OBOS sier nei til blokker på Smestad

NEKTER BLOKKBEBYGGELSE: OBOS ønsker å bevare småhuspreget på Smestad. Foto: Vidar Bakken

Naboaksjonen på Smestad har fått svar fra konserndirektør i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, om hvordan OBOS forholder seg til bymessig fortetting av Smestad. Svaret er krystallklart.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.04.2017 kl 15:22

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj har svart "Naboaksjonen Bevar Smestad" på aksjonens Facebook-side. Her kommer det klart frem at OBOS ikke har til hensikt å være med i noe race for å kjøpe opp eiendommer i området på Smestad, som i følge kommuneplanen er sett ut til bymessig fortetting. Tvert imot ønsker OBOS en fortetting basert på småhus og sier nei til blokkbebyggelse.

- Vi håper konklusjonen er at viktige småhusområder kan videreutvikles som nettopp småhusområder, men med en høyere tetthet enn i dag slik at flere kan nyte godt av denne type boligkvalitet også i en storby som Oslo, sier Siraj blant annet i sitt innlegg.

Han sier også at OBOS vurderer å utarbeide en egen overordnet plan for Smestad.

Se hele svaret fra konserndirektøren her:

OBOS er prinsipielt tilhenger av at Oslo som by må tilby flere ulike boligkvaliteter. Derfor mener vi at storstilt konvertering av viktige småhusområder i Oslo til blokkbebyggelse er feil i et byutviklingsperspektiv. Samtidig må også småhusområdene i Oslo ta sin del av fortettingen i Oslo og sannsynligvis høyere enn småhusplanen legger opp til. Det gjelder spesielt områder som Smestad, Heggeli, Borgen og Nedre Grefsen der områdene har svært god kollektivdekning. Vi mener imidlertid at en fortetting må skje i form av småhus, og ikke blokkbebyggelse. Utover det kan det også i småhusområdene finnes delområder, f.eks eksisterende næringsbygg, offentlige bygg, parkeringstomter mm som egner seg for kraftigere fortetting i form av blokker uten at området av den grunn mister sin karakter av å være småhusområde.

Vi er blitt kontaktet av beboere på Smestad som selv ønsker å selge sine eiendommer. På denne bakgrunn har vi hatt en intern diskusjon om hvordan vi vil stille oss til dette med bakgrunn i vårt prinsipielle syn på fortetting av småhusområdene. Vår konklusjon er at vi ikke ønsker å by på eiendommer der premissen fra grunneiers side er at utnyttelsen skal maksimeres i form å bygge tett blokkbebyggelse. Dersom grunneierne derimot er villige til å se på alternativer med fortetting til småhus, synes OBOS det kan være interesse å gå i dialog med dem. Vi vurderer også for egen regning å utarbeide en overordnet plan for Smestad i forbindelse med pågående offentlig høringsprosess som kan illustrere hvordan fortetting i form av småhus kan være et godt alternativ til tett blokkbebyggelse også på sentrale tomter.

Til syvende og sist er det imidlertid Oslo kommune som må ta det overordnede ansvaret for hvordan arealbruken i Oslo og på Smestad som svært banenært utviklingsområde skal være. Vi håper konklusjonen er at viktige småhusområder kan videreutvikles som nettopp småhusområder, men med en høyere tetthet enn i dag slik at flere kan nyte godt av denne type boligkvalitet også i en storby som Oslo.

Vi håper svaret var klargjørende og ønsker lykke til i arbeidet for lokalmiljøet.

LES OGSÅ: Ønsker 21 etasjer på Skøyen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse