- På tide at byrådet slutter å skylde på egne etater og politiske motstandere

I TINGSTUVEIEN: Eirik Lae Solberg og Pia Farstad von Hall vil ha seg frabedt påstanden om at det er politike motstandere som skaper usikkerhet. I bakgrunnenen en del av området som ble foreslått til skoletomt. Foto: Vidar Bakken

Høyrerepresentantene Pia Farstad von Hall og Eirik Lae Solberg mener det er byrådet selv som skaper usikkerhet rundt det som skjer med områdereguleringen av Skøyen.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

TINGSTUVEIEN: Det var en del som ble overrasket da byrådsleder Raymond Johansen fortalte Akersposten at byrådet ikke var klar over konsekvensene for Tingstuveien, da Plan- og bygningsetaten la frem sitt forslag til områderegulering for Skøyen. En av konsekvensene var at 19 boligeiere i Tingstuveien risikerte ekspropriasjon hvis forslagene til skole, barnehager, parker og ny vei skulle gjennomføres.

Les også: Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

- Jeg og resten av byrådet var faktisk ikke kjent med Plan- og bygningsetatens forslag før jeg leste om det i Akersposten, sa Raymond Johansen.

Høyre skaper usikkerhet

Senere i saken sier han følgende: «Akkurat nå opplever jeg at Høyre bidrar til å skape mer usikkerhet enn nødvendig. Alle politikere vet at når en sak sendes på høring så er det nettopp for å få innspill og kunne justere forslaget før det skal til politisk behandling. Dessverre gjør Høyre nå hva de kan for å skape usikkerhet om dette. Det synes jeg et stort og seriøst parti som Høyre burde holde seg for gode til»

Les saken her: - Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

Står ikke til troende

Det har fått Høyrerepresentanter til å steile.

Akersposten møtte Høyres gruppeleder i bystyret Eirik Lae Solberg og fraksjonsleder i byutviklingskomiteen Pia Farstad von Hall i Tingstuveien.

- Det er på tide at byrådet slutter å skylde på egne etater og politiske motstandere når de tar sine egne politiske veivalg, sier Lae Solberg, som mener at det ikke står til troende at byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen var ukjent med innholdet i forslaget til områderegulering når det gjelder konsekvensene for Tingstuveien.

- Hun har stått i Aftenposten sammen med etatsdirektør Ellen S. de Vibe og skrytt av forslaget til områderegulering. I tillegg har hun jevnlige møter med sin fagetat hvor hun blir informert. Så går hun i neste øyeblikk ut og kritiserer sin egen fagetat for dårlig håndverk. Det holder ikke mål, sier Lae Solberg.

Les også: "Hold dere unna Tingstuveien"

Kunne lagt ballen død

Farstad von Hall viser til onsdagens spørretime i bystyret hvor hun nettopp stilte spørsmål om byråden ville bruke ekspropriasjon som virkemiddel i Tingstuveien, for å gjennomføre forslagene i områdereguleringen for Skøyen.

- Der hadde hun alle muligheter til å legge denne ballen død. I stedet svarer hun ikke på spørsmålet, men henviser til tidligere uttalelser i forbindelse med Kommuneplanen, hvor hun har sagt at det vil ikke bli ekspropriert boliger til bygging av nye boliger. Først i søndagens utgave av Akersposten kommer det altså frem at ekspropriasjon er utelukket. Hvis det er noe som skaper usikkerhet så det jo nettopp byrådens og byrådets håndtering av saken, sier Farstad von Hall.

Les også: DEBATT: "Betongpartiene herjer med Skøyen"

Byrådets ansvar

- Plan- og bygningsetaten forholder seg bare til hvilken byutvikling byrådspartiene ønsker. Raymond Johansen har i forbindelse med byrådserklæringen sagt at 100 000 nye boliger skal bygges. Den samme byrådserklæringen er klar på at byrådet skal være offensiv med hensyn til å tilrettelegge for nødvendig infrastruktur. Plan- og bygningsetaten forsøker å leve opp til forventningene og da blir det helt galt å skyve hele skylden over på etaten. Byrådet har ansvaret for dette, sier Lae Solberg.

Les også: Dette er nye Skøyen

Også betydelig fortetting

- Jeg er glad for at byrådslederen har lagt eksproprieringstrusselen død når det gjelder Tingstuveien. På den annen side har det vært lite fokus på at det i forslaget til områderegulering også er foreslått en betydelig fortetting langs Tingstuveien. Det burde også byrådet sagt et klart nei til. Dette henger også sammen med AP-byrådets nye eiendomsstrategi, som i disse dager er oppe til behandling. I forslaget åpnes det for ekspropriering til sosial infrastruktur. Ekspropriering av folks hjem er et virkemiddel som ikke har vært brukt i Oslo på flere årtier, sier Lae Solberg.

Se forslag til områderegulering her

Betongpartiene benytter anledningen

- Betongpartiene benytter altså områdereguleringen til å fortette i dette småhusområdet. Det var aldri intensjonen da Høyre/Venstre -byrådet i forrige periode la frem Kommuneplanen 2015. Intensjonen var at småhusområdet skulle få bevart sin karakter og få sikret dette gjennom områdereguleringen. Det ville skape trygghet og forutsigbarhet. Nå er det desverre blitt usikkerhet knyttet til hva som blir veien videre, sier Farstad von Hall.

Les også:

- Vi var bøllene på utsiden

HTKs drømmeanlegg blir til virkelighet

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse