Planlegger å ta eldres friområde for biler til skolen – Bærum gjør motsatt

SNUPLASSEN: I denne hagen vil kommunen anlegge snuplass for biler som kjører barn til og fra Huseby skole, som ses bak hekken. Foto: Vidar Bakken

Bydelsleder og nestleder var ikke nådige i sin kritikk av kommunens planer om å anlegge snuplass inne på seniorenes friområde, for at privatbiler med skolebarn til Huseby skole skal få lettere tilgjengelighet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.10.2016 kl 17:46

Akersposten
Akersposten Media

HUSEBY: Akersposten har tidligere omtalt Oslo kommunes planer i saken «Lager snuplass i hagen til de eldre». Mange foreldre med barn på Huseby skole kjører barna til og fra skolen. Det er "parkering forbudt" og ingen snuplass i den omtalte delen av Stasjonsveien. Det fører til at det oppstår uoversiktlige og farlige situasjoner for dem som ferdes i gaten.

Les også: Stem på om det er riktig at Hovseterhjemmet skal hete det vedtatte Røahjemmet

Støtter kravet

Oslo kommune vil anlegge snuplass inne på hageområdet til Husebyhagen seniorboliger, rett foran vinduene til beboerne, noe beboere og styret sameiet protesterer mot. Blant annet på grunn av det store inngrepet og at de mener Huseby skole er en nærskole, hvor de aller fleste kan gå eller sykle til skolen.

Torsdag var saken oppe i bydelsutvalget, som enstemmig støtter kravet til Husebyhagen om at de trafikale problemene må løses på en annen måte, slik at hensynet til beboerne blir ivaretatt.

Se bildet større

FORNØYDE: Beboere og ledelse i Husebyhagen seniorboliger var godt fornøyde med bydelsutvalgets vedtak. Foto: Vidar Bakken

Politikerne som styrer

– Dette er blitt en etatssak uten politisk behandling. Jeg ser på det å anlegge snuplass som urimelig. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal kjøres bil til en nærskole, som bidrar til dårlig helse og utrygghet. Dette kan bli en ekspropriasjonssak og veldig kostbart for kommunen. Dette er en trist sak som går på menneskers livskvalitet og er helt unødvendig. Det er mye makt i etatene, men det er politikerne som styrer, sa bydelsutvalgets nestleder, Terje Bjøro (V).

Uten gehør

Leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H), fortalte at han hadde vært på befaring på stedet to ganger. Den første gangen med tidligere BU-leder Elin Horn Galtung.

– Elin tok kontakt med etatene den gang, uten å få gehør. Nå er jeg glad for at vi har fått denne saken på sakskartet igjen. Jeg så nettopp at Bærum kommune planlegger såkalte dropsoner 500 meter fra skolene, slik at barna skal kunne gå resten av veien til skolen og for å hindre biltrafikk rundt skolene. Etatene i Oslo kommune planlegger altså kjørebane frem til trappa på skolen. I denne saken har vi tatt kontakt med våre fraksjoner i rådhuset. Det er politikerne som må bestemme her, sa Hanssen.

Miljøpartiet De Grønnes representant, Knut Frederik Horn, forsikret om han tar kontakt med sine representanter i rådhuset.

– Dette skal vi få til, sa Horn.

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse