Oslo først ute med eget mobbeombud

Ordfører Marianne Borgen håper på mange gode søkere til stillingen som mobbeombud i Oslo. Arkivfoto: Fredrik Eckhoff

Som første kommune i landet får Oslo et ombud mot mobbing for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Mobbeombudet skal bidra til å sikre elever og barnehagebarn i Oslo et godt psykososialt miljø, melder Oslo kommune i en pressemelding onsdag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2016 kl 13:42

Akersposten
Akersposten Media

OSLO: Dette melder Oslo kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag. Ordfører Marianne Borgen håper på mange gode søkere til stillingen:

– Oslo skal være en god og trygg by å bo i for barn og unge. De aller fleste barn i Oslos barnehager og skoler trives, men vi vet at det også er mange barn som ikke har det bra. Vi voksne har et stort ansvar, og jeg har store forventninger til Oslos mobbeombud. Det er spesielt viktig å starte med holdningsskapende arbeid i barnehagen, og jeg er veldig glad for at vi får et ombud også for barnehagebarn. Ombudet skal være en rådgiver og støttespiller for barnehager, skoler og foreldre. Med dette får Oslos barn og unge sitt eget ombud, som de også selv kan kontakte, sier Borgen.

Viktige arbeidsoppgaver for mobbeombudet blir å forebygge mobbing, dele relevant kunnskap, håndtere vanskelige enkeltsaker og påse at gjeldende lover og regelverk blir fulgt. Se mobbeombudets mandat vedlagt.

Mobbeombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Altfor ofte hører vi om barn og foreldre som føler seg oversett i mobbesaker og at deres opplevelser bagatelliseres av skolen og kommunen. Med et eget mobbeombud får barn, unge og foreldre i Oslo en uavhengig tredjeperson som de kan få hjelp og veiledning fra i vanskelige saker. Ombudet skal i tillegg være en ressurs for barnehager og skoler når de har behov for bistand og rådgivning i saker de sliter med å løse. Jeg er stolt av at vi er den første kommunen som ansetter mobbeombud og den første som får mobbeombud også for barnehage, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Mobbeombudet skal ansettes på åremål med en åremålsperiode på seks år. Søknadsfrist for stillingen er 15. januar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse