Planlegger 167 boliger her

Slemdalsveien 35 og 37, tidligere Hafslund, nå KLP-eid. Her er det store planer for utbygging av blant annet boliger, men etaten mener planene er for omfattende. Foto: Fredrik Eckhoff

KLP Eiendom vil bygge blant annet boliger og en barnehage i Slemdalsveien 35-37, men møter motstand.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.12.2016 kl 12:05

Akersposten
Akersposten Media

FRØEN: På et drøyt 16,5 mål område der det tidligere hovedkontoret til Hafslund ligger i Slemdalsveien 35-37 på Frøen, ønsker KLP Eiendom å omregulere og bygge nytt i 3-7 etasjer. Ifølge NE Nyheter ønsker KLP å føre opp 17.860 kvadratmeter med boligarealer over terrenget, i tillegg til 7.859 kvadratmeter under bakken. Hovedbygget på på 1.290 kvadratmeter bevaringsverdig og skal altså bestå.

Det er hensynet til nettopp det gamle, ærverdige bygget, Plan- og bygningsetaten mener ikke er godt nok ivaretatt i utbyggers planer. Etaten har i sitt alternativ tatt ned bebyggelsen over terrenget til 12.639 kvadratmeter. Under terrenget er forslagene omtrent like. Planmyndighetene går i sitt forslag inn for cirka 100 boliger, hvorav syv i det eksisterende hovedbygget.

Dette skriver NE Nyheter. Les hele saken her.

Plan- og bygningsetaten skriver om KLPs alternativ at de foreslåtte boligbyggene ligger nær inntil nabobebyggelsen i nord, og de vil bidra til skygge på utearealene deres. Bokvalitetene anses ikke å være tilstrekkelig som følge av mye skygge på tunet og nordvendte leiligheter.
Etaten mener videre at det må tas mer hensyn til det bevaringsverdige hovedbygget, ved at bebyggelsen får et rolig formspråk. Bygningene bør plasseres med en god avstand fra hovedbygget og Korsmo-villaene, ifølge NE Nyheter.

Les hele saken her.

LES OGSÅ: Viktige folkemøter om fortetting på Smestad

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse