ANNONSE
Annonse

Ny slagplan for å håndtere bostedsløse og forsøpling

I Sørkedalen i juni i 2016, en romleir ble ryddet. Tirsdag lanserte byrådet nye tiltak. Arkivfoto

Klare krav til regjeringen, økt innsats fra kommunen og bedre samarbeid med politi og frivillige organisasjoner er blant byrådets tiltak for å håndtere bostedsløse, forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold i Oslo.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.05.2017 kl 22:12

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: I 2016 ryddet Bymiljøetaten totalt 166 ulovlige leire, og det er mye forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold forbundet med slike leire. Dette har også Akersposten skrevet om, blant annet i Sørkedalen i juni 2016.

Tirsdag presenterte byrådsleder Raymond Johansen nye tiltak for å håndtere situasjonen. Tiltakene finansieres gjennom reviderte budsjett og vil bli iverksatt i år.

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte tirsdag tre hovedgrep som oppsummerer de 11 tiltakene byrådet foreslår: Det stilles klare krav til regjeringen, kommunen øker sin innsats og det satses på samarbeidet med politiet og frivillige organisasjoner, skriver byrådet i en pressemelding.

– Regjeringen og politiet må ta ansvar

– Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å bøte på de problemene som innbyggerne opplever, men den bakenforliggende årsaken, fattigdommen i Øst-Europa, rår ikke vi over. Men det er Oslo kommune som ender med å rydde opp, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Ifølge pressemeldingen har Johansen klare forventninger til hva regjeringen, og særlig hva justisministeren, må stille opp med. Han etterlyser at Oslopolitiet får nødvendige ressurser til å følge opp arbeidet med denne gruppen.

– Oslopolitiet står i en særstilling når det gjelder omfanget av arbeidet knyttet til tilreisende bostedsløse, enten det knytter seg til å stanse vinningskriminalitet, organisert kriminalitet eller bistå kommunen i å opprettholde ro- og orden. Utfordringen er størst i Oslo, derfor vil jeg be Justisdepartementet om å sette inn ekstra ressurser til dette arbeidet her, sier Johansen.

Initiativ for å endre regelverk

Byrådet skriver videre at Oslo kommune vil be staten om å vurdere et initiativ for å endre EØS-regelverket, slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge. I dag kan en EØS-borger oppholde seg i Norge i tre måneder uten å registrere seg. Regelverket sier også at man må livnære seg selv og ikke være til byrde for staten. København vurderer et liknende initiativ og byrådslederen mener at regjeringen burde komme på banen i dette arbeidet.

– Det kan diskuteres om mange i denne gruppen klarer å livnære seg, all den tid det brukes betydelige summer fra både staten og Oslo kommune for å dekke akutte behov. Et krav om at mennesker fra EØS området som ønsker å komme til Norge må ha registrert bosted Oslo, 09. mai 2017 kan være med å sikre at de som kommer har mulighet til å forsørge seg selv, sier Johansen.

Byrådslederen vil også vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med politiet. Flere norske byer har i dag meldeplikt for tigging. Johansen varsler at han vil drøfte dette spørsmålet i Politirådet.

– Arbeiderpartiet har tidligere foreslått dette, men på bakgrunn av endringene i Politiloven i 2014 vil jeg gjøre en ny vurdering av dette tiltaket, sammen med politiet, sier Johansen.

10 millioner til rydding og renhold

– Innbyggerne i Oslo skal fritt kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka. Derfor må innsatsen for å rydde teltleire, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp, sier byrådsleder Johansen.

Ved en kontinuerlig innsats i de områdene som er utsatt for ulovlige overnatting mener byrådslederen at man vil merke en forbedring.

– Økt innsats mot ulovlige teltleire vil gjøre at man får fjernet dem raskere. Det gjør at de legger igjen mindre søppel, og det vil kunne ha en preventiv effekt på etableringen av nye leire, sier Johansen i pressemeldingen.

Samtidig påpeker byrådslederen at regjeringen må øke sin innsats for rydding og renhold på statlig grunn, om det skal ha noen effekt.

– Staten eier store områder i Oslo som også benyttes til ulovlig teltleire og overnatting. Dersom Oslo kommune øker sin innsats er det viktig at staten gjør det samme. Ellers flyttes bare leierene over på statlig grunn, sier Johansen.

Styrker sosiale tiltak gjennom samarbeid

Johansen ønsker å benytte «sentrumsmodellen» for å sikre godt samarbeid mellom Oslo kommune, politiet, statlige aktører, eiendomsforvaltere og frivillige aktører.

– Et samarbeidsforum vil gi oss mulighet for å utveksle informasjon, drøfte oppståtte situasjoner og koordinere innsatsen, sier Johansen.

– Lang rekke selvfølgeligheter

Leder for Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, skriver i en epost til Akersposten.no:

– Dette er ikke en tiltakspakke, men en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som allerede er varslet. Jeg tviler på at dette vil føre til merkbare forbedringer for dem som opplever at nabolaget og friområdene deres blir forsøplet og tilgriset. Dette er en situasjon som må løses nå, vi har ikke tid til forskningsprosjekter, utredninger og vurderinger, sier Lae Solberg, som videre mener at det er i overkant å be om at EØS-avtalen reforhandles for å kompensere for byrådets «egen handlingslammelse og uvilje mot et tiggeforbud».

– Vi skal selvfølgelig hjelpe mennesker gi hjelp til mennesker i nød og for å hindre helseskader, men vi må ikke havne i en situasjon der Oslo blir kjent som en by alle fasiliteter tilrettelegges ved ankomst. Det vil føre til økt tilstrømning.

LES OGSÅ: Stengte romleir i Sørkedalen

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse