Nye skoler i Ullern og Vestre Aker

HOVSETER SKOLE: Rehabiliteres og utvides. Skal stå ferdig i 2023. Foto: Fredrik Eckhoff

Skolebehovsplan 2018-2027 viser at våre bydeler står overfor en rekke utfordringer og nyvinninger. Det viktigste er det som skjer på Hoff og på Hovseter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2017 kl 14:16

Akersposten
Akersposten Media

OSLO VEST: Skolebehovsplanen er nylig offentliggjort og viser at det er utfordringer knyttet til forventet befolkningsøkning i vestlige bydeler.

ULLERN:
Ny kombinert barne- og ungdomsskole kommer på Hoff med to klasserekker på barnetrinnet og fire klasserekker på ungdomstrinnet. Den er planlagt ferdig til skolestart 2022. I arealplanleggingen inngår plass til bydelsadministrasjonen, bibliotek og arealer for Omsorg+. Det er også et ønske fra bydelens side at det blir etablert en kino i samme område.

Mange vil vite hvor den nye skolen på Hoff kommer. Akersposten skrev om skolen i oktober i fjor og da var Eiendoms- og fornyelsesetaten (EBY) i forhandlinger med flere eiendomsbesittere i Hoff-området og et gjennombrudd var nært forestående.

Les saken her: Ny, stor barne- og ungdomsskole i Bydel Ullern

Hva er så resultatet blitt og hvor kommer skolen?

Avdelingsdirektør i EBY, Hanne Svith, holder kortene tett til brystet.

- Det jeg kan si er at vi er i forhandlinger vedrørende kjøp av skoletomt. Mer vil jeg ikke si om det, sier Svith.

Vi får foreløpig ikke vite hvem eller hvor mange det forhandles med, heller ikke hvor på Hoff det kan bli aktuelt med skole.

Kapasitetsmangel

Allerede i dag er det mange barneskoler som Bestum, Bjørnsletta, Lilleaker og Lysejordet som har en utfordring i det å få plass til alle skolestartere. Når det kommer ny barne- og ungdomsskole på Hoff kan den ta noe av presset, men det vil også bli utfordrende å trekke de nye inntaksområdene når denne skolen kommer på plass. Med utsiktene til stort befolkningspress i området vil det også være behov for tiltak på de andre barneskolene i bydelen, før ny skole på Hoff er på plass.

Smestad skole vil bli avlastet gjennom de nye inntaksområdene knyttet til Holmen skole som står ferdig i 2018.

VESTRE AKER:
En annen gledelig nyhet er det at den nedslitte ungdomsskolen på Hovseter skal rehabiliteres og bygges ut. Det er stort behov for økt kapasitet i området.

- Det er planlagt at skolen skal stå ferdig i 2023 med to nye klasserekker. Det er to alternativer som er blitt utredet. Det ene er å bygge ut skolen med fritidsklubb på en tilleggstomt ved Hovseter torg, der den tidligere fritidsklubben lå. I planene inngår også oppgradering av utearealene. Det andre alternativet er en utvidelse av skolen på eksisterende skoletomt, sier sier Harald Øvland, avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten.

Les også: - Hovseter må prioriteres

FO-bygget på Huseby kan bli benyttet som erstatningslokaler for skolen under rehabilitering og utbygging. I dag benyttes FO-bygget som avlastning for elever ved Slemdal skole, som er under rehabilitering og utbygging.

Slemdal skole

Slemdal skole skal stå ferdig i 2019 og utvides med en klasserekke. Fra skolestart 2016 og de to påfølgende skoleårene benytter 1.-6. trinn FO-bygget som erstatningslokaler, mens 7. trinn er i erstatningslokaler på Midtstuen skole. Når Holmen skole åpner til skolestart 2018, vil 1.-4. trinn ved Slemdal skole benytte Holmen skolen som erstatningslokaler fram til Slemdal skole er ferdigstilt. 4.-7. trinn vil i denne perioden være i erstatningslokaler på FO-bygget.

Prosjektet ved Slemadal skole planlegges altså ferdigstilt til skolestart 2019, men fremdriften avhenger av reguleringsprosessen.

Det planlegges opprettelse av et tilbud med International Baccalaurate (IB) i barnetrinnet ved en skole vest i Oslo. Slemdal skole vurderes som et godt alternativ for etablering av IB, blant annet på grunn av god kollektivdekning. Dette vurderes nærmere. Opprettelse av IB ved Slemdal skole vil tidligst skje når skolen står ferdig rehabilitert. IB er et tilbud til elever som for eksempel har en betydelig del av sin skolegang fra utlandet (norske eller utenlandske elever), og/eller søker nye utfordringer, faglige som utenomfaglige. Det stilles større krav til disse elevene.

Høy oppfylling

Enkelte av barneskolene i området har høy oppfylling, særlig Huseby skole. Det ble derfor besluttet å utvide skolen med én klasserekke fra 2016. Utvidelsen av Huseby skole er forventet å dekke behovet for kapasitet på barnetrinnet fram til nye Holmen skole åpnes til skolestart 2018 med tre klasserekker.

Les også: Inntaksområde for Holmen skole

Frem til den nye Holmen skole står ferdig vil det være knapp kapasitet i området. Inntaksområde for Holmen skole ble derfor opprettet høsten 2016 og avlaster Huseby, Slemdal, Smestad, Svendstuen og Voksen skoler. Holmen skole starter med tidlig oppstart, noe som medfører at skolen starter opp med klasser på 1. trinn fra høsten 2017. Huseby og Svendstuen skoler huser disse klassene fram til Holmen skole åpner til skolestart 2018.

Les også:

DEBATT: «Hovseter framstår som bedre enn Røa»

- Skål ungen min

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse