ANNONSE
Annonse

Nye fartsgrenser over hele Vestre Aker

40 HELE VEIEN: Det blir 40 kilometer i timen i Vækerøveien fra Bærumsveien og fortsetter oppover Sørkedalsveien til Bogstad. Foto: Vidar Bakken

40 kilometer i timen i hele Vækerøveien og videre i Sørkedalsveien til Bogstad, samt reduksjon av hastigheten i Sørkedalsveien fra Majorstua og nordover er bare noen av fartsbegrensningene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2017 kl 09:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Her kommer listen over Bymiljøetatens forslag til nye fartsgrenser i Bydel Vestre Aker. Samtidig kommer det et utall nye farthumper i bydelen. Om det kommer i din gate kan du lese i Bymiljøetatens dokument her.

Forslag til ny fartssoningsplan er på høring i Bydel Vestre Aker.

Se kartene over nye fartsgrenser og nye fartshumper lenger ned i saken. Tegnforklaring står på første kartblad. Trykk på kart for større bilde.

Les også: Pøbelstreker på Slemdal skole

Forslag om endring av fartsgrense fra 80 km/t til 50 km/t:

Voksenkollveien fra Holmenkollveien til eksisterende 30-sone

Øvreseterveien

Forslag om endring av fartsgrense fra 80 km/t til 40 km/t:

Øvreseterveien forbi parkeringsplass ved Øvresetertjern

Forslag om endring av fartsgrense fra 80 km/t til 30 km/t:

Zinoberveien forbi Brenna gård og Pinsli gård

Forslag om endring av fartsgrense fra 60 km/t til 50 km/t:

Sørkedalsveien fra Diakonveien til Smestad-krysset

Holmenkollveien fra nord for Holmenkollanlegget til Voksenkollveien

Forslag om endring av fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t:

Slemdalsveien fra Apalveien til eksisterende 40-sone sør for Ring 3

Holmenkollveien fra Sørkedalsveien til start eksisterende 60-sone nord for Holmenkollanlegget

Vækerøveien fra Bærumsveien til Sørkedalsveien

Sørkedalsveien fra Vækerøveien til Ankerveien

Sørkedalsveien forbi to gangfelt sør for Øvre Smestad vei

Forslag om endring av fartsgrense fra 50 km/t til 30 km/t:

Voksenkollveien mellom eksisterende 30-soner

Holmenveien fra Ring 3 til Slemdalsveien

Bymiljøetaten skriver:
Forslagene til endring av fartsgrenser er utarbeidet med bakgrunn i Statens vegvesens fartsgrensekriterier for byer og tettsteder. Til grunn for vurderinger av fartsgrenser ligger veiens funksjon, trafikkmengde, områdetype, bebyggelse, aktivitet (spesielt gående og syklende) og separering.

Fartshumper er foreslått med bakgrunn i fartsnivå i forhold til fartsgrense, skoleveier, kryssingssteder for gående og syklende osv. Dette tiltaket vil være et naturlig førstevalg dersom ikke spesielle forhold taler imot.

Fartshumper har vist seg å være et effektivt tiltak samtidig som det er relativt billig å anlegge. Fartshumper er også mest effektivt for å fjerne de største fartsgrenseoverskridelsene og er den type fartsdemper som er best egnet til å redusere fartsnivået uten å skape trafikkfarlige situasjoner.

Følg Akersposten.no på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse