Oslo vest skal ta imot flest flyktninger

FRIVILLIGE: Ginborwke og Yemane sammen med leder av Ullern frivilligsentral Esther Marie Lier, under fjorårets fest for nye flyktninger i bydelen. Foto: Vidar Bakken

Byrådet har bestemt at Oslo skal ta imot 850 flyktninger dette året. I Bydel Ullern blir de tatt imot med åpne armer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.01.2017 kl 09:09

Akersposten
Akersposten Media

ULLERN: – Vi er positive til å ta imot flere flyktninger. Vi har rustet opp bydelen for å gi flyktningene en god start, men vi mangler boliger, sier bydelsdirektør i Bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten.

Endrer kriteriene

Byrådspartiene er blitt enige om å endre kriteriene for fordeling av flyktninger, hvor flyktningene tidligere ble fordelt etter innbyggerantallet i de enkelte bydelene. Bydeler som nå har lav andel av flyktninger og innvandrere av ikke-vestlig bakgrunn, får nå en større andel av nyankomne flyktninger som skal bosettes i Oslo.

Byrådet mener at flyktningene i større grad blir eksponert for norsk språk og kultur i de deler av byen hvor det er få flyktninger fra før. Dermed blir også flyktningene raskere integrert, når de møter flere mennesker som har bodd i Norge over tid. Det er bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Frogner og Nordstrand som nå får en større kvote av flyktninger.

Les også: Flyktningfest begraver Montebello-myten

Oppfordrer til hjelp til bolig

Bydel Ullern kan regne med at rundt 70 flyktninger vil bli bosatt i bydelen dette året.

Se bildet større

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten

– I 2016 fikk vi bosatt 47 flyktninger av de 50 vi fikk tildelt. Mange av disse er familier. Det er enslige flyktninger som er en utfordring. Vi har stor mangel på to-roms leiligheter, selv om det løsnet litt på slutten av året, da vi fikk noen flere leieavtaler med private. Jeg har en oppfordring til bydelens innbyggere, hjelp oss å finne flere boliger, både til enslige og familier, sier Joten.

– Byrådet prioriterer oppkjøp av kommunale leiligheter. Prisene og presset i boligmarkedet i vår bydel er høyt og ofte når ikke kommunen oppi budrundene. I tillegg er det veldig få små leiligheter. Derfor er vi som sagt avhengig av hjelp fra private, for å få bosatt alle flyktningene, understreker Joten.

Personlig kontakt

Hun viser til at Oslo kommune har opprettet et eget flyktningmottak.

– Der møter vi flyktningene, blir kjent med dem og kartlegger behovet før vi finner bolig til dem. Så kan vi ta dem med rundt, slik at utleiere kan få hilst på de nye leieboerne. Personlig kontakt før innflytting ser vi på som veldig positivt, sier Joten.

Flere ansatte og frivillige

Bydel Ullern har styrket mottaksapparatet med flere ansatte.

– Vi har flere ansatte i NAV som skal bistå når det gjelder å skaffe frem boliger i tillegg til en ny stilling i forbindelse med introduksjonsprogrammet. Vi har også styrket Ullern Frivilligsentral med en halv stilling som skal jobbe for flyktningene. Jeg vil også peke på den store arbeidet som alle de frivillige i bydelen legger ned. De er svært viktige i arbeidet med integreringen. Alt dette skal hjelpe de mange ressurssterke flyktningene til å skaffe seg jobb og egen bolig i fremtiden, sier Joten.

Les også:

Lokkemann ved Grindbakken skole

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse