiten og dermed fjerne bommen. Oppsitterne ville da prøve saken for retten og Oslo Byfogdembete ga en midlertidig forføyning. Denne ga oppsitterne rett i at denne delen av veien var å betrakte som privat og bommen kunne stå.

Les også: Planlegger 132 leiligheter ved Slemdal t-banestasjon

Allerede i 2012

I 2012 skrev Akersposten om Svenstuveien og intervjuet Lars Asbjørn Hanssen.

– Dette er en av de best opparbeidede veiene i området. Skulle man følge den kommunale standarden, så er det ytterst få veier i dette området som skulle vært tillatt for fri ferdsel. Dessuten gjør bomønsteret med boliger tett opp til veien det umulig å få veier oppgradert i henhold til standarden en rekke steder. Dette er et eksempel på at den beste løsning blir den godes fiende. I dette tilfellet setter byråkratiet seg selv sjakk matt, uten å vise stor vilje til å komme seg ut av dette uføret, sa Hanssen den gangen.

Se bildet større

I 2012: Lars Asbjørn Hanssen med klar beskjed om hva han mente om bommen i Svenstuveien i 2012. Foto: Vidar Bakken

Selv om da byrådet senere ga klarsignal, ble altså den forventede åpningen stoppet i retten. Retten la blant annet til grunn at Oslo kommune ikke hadde deltatt i opparbeidelse eller vedlikehold av veien. Tilhengerne av å fjerne bommen var forundret over denne begrunnelsen, da veien ble opparbeidet av Oslo kommune i forbindelse med arbeidet med Vettakollen høydebasseng. I anleggsperioden sto bommen oppe hele tiden.

- Det har altså ikke skjedd noe med denne bommen de siste årene. Det som er viktig er at noen bruker sunn fornuft og får åpnet denne veien. Vi kan ikke ha det slik at noen oppsittere setter bom for cirka 1200 mennesker som bor på oversiden og som faktisk må bruke en omvei med dårligere standard. Vi trenger en fordeling av trafikkstrømmen. Her hviler det et samfunnsansvar på de private oppsitterne og ikke minst på byrådet for å finne en løsning. Jeg har sagt det før, her har fornuften tatt lang ferie, sier bydelslederen.

Les også:

Maner til kamp mot utbygging på Montebello

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse