Plansmier i forbindelse med knutepunkt-fortetting

Debatt: Arne Sødal

IMPROVISERT SLEMDAL: Dette er en illustrasjon for en visjon av Slemdal i det som kunne være et resultat av en plansmie. Hva med noen bygg i dragestil? Illustrasjon: Siv.ark. Arne Sødal

Sivilarkitekt Arne Sødal understreker betydningen av plansmier og hvor viktig det er med involvering av berørte parter på et tidlig tidspunkt i planprosesser knyttet til knutepunkter og stasjonsnære områder.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

Det har i den senere tid blitt stor usikkerhet og direkte frykt blant befolkningen i Oslos mange berørte områder i forbindelse med kommuneplanens bestemmelse om fortetting med høy utnyttelse i knutepunkter og stasjonsnære områder .

Mange av disse er småhusområder som i dag er regulert av småhusplanen. Mange huseiere har blitt utsatt for aggresive framstøt fra eiendoms-spekulanter og utbyggere med forespørsel om å selge til overpris. Noen steder har utbyggingen kommet i gang , med sterke negative reksjoner fra lokalbefolkningen , og spesielt naboer , som føler seg overkjørt og skadelidende.

For å få kontroll over dette og få lokalbefolkningen med på en steds-utvikling som er ønsket og positiv for alle parter , trengs nye metoder for planlegging med reell medvirkning. Plansmie er en slik metode.

I en plansmie bør alle lokale arkitekter og fagfolk som ikke har andre bindinger trekkes aktivt med i utviklingen av en plan basert på medvirkning. Alle konsulenter i en plansmie er kun forslags-stillere og selve planleggingen foregår lokalt og åpent for publikum. Det er en komité med lokale representanter som tar de strategiske planbeslutningene underveis i en kort men intensiv arbeidsuke. Det er et folkemøte til slutt som avgjør om planen vedtas.

Les mer om plansmier her

En kommunal plansmie for knutepunkt bør delegeres til bydelen for å unngå overstyring fra PBE som er allt for bundet av overordnede føringer i kommuneplanen . Plansmien blir som en konsekvensutredning av kommuneplanens ønsker om fortetting , og bør ledes av et bydelsutvalg som gis uavhengighet i saken.

Det er viktig å påpeke at en plansmieplan ikke er en juridisk vedtatt plan i h h til bygningsloven. Det er kun en overoppfyllelse av lovens krav til medvirkning på et tidlig stadium i planprosessen.

Selv om en plansmieplan har full lokal oppslutning ( som de nesten alltid får) så må den fortsatt gjennomgå en vanlig planprosess med høringer etc. Dog bør denne prosessen være enklere og raskere fordi alle stridsspørsmål bør være avgjort. Idielt sett bør spekulative oppkjøp av eiendom fryses intil reguleringsplanen har åpnet opp for ”urbant jordskifte” og utbyggingsavtaler . Ellers kan tomter omsettes til overpris , noe som fører til press på for høy utnyttelse og manglene vilje og evne til å bidra til fellesutgifter og miljøtiltak.

Se bildet større

SLEMDAL: Visjon for sentrale Slemdal med åpne plasser og ulik arkitektur, med vei og bane under lokk. Illustrasjon: Arne Sødal

De siste 15 årene har jeg sammen med Erling Okkenhaug og Audun Engh ledet ca. 15 plansmier både i distriktene (som Brokelandsheia , Evje , Årnes, Rakkestad , Aure og Åsa) og i Oslo i Bjørvika , Filipstad og som teamleder på Majorstua. Det har blitt en velprøvet metode , som nå også brukes av andre konsulenter i Norge med gjennomgående gode resultater (se www.plansmier.no).

Plansmier er spesielt egnet for komplekse byer og steder med veletablert lokal befolkning og med kvaliteter som er viktig å videreføre – som på de fleste knutepunktene og stasjonsnære områdene i Oslo.

Les også:

Flere lærere til Slemdal og Huseby skole

Planlegger 132 leiligheter ved Slemdal t-banestasjon

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse